De waarheid over socio-culturele participatie in Ninove

De federale overheid geeft jaarlijks een subsidie aan alle Belgische ocmw’s die de ocmw’s verplicht moeten gebruiken voor socio-culturele participatie en de strijd tegen kinderarmoede. Ook het Ninoofs ocmw ontvangt hiervoor jaarlijks circa 20.000 euro.

Wie komt hiervoor in aanmerking? Dat hangt af van het inkomen en de gezinssamenstelling. Het gaat niet enkel om mensen die leefloon ontvangen, maar ook om mensen die (deeltijds) werken met een laag inkomen, gepensioneerden, zieken, invaliden,… en hun schoolgaande kinderen. In totaal gaat het op dit moment om een 1300 tal Ninovieters die hiervoor in aanmerking komen. Wil je weten of je hiervoor in aanmerking komt, contacteer dan vzw Teledienst of het Ninoofs ocmw.

We gebruiken deze middelen zoals de federale overheid het ons verplicht:

  • Tussenkomst in schoolfacturen via de schoolkansenpas waarbij het ocmw 50% van de kost betaalt (via die subsidie), de school 25% ten laste neemt en de ouders ook 25%
  • Korting op socio-culturele activiteiten via de Uitpas
  • Tussenkomsten in de kosten voor ontspanning of ondersteuning van studies

Voor deze laatste categorie voorzien we een maximale tussenkomst van 200 euro per persoon per jaar (waarbij we toelaten dat gezinnen dit vrij verdelen binnen hun gezin) en we nemen telkens maximaal 75% ten laste. We vinden dat mensen hun eigen ontspanning mogen kiezen, dus de kinderen en ouders zijn daarin vrij.

En waarom doen we dit? Omdat kinderen alle kansen moeten krijgen op school en omdat het ook voor mensen in armoede belangrijk is te kunnen deelnemen aan maatschappelijke activiteiten zoals sport, cultuur en evenementen.

Herinner je de pano-reportage over armoede van midden september waarin het ene kind zei dat hij zo opkeek tegen de start van het schooljaar omdat iedereen dat zou vertellen over de reizen die ze hadden gemaakt, terwijl hij enkel was gaan zwemmen. En het andere kind dat ervan droomde om eens naar Euro Disney te kunnen gaan.

https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2018/09/12/pano-arm-vlaanderen-5-jaar-later/

Met de steun (en in opdracht) van de federale overheid zorgen de ocmw’s (in gans België) ervoor dat ook deze kinderen eens naar een pretpark kunnen, bij een sportclub of naar de cinema kunnen gaan. En dat is maar goed ook.

En tot slot: we maken uiteraard geen enkel onderscheid naar kleur en afkomst van onze cliënten en behandelen iedereen op dezelfde manier. Voor ons is elk kind in armoede gelijk, en er één te veel.

1 comment to De waarheid over socio-culturele participatie in Ninove

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>