Ninove zet eerste stap naar speeltuin in Keldermeersbaan

De stad Ninove probeert al sinds 1999 de braakliggende grond in de Keldermeersbaan op de hoek met de Pamelstraat te kopen. Maar omdat de eigendom is verdeeld over tientallen eigenaars uit binnen- en buitenland is dit tot nog toe nooit gelukt. Maar de stad werkt aan een oplossing waarbij de stad eerst een deeltje koopt, hierdoor wordt de stad mede eigenaar en kan dit volledig worden aangekocht.

De Ninoofse gemeenteraad keurde op voorstel van burgemeester Tania De Jonge de eerste stap in die procedure goed waardoor de stad nu eigenaar wordt van een deel van dit perceel. Later kan dan de volledige eigendom verworven worden. Ik ben erg blij dat we op deze manier dit dossier dat al bijna 20 jaar aansleept, kunnen oplossen.

Schepen van jeugd Lieven Meert (sp.a) is erg tevreden: “De wijk Pamelstraat-Nederwijk snakt naar wat extra parkeerplaatsen en plaats om in een groene omgeving te kunnen spelen. We willen dan ook op het terrein ruimte voorzien voor wat extra parkeerplaatsen, een groene ontmoetingsplaats en een speeltuintje voor de vele kinderen uit de buurt.”

foto Keldermeersbaan google streetview

Stad en vzw parochiale werken werken samen voor speeltuintje in Pollare

De gemeenteraad keurde een samenwerking goed tussen de stad en vzw parochiale werken om op het terrein achter de parochiezaal tussen Pollare-Dorp en Echel een speeltuintje aan te leggen. De vzw parochiale werken stelt de grond ter beschikking waarop de stad een speeltuintje wil inrichten. Schepen van jeugd Lieven Meert (sp.a) is heel tevreden met deze samenwerking: ‘Als stad proberen we om in onze wijken en deelgemeenten speeltuintjes aan te leggen voor onze kinderen. Door samen te werken met deze vzw kunnen we dit nu ook doen in het centrum van Pollare. Ik wil de mensen van de vzw dan ook bedanken voor de samenwerking’

Het terrein ligt in agrarisch gebied en in de nabijheid van een beschermd dorpsgezicht. Dat maakt dat er een speciale procedure moet gevolgd worden om een bouwvergunning te krijgen, waardoor het nog wel een tijdje zal duren voor alle procedures zijn doorlopen en de speeltuin er daadwerkelijk zal zijn.  Er zal ook een inspraakronde zijn met de kinderen van de buurt, de ouders en grootouders en de mensen van vzw parochiale werken. Zij kunnen dan samen met de jeugddienst bekijken welke speeltoestellen op het terrein zullen worden geplaatst. Er zal ook geprobeerd worden om het terrein opnieuw toegankelijk te maken via de trage weg van aan Echel.

terrein voor speeltuin Pollare

terrein voor speeltuin Pollare

Groene speel- en ontmoetingsruimte in Neigem

We willen heel hard inzetten op het creëren van extra speel- en groene ontmoetingsruimtes voor jong en oud in onze deelgemeenten en wijken. Zo willen we ook in Neigem, langs de Brusselseheerweg het grote grasveld wat extrea inrichten om het meer te laten gebruiken door kinderen om in te spelen, en ouders en grootouders om te genieten van het zicht van hun spelende kinderen, en om zelf petanque te kunnen spelen of elkaar te ontmoeten.

Na het inspraakmoment gingen we aan de slag en maakten we het eerste voorontwerp met veel groen, (extra bomen en hagen) , een petanqueterreintje en wat speeltoestellen. Dat plan gaan we nu opnieuw aftoetsen bij de buren (en hun kinderen en kleinkinderen). Het plan is dus nog niet definitief en alle suggesties tot verbetering zijn welkom!IMG_20170106_144444

Voorontwerp speeltuintje en park aan het Gemeenteplein in Meerbeke

Het voorontwerp voor de nieuwe speeltuin in het park van Meerbeke aan het Gemeenteplein is klaar. Dit toetsen we nu af (oa bij de chiro’s van Meerbeke) en dan moeten er ook nog speeltoestellen gekozen worden. We gaan op deze locatie voor een speeltuin waar ook kinderen met een beperking voluit zullen kunnen spelen door aangepaste toestellen en brede paden.

speeltuin en park Meerbeke

speeltuin en park Meerbeke

Samen problemen aanpakken. Van Ninove een stad op mensenmaat maken.

De voorbije dagen kwam Ninove negatief in het nationale nieuws naar aanleiding van een vechtpartij tussen jongeren. En vandaag worden we in De Standaard ook afgeschilderd als een hellhole, waar het ‘nog erger is dan Molenbeek’. Dat doet me pijn. Mijn stad, de stad waar ik van hou, kent problemen maar is aangenaam om in te leven.

De problemen zoals de groeiende armoede, sociale en veiligheidsproblemen die daar mee samenhangen worden erkend en aangepakt door de meerderheid, zowel repressief als preventief:

  • we installeerden meer dan 20 veilgheidscamera’s, zowel in het stadscentrum als aan de invalswegen en op voorstel van schepen van onderwijs Katie Coppens ook aan de stedelijke scholen
  • we hebben op voorstel van de burgemeester het politiekader uitgebreid en investeren fors in politie op straat
  • op voorstel van sp.a’er Stijn Vermassen gaan we stadswachten inzetten die enerzijds preventief werken maar ook kleine problemen aanpakken en de politie ondersteunen
  • we hebben het GAS-reglement aangepast om kleine delicten aan te pakken. Daar waar het parket al te vaak seponeert, betalen daders nu wel GAS-boetes
  • we zetten in op jeugdopbouwwerk om maatschappelijk kwetsbare jongeren (zogenaamde ‘rondhangjongeren’) te begeleiden
  • we pakken ook de toegenomen armoede aan, met extra aandacht voor activering en begeleiding van leefloners en we zetten zwaar in op de strijd tegen kinderarmoede (dat de kiem is van vele sociale en veiligheidsproblemen later) met oa huiswerkbegeleiding, opvoedingsondersteuning, goedkope maaltijden,…

En loopt alles al perfect, of is dit genoeg? Nee, daarom zullen we ons elke dag opnieuw blijven inzetten samen met alle inwoners, verenigingen, vrijwilligers, medewerkers van stad, ocmw, politie en brandweer om van onze stad een aangename stad op mensenmaat te maken,…. Ik hou van Ninove en zal dat blijven doen.

speeltoestellen van nieuw speeltuintje in Groeneweg geplaatst

Deze legislatuur willen we hard inzetten op het creëren van extra speeltuintjes in onze wijken en deelgemeenten. Speelgelegenheid is erg belangrijk voor het welzijn van onze kinderen en bevordert ook de ontmoetingen van de ouders en grootouders.

Ook in de wijk-Groeneweg is een extra speeltuintje voorzien. Na een inspraakmoment met de kinderen en ouders uit de buurt werd een plan opgesteld met nieuwe speeltoestellen, ruimte om te voetballen en zitbanken. Deze toestellen werden intussen geplaatst en later komt er ook nog een afscheiding tussen de toestellen en het voetpad.

IMG_20161220_095959 groeneweg

36 seniorenflats en een ontmoetingscentrum voor senioren in Denderwindeke

De Ninoofse OCMW-raad zette het licht op groen om samen met shm Ninove-welzijn 36 seniorenflats en een ontmoetingscentrum voor senioren te bouwen langs de Edingsesteenweg in Denderwindeke.

Op de plaats waar vroeger het rusthuis van Denderwindeke stond behouden we de ouderenzorg. Het OCMW zal er een ontmoetingscentrum voor senioren uitbaten met allerhande activiteiten en gezonde maaltijden voor senioren uit Denderwindeke.

Shm Ninove-welzijn voorzitter Stijn Vermassen (sp.a-groen) is ook tevreden: “met deze 36 flats gericht op senioren komt Ninove-welzijn ook tegemoet aan de vele vragen van senioren om betaalbaar en kwaliteitsvol te wonen. Er zijn enorme wachtlijsten voor sociale woningen en met dit project kunnen we toch weer 36 huurders helpen.”

Wij hopen om te kunnen starten met de bouw in 2017.

foto flats Denderwindeke 2

OCMW Ninove bespaart 2,9 miljoen door renteherziening

De Ninoofse OCMW-raad besliste 2 jaar geleden om af te stappen van de vaste rentevoet van 5,13% op haar lening voor wzc Klateringen en over te schakelen naar de veel lagere korte termijnrentevoet. Nu ook de lange termijn rentevoeten zeer laag staan besliste de OCMW-raad op voorstel van OCMW-voorzitter Lieven Meert (spa-groen) om vanaf 2020 de omgekeerde beweging te maken en de lage rente van nu vast te klikken.

We namen ons met deze meerderheid voor om aan actief schuldbeheer te gaan doen en in te spelen op de rente-opportuniteiten. Door deze operatie besparen we in totaal maar liefst 2,9 miljoen euro voor de Ninoofse belastingbetaler.

Samenwerking met vzw Levenslust voor kwetsbare jongeren

De Ninoofse OCMW-raad keurde een samenwerking goed met vzw Levenslust en zal één appartement voorzien waarin leerlingen van Levenslust onder begeleiding kunnen wennen aan het op eigen benen staan.

Vzw Levenslust uit Lennik is een organisatie die zich richt op kinderen en jongeren tussen 6 en 21 jaar met leerstoornissen en/of opvoedingsmoeilijkheden en start met een project waarbij de jongvolwassenen in fasen en onder begeleiding worden voorbereid om zelfstandig te gaan wonen. Voor de laatste fase zal Levenslust nu ook kunnen samenwerken met OCMW Ninove zodat jongeren uit het Ninoofse onder begeleiding kunnen leren alleen wonen, in de omgeving van hun familie en vrienden. Deze samenwerking met vzw Levenslust is een kleine stap, maar wel één die een wereld van verschil kan maken voor deze kwetsbare jongeren.

Eenvoudigere en socialere prijzen voor maaltijden in OCMW

Het Ninoofs OCMW biedt al vele jaren warme maaltijden aan huis aan voor senioren en voor personen met een handicap. Sinds vorig jaar is ook het ontmoetingscentrum voor senioren “De Fontein” gestart waar onze ouderen mee aan tafel kunnen schuiven tegen een democratische prijs. Ze krijgen er een warme maaltijd met soep en dessertje aangeboden. Er vinden ook heel wat activiteiten plaats.

OCMW-voorzitter Lieven Meert (sp.a) spreekt van een waar succes: “De Fontein is populair en de tafels zitten vaak vol. Zo hebben we al een extra maaltijdenkar moeten kopen. We krijgen heel wat positieve commentaren. In de toekomst plannen we alvast een bijkomend seniorenontmoetingscentrum in Denderwindeke, in de nieuw te bouwen seniorenflats.”

De OCMW-raad besliste om zowel de prijzen van de Fontein als de maaltijden aan huis vanaf 1 september te herzien maar ook eenvoudiger en socialer te maken.

Zo stijgt de prijs voor een maaltijd in De Fontein van 5 naar 6 euro maar zit in die prijs nu ook een thee of een koffie. Nieuw is ook dat er nu drie i.p.v. twee tarieven zijn 100%- 75% en 50%. Het midden tarief is er voor personen met verhoogde tegemoetkoming in de ziekteverzekering zoals personen met een handicap die dus maar 4,5 euro per maaltijd betalen, het laagste tarief blijft voor de kansenpashouders ( met een heel laag inkomen) behouden. Die laatste groep betaalt slechts 3 euro per maaltijd.

De maaltijden aan huis stijgen licht van 6,66 euro naar 7 euro maar worden socialer. Groen-raadslid Jordy De Dobbeleer licht toe: “De prijzen waren voorheen inkomensafhankelijk maar bijna iedereen viel in de hoogste schijf. Zo was er ook geen onderscheid voor kansenpashouders. Ook hier zijn er nog maar drie tarieven meer: standaard 7 euro , 5,25 euro of 75% – 3,5 euro of 50%.  Het middentarief is er ook hier voor personen met verhoogde tegemoetkoming, het laagste tarief is voor de kansenpashouders met een zeer klein pensioen. Voor iets meer dan de helft van de gebruikers (mensen met verhoogde tegemoetkoming en laagste inkomens) is dit een aanzienlijke prijsdaling van minstens 1,41 euro. Voor een kleine helft van de gebruikers (met de hoogste pensioenen) is er dus een kleine toename met 0,34 euro, maar alleen al de indexatie zou een stijging zijn van bijna 0,20 euro.”

De nieuwe tarieven zijn niet alleen eenvoudig voor de gebruikers van deze diensten maar ook voor de sociale assistenten die niet langer moeten vragen naar het inkomen om de prijs te berekenen.wzc_klateringen