Lieven 2e opvolger op Kamerlijst sp.a

Binnen enkele dagen is het weer zover: verkiezingen. Ik ben kandidaat op de federale sp.a lijst en sta als 2e opvolger op de Kamerlijst. Er is dus een kans dat ik als Ninovieter in het federaal parlement terecht kan komen om er onze stad en streek te vertegenwoordigen.

Als medewerker van de sp.a studiedienst volg ik al een tiental jaar de begroting, fiscaliteit en het pensioenbeleid op. Stuk voor stuk federale thema’s met heel wat uitdagingen de komende jaren. Het zou dan ook geweldig zijn mocht ik deze thema’s nu ook in het parlement zelf kunnen opvolgen.

Als sp.a focussen we in deze campagne rond 3 grote thema’s. We willen terug zekerheid brengen voor de mensen door een uitgewerkt pensioenplan waarbij in de eerste plaats wordt gekeken naar de loopbaanduur. Voor ons hebben mensen die 42 jaar gewerkt hebben, recht op een deftig pensioen van minstens 1500 euro per maand. Ten tweede willen we de koopkracht van mensen die werken verhogen en werkten daarom een grote fiscale hervorming uit, waarbij we de inkomsten uit vermogen die nu amper of niet worden belast, ook een eerlijk deel laten bijdragen. Met de opbrengst daarvan kunnen we de belastingen voor mensen die werken verlagen zodat werken meer loont.  Tenslotte wil sp.a opkomen voor mensen die zorg nodig hebben, zodat iedereen altijd de zorg krijgt die hij nodig heeft, en dat zonder er zich blauw te moeten voor betalen.

Ik durf je dan ook te vragen om volgende zondag mijn bolletje als 2e opvolger op de Kamerlijkst te kleuren om me zo de kans te geven mijn stad en streek te vertegenwoordigen en  op te komen voor mijn ideeën in het parlement. Uiteraard mag je zeker ook andere sp.a-kandidaten aankleuren zoals mijn Ninoofse vriendinnen Katie Coppens (5e plaats Kamer) en Eva Mazambi (14e plaats Vlaams Parlement) , onze lijsttrekkers Joris Vandenbroucke (Kamer), Conner Rousseau (Vlaams Parlement) en Kathleen Van Brempt (Europa) en alle andere sp.a kandidaten.

affiche

Samen werken aan meer zekerheid voor de Ninovieters

Vanavond legden we de eed af als kersverse leden van de gemeenteraad en het sociaal comité. Ik heb bovendien de eer om fractieleider te worden van deze superfractie waarmee Samen de komende jaren zal bouwen aan een positief Ninove waar iedereen zich thuis kan voelen. En we doen dat niet alleen, maar reiken ook de hand naar alle Ninovieters, de verenigingen én de oppositie. Samen pakken we de onzekerheden van onze burgers aan. Daar mag u op rekenen!

fractie installatiezitting

 

Ik had ook de eer om voor het eerst een speech te geven namens Samen in de gemeenteraad. Voor de liefhebbers, hier de integrale tekst.

Bron: HLN

Bron: HLN

Beste allemaal,

Aan de massale persaandacht te zien, kan ik alleen vaststellen dat Ninove vanavond het centrum van de wereld is. Of op zijn minst van Vlaanderen. Alleen is de reden waarom, zo ontzettend jammer.

Terwijl ik deze woorden uitspreek, is hier buiten een Mars aan de gang. Een Mars voor Democratie. Maar welke democratie heb je voor ogen als zo’n Mars tot gevolg heeft dat winkels vroegtijdig moeten sluiten uit vrees voor rellen? Welke democratie heb je voor ogen als mensen vanavond niet buiten durven te komen omdat ze bang zijn?

Vandaag hangt een beeld op van Ninove dat ik niet wil hebben van mijn stad. Van onze stad. En jullie allemaal hier aanwezig vanavond, ongetwijfeld ook niet.

Polarisering en tweedeling overgoten met een saus van extreme ranzigheid. Het is 3 januari 2019 en dat, collega’s, is niet alleen het beeld van onze stad. Vanavond is het helaas ook de realiteit in onze stad.

En dan vraag ik me oprecht af: en nu?

Waar willen sommigen naartoe?

Wat is het einddoel?

Welk Ninove hebben zij dan precies voor ogen?

Kunnen ze mij dat eens uitleggen?

***

Al weken hoor ik uit 1 en dezelfde hoek:

Het is niet democratisch.

Het was nochtans de democratie ten top de voorbije weken. Na 14 oktober nam de grootste partij van de stad het initiatief naar zich toe. En zo hoort dat in een democratie.

Alleen vond die partij geen medestanders om de stad mee te besturen. 10 weken lang kreeg ze nochtans de kans. En het is niet gelukt.

Het moet zijn dat wat we democratie noemen

een pak weerbaarder;

een pak sterker is,

een pak waardevoller is,

dan alleen mensen tegen elkaar opzetten,

mensen uitschelden,

mensen discrimineren.

Het moet zijn dat wat we democratie noemen meer is dan altijd maar wijzen, stampen en veroordelen,

dan altijd maar weer zeggen dat het de ‘de schuld van een ander’ is.

En ik prijs mij daar gelukkig om.

Want die democratie is iets om op te bouwen.

Want hoe je het draait of keert: een stad maken, Ninove maken, dat doe je samen.

En vandaag is een meerderheid van de Ninovieters daartoe bereid: om bruggen te bouwen, om naar elkaar te luisteren, om te overleggen, om elkaar onderweg te vinden, elkaar tegemoet te komen zodat iedereen die hier woont, zich ook thuis voelt. Een meerderheid ook die democratisch is, wat ze hier buiten ook mogen beweren of staan roepen.

Meneer D’Haeseleer, ik richt me even tot u persoonlijk,

want behalve u weemoedig geklaag over onze democratie, moet er mij nog iets van het hart.

Zo klaagt u over postjespakkerij.

Maar wie is Vlaams parlementslid, gemeenteraadslid, lid van het sociaal comité en bovendien ook nog eens senator? U.

Wie vond het enkele jaren geleden absoluut niet nodig om alle mandaten en lonen van Ninove openbaar te maken? U.

En zo klaagt u ook over overloperij.

Maar als er één iemand is die de voorbije weken geprobeerd heeft om overlopers te lokken met mandaten, dan bent u dat.

En als er één iemand is die met zijn ranzig discours daar niet in geslaagd is, dan bent u dat.

En nu is Joost plots alleen maar een verrader in uw ogen.

Maar een verrader van wat is hij dan precies, meneer D’Haeseleer? Een verrader omdat hij wél praat, overlegt, bruggen bouwt en samen een stad wil maken? Een verrader van Ninove, is het dat?

***

Collega’s,

Een groot deel van de Ninovieters heeft op 14 oktober duidelijk gemaakt dat ze zich zorgen maken. Zorgen om veiligheid, zorgen om nieuwkomers, zorgen om leefbaarheid, zorgen om de toekomst en de identiteit van wat hun stad is. Die zorgen zijn eigenlijk onder te brengen onder 1 grote noemer: zekerheid. Zij willen eerst en vooral zekerheid.

De zekerheid dat hun kinderen veilig naar school kunnen. De zekerheid dat hun kinderen kunnen opgroeien en zorgeloos kunnen spelen op groene plekjes. De zekerheid dat hun kinderen op school alle zorg krijgen die ze verdienen. De zekerheid dat ze ook zelf niet uit de boot vallen, ook al hebben ze minder dan een ander. De zekerheid dat hun stad of dorp een herkenbare plek blijft. De zekerheid tot slot op dezelfde kansen als hun buurman.

En daarmee moeten we aan de slag, zoals nooit tevoren. We wonen en leven op 25 kilometer van Brussel. Dat is een realiteit. Een realiteit die je – zoals sommigen graag zouden willen, niet zomaar ontkent met leugens – maar een realiteit waar je werk van maakt. De Ninovieters – oud en nieuw – zekerheid geven, dat doe je elk uur. Dat doe je elke dag. Dat, collega’s, is de verantwoordelijkheid van ons allemaal. Bestuur én oppositie en ja, ook van de Ninovieter zelf.

En als een deel van de Ninovieters vandaag boos of ontgoocheld is, dan is dat ook mijn verantwoordelijkheid. Ik steek me niet weg. Ik ben 6 jaar schepen geweest, maar ik ben er blijkbaar niet in geslaagd om dat gevoel van onzekerheid voldoende weg te nemen. Reden te meer om er de volgende 6 jaar alles – maar dan ook alles – aan te doen om daar samen wel in te slagen. Weg van de tweedeling, weg van de polarisering, weg van het zwart-wit, weg van het wij tegen zij, maar eerder 50 tinten grijs. Met mededogen wanneer het kan, maar ook met strengheid wanneer het moet.

Want vergis u niet: behalve dat Ninovieters willen dat hun kinderen opgroeien in een veilige omgeving, willen ze – net als op andere plaatsen in Vlaanderen – ook geen auto’s voorbij hun deur zien vlammen. Ze willen een aantrekkelijke en nette stad met voldoende groen en parken. Ze willen een bruisende stad waar vanalles te doen is, waar ze kunnen sporten en ontspannen. En ze willen vooral een carnaval die groter, beter en mooier is dan die van Aalst. Kortom, beste collega’s, Ninovieters willen weer trots zijn op hun stad. Iets wat in deze tijden, vooral met dit trieste schouwspel hier buiten vanavond, niet evident is.

En als we hierin willen slagen, dan ligt er met de startnota van dit bestuur een goeie eerste aanzet. Vanuit Samen hebben we mee onze stempel gedrukt op de krachtlijnen in deze startnota. Ze is een basis die de komende maanden moet worden aangevuld met de ideeën van de Ninovieters zelf, de verenigingen en ja, ook van de oppositie.

Maar we gaan hierbij ook steun nodig hebben van de Vlaamse regering. Van de 25 middelgrote steden in Vlaanderen is Ninove de 5e grootste, maar we ontvangen wel de op één na  laagste bijdrage per inwoner uit het Gemeentefonds. Als we Ninove willen optillen en werk willen maken van meer zekerheid voor de Ninovieters, dan moet hier verandering in komen. Laat ons dit de komende maanden en jaren allemaal, over meerderheid en oppositie heen, op tafel leggen zodat de Vlaamse regering hier echt werk van maakt. Het is tijd dat Ninove van Vlaanderen de erkenning krijgt die ze verdient.

Collega’s en Ninovieters,

laat vanavond het startpunt zijn om te focussen op wat ons bindt om samen aan onze stad te bouwen, om samen het Ninove van de toekomst vorm te geven. Laat ons inzetten op al die Ninovieters – oud en nieuw – die zo graag wel vooruit willen, in plaats van alleen te focussen op die kleine minderheid die dat absoluut niet wil. En de reden is simpel: niet willen, is gewoon geen optie.

Foeteren, stampen en schelden zal ons geen moer vooruit helpen. Daar zit werkelijk geen enkele toekomst in.

En betekent dat dan dat we problemen moeten wegmoffelen? Integendeel. Die zijn er en wees gerust, die benoemen we en pakken we aan. Want veiligheid of integratie is geen kwestie van links of rechts, dat is niet het alleenrecht van wie tegen is of voor. Dat is een kwestie van ons allemaal, bestuurders en inwoners.

Zowel van de nieuwkomer die zijn best doet om Nederlands te leren en zich elke dag inzet om te voldoen aan wat sommigen ‘onze normen en waarden’ noemen. En van de Ninovieter die hier geboren en getogen is, maar die zich ongemakkelijk voelt omdat de buurman het Nederlands niet machtig is, een andere religie heeft of zijn stad naar zijn gevoel té snel ziet veranderen.

Die kloof dichten en voor zekerheid zorgen voor elke Ninovieter, collega’s, dat is onze opdracht de volgende 6 jaar. Dat is het Ninove waar ik  – en mijn collega’s van Samen – wil voor staan. Dat is ons engagement waar elke inwoner van deze stad ons over 6 jaar mag op afrekenen.

Ik dank u.

De mooiste job ter wereld

Dit is voor mij de laatste dag als ocmw-voorzitter en schepen van jeugd. Ik wil alle medewerkers dan ook hartelijk bedanken voor de 6 mooie jaren. Het was een periode waarin we samen het sociaal beleid in onze stad uitbouwden, vele speeltuintjes bouwden, startten met jeugdopbouwwerk voor kwetsbare jongeren en uitgroeiden tot het meest kwaliteitsvolle woonzorgcentrum van de ganse streek. Bedankt voor jullie dagdagelijkse inzet hiervoor, voor de bewoners van wzc of serviceflats, voor de senioren die gebruik maken van onze poets- of maaltijddiensten, ontmoetingscentrum of ergotherapie aan huis, voor de mensen in armoede en zwaksten in onze samenleving. Jullie inzet is voor hen van heel groot belang.

Sinds enkele maanden hebben we al een algemeen en een financieel directeur die aan het hoofd staan van stad en ocmw samen. Vanaf morgen zal het ocmw ook worden bestuurd door de gemeenteraad en het schepencollege. In die zin is morgen ook het sluitstuk van het jarenlang voorbereide integratieproces tussen stad en ocmw. Ik wil de medewerkers van de ondersteunende diensten dan ook danken om samen dit niet altijd eenvoudige traject af te leggen. Vanaf morgen zijn we één grote organisatie ten dienste van de Ninovieters waardoor we die Ninovieter beter zullen kunnen helpen. Er duiken ongetwijfeld nog wat kinderziektes op maar ik ben er zeker van dat jullie die samen ook zullen overwinnen.

Lokale politiek is altijd samenwerken met andere politici, ambtenaren, verenigingen en burgers. Dat is niet altijd eenvoudig, er zijn nu eenmaal soms verschillende visies op bepaalde problemen of dossiers, maar door naar elkaar te luisteren en samen op zoek te gaan naar compromissen of alternatieven, kan je vaak het verst geraken. Ik heb van deze samenwerking de voorbije jaren erg genoten en wil iedereen bedanken waarmee ik kon en mocht samenwerken.

Vanavond eindigt het voor mij als voorzitter en schepen. Het waren zeer boeiende jaren voor me in wellicht de mooiste job ter wereld. Ik heb veel bijgeleerd, veel dingen kunnen doen, soms ook moeilijke momenten meegemaakt, maar globaal kijk ik met grote tevredenheid en zelfs enige fierheid terug op deze periode. Hier een overzichtje van wat we samen de voorbije jaren allemaal deden: https://www.lievenmeert.be/?p=1652

Morgen is tegelijk ook een nieuwe start, als gemeenteraadslid waarbij ik de nieuwe meerderheid zo goed mogelijk zal helpen en advies geven vanuit wat ik de voorbije jaren leerde. Ik ben ervan overtuigd dat de nieuwe ploeg verder zal inzetten op het sociaal beleid en het jeugdbeleid in onze stad en dat ze dat heel goed zal doen!

Ik wens iedereen heel veel succes en werkplezier de komende jaren, en natuurlijk de allerbeste wensen voor een gelukkig en gezond 2019!

Bedankt en tot ziens!

Nu ook tweede pensioenpijler voor personeel wzc Klateringen

De OCMW-raad keurde vandaag mijn voorstel goed om ook voor het contractueel personeel van wzc Klateringen een tweede pensioenpijler te voorzien.

In 2010 besliste de gemeente- en OCMW-raad om voor alle contractueel stadspersoneel en het meeste OCMW-personeel een groepsverzekering (tweede pensioenpijler) te voorzien van 2% van hun bruto-jaarwedde. Het personeel van wzc Klateringen werd daar toen van uitgesloten omdat er werd gedacht dat de federale overheid voor de rusthuissector zelf voor een tweede pensioenpijlersysteem zou zorgen. Maar dat gebeurde niet en zal ook niet meer gebeuren.

De OCMW-raad besliste daarom om het bestaande systeem voor de rest van het personeel uit te breiden naar het contractueel personeel van wzc Klateringen zodat vanaf nu alle stads- en OCMW-personeel van hetzelfde systeem kan genieten. Iedereen gelijk dus!

Tegelijk maakt het ons ook aantrekkelijker als werkgever in een sector die soms een tekort heeft aan personeel. De jaarkost van 70.000 euro is voorzien in het OCMW-budget.

Foto: wervingindezorg.nl

Foto: wervingindezorg.nl

Over het waarom van een pingpongtafel

Dit weekend werd de eerste openbare pingpongtafel in onze stad ingespeeld door de aanvrager, de 10-jarige Cis. Cis stuurde ons eind september vorig jaar een ontzettend mooi briefje om de stad te vragen om net zoals op de camping in Frankrijk ook in Ninove een betonnen pingpongtafel te zetten. De stad ging hier mee aan de slag, met de officiële opening dit weekend samen met TTC Ninove nu als eindresultaat.

brief Cis

Naast het feit dat we Cis’ brief supermegacool vonden, zijn er natuurlijk nog belangrijker redenen waarom we zo graag in gingen op zijn voorstel.

Ten eerste hebben we met deze meerderheid meer aandacht voor participatie en inspraak van de burgers.  Vaak zijn de grootste experten de mensen uit de buurt zelf. Daarom namen we al eerder het initiatief voor inspraakmomenten waarin we in alle deelgemeenten en in het centrum het gesprek aangingen met de bewoners. En daarom laten we de kinderen, ouders en grootouders uit de buurt kiezen welke speeltoestellen ze willen in het buurtspeeltuintje dat we in hun buurt willen aanleggen. We moeten erkennen dat we nog verder zouden kunnen gaan in dit inspraak en participatie-verhaal. En wat mij betreft: graag. Lijkt me zeker iets waar we de komende jaren verder moeten in gaan (als we de kans krijgen van de kiezers).

Ten tweede willen we natuurlijk stimuleren dat mensen sporten, of het nu in competitieverband is of zuiver recreatief. Sport is gezond en brengt mensen samen, wat hun gelukkiger maakt. Daarom ook dat collega Marc Torrekens als schepen van sport onmiddellijk positief stond tegenover de vraag van Cis.

En ten derde is er de maatschappelijke tendens om meer en meer in appartementen te gaan wonen. Dit soort verdichting kan positief zijn (oa. voor de milieu-impact) maar volgens mij enkel op voorwaarde dat er voldoende (meer dan nu) gemeenschapsvoorzieningen zijn. Want verdichting in kleinere woningen en appartementen zorgt ervoor dat er minder sociaal contact is, geen of minder tuinen om in te spelen, minder groen, … Als je de tendens naar kleiner wonen leefbaar wil houden, dan zijn meer buurtparkjes, speeltuintjes, sportterreintjes en buurthuizen nodig: daar kunnen kinderen spelen en sporten en kunnen volwassenen elkaar ontmoeten. We mogen de tendens naar kleiner wonen dus niet gewoon ondergaan, maar hebben de plicht om die te combineren met een betere inrichting van het openbaar domein met meer ruimte voor groen, ontmoeting, sport en spel, zoals bvb een openbare pingpongtafel.

pingpong

Geef Ninoofse jongeren hun jeugdhuis

N-VA viel me gisteravond opnieuw aan over het nieuwe jeugdhuis aan het stadspark. Op de gemeenteraad van twee maanden geleden vroeg N-VA al om het nieuwe jeugdhuis te schrappen. Nochtans is een tweede jeugdhuis voor een stad met 39.000 inwoners helemaal niet overdreven en hebben de meeste steden van onze grootte veel meer plaatsen voor hun jongeren. En nochtans beloofde N-VA Ninove in haar eigen verkiezingsprogramma ‘een netwerk van samenwerkende jeugdhuizen’.

Deze keer viel men het jeugdhuis financieel aan. De nieuwe raming van het jeugdhuis valt inderdaad een stuk duurder uit dan eerst geraamd. Dat komt omdat er, net zoals bijna altijd het geval is bij bouwprojecten, meerkosten bij kwamen.  Die geraamde meerkost is 196.000 euro (excl btw) wat inderdaad veel is, maar logisch en perfect verdedigbaar als je weet waarvan die meerkosten komen. Daarom hier het overzichtje van de extra kosten.

Paalfunderingen 20.000 Niet 100% zeker
Verhoogd terras 12.000 Toegankelijkheid rolstoelgebruikers + advies W&Z
Kwalitatievere gevel- en dakafwerking 23.000 Om lawaaioverlast te beperken
Groendak en groengevel 37.000 Ecologische redenen
Verfraaiing interieur 15.000 Op vraag werkgroep om geen betonnen bunkergevoel te krijgen
Uitbreiding sanitair 6.000 Op vraag Gecoro
Extra bergruimte 9.000 7 m³
Omgevingsaanleg meenemen in de opdracht 23.000 om 1 geheel te vormen
Aanleg brandweg 16.000 Brandveiligheid, advies brandweer
Inpandig terras voor brandveiligheid 5.000 Advies brandweer
Aanleg trappen en helling richting inkom 12.000 Toegankelijkheid rolstoelgebruikers + advies W&Z
Inbouwroosters om kruipkelder ontoegankelijk te maken 3.600 advies W&Z
Uitbreiding fietsenstalling 8.000 Advies Gecoro
Divers 7.000 Aanpassing hoeveelheden en eenheidsprijzen materialen allerhande
Totaal 196.600

Stuk voor stuk noodzakelijke of perfect verdedigbare aanvullingen die er bij alternatieve locatiekeuzes bijna altijd ook zouden zijn geweest. Toen ik eind december de vraag aan het schepencollege stelde om deze extra zaken toe te voegen, was ik dan ook blij dat de collega’s mij hierin steunden.

De totale kostprijs is nu geraamd op 486.600 euro excl. btw en erelonen. (raming van architectenbureau vind je hier: Raming jeugdhuis) (Inclusief btw en erelonen is de raming 677.000 euro) In mijn ogen perfect te verdedigen voor een extra jeugdhuis in Ninove-centrum. Voor mensen die tegen een nieuw jeugdhuis zijn, zoals N-VA’er Rudy Corijn, zal het natuurlijk altijd te veel zijn, maar als je het mij vraagt, is zulke eigen stek voor de Ninoofse jongeren dat meer dan waard. In een jeugdhuis worden jongeren samen gebracht, leren ze elkaar kennen, kunnen ze in een beschermde omgeving initiatief leren nemen, dingen organiseren, bouwen ze een sociaal netwerk op,… Allemaal dingen die de samenleving in onze stad sterker maakt. Wie investeert in jongeren, plukt daar later de vruchten van. Het maakt me dan ook bijzonder triest dat N-VA deze meerwaarde niet ziet en zelfs dreigt naar de Raad voor Vergunningsbetwistingen te stappen om te proberen het jeugdhuis tegen te houden. De Ninoofse jeugd verdient beter.

jeugdhuis

 

Stad investeert volop in nieuwe speeltuintjes

IMG_20161220_095959 groeneweg

Schepen van jeugd Lieven Meert( sp.a) nam zich voor om deze legislatuur zoveel mogelijk nieuwe speeltuintjes in onze wijken en deelgemeenten te voorzien. “Bij de start van deze legislatuur in 2013 telde Ninove amper 8 speelterreinen waarvan een aanzienlijk deel er verouderd en verwaarloosd bij lag. In verhouding tot het Vlaams gemiddelde was dat minder dan de helft per inwoner. Omdat we vinden dat elk kind op een veilige manier in de buurt moet kunnen spelen, besliste deze meerderheid om deze legislatuur voluit te gaan voor extra speeltuintjes en groene ontmoetingsruimtes, zo mogelijk in elke deelgemeente minstens één. Die speeltuintjes zijn niet enkel goed voor de ontwikkeling van de kindjes maar zorgen ook voor de ruimte om mensen elkaar te laten ontmoeten, wat de sociale cohesie in onze stad en deelgemeenten enkel kan versterken.”

“De plannen voor de nieuwe en vernieuwde speeltuintjes maken we telkens op samen met de kinderen, ouders, grootouders en waar aanwezig ook plaatselijke jeugdbewegingen. We vinden het belangrijk dat de speeltuintjes er zo veel mogelijk uitzien zoals de toekomstige gebruikers dat willen, dus houden we zo veel mogelijk rekening met hun vragen en suggesties. Zo merken we bijvoorbeeld dat ouders en grootouders graag ook banken en soms petanqueterreintjes willen zodat de speeltuin echt een plaats van ontmoeting wordt tussen jong en oud, iets wat we heel graag stimuleren.”

Welke openbare speelterreintjes zijn intussen klaar:

– Meeuwenlaan in Outer + petanqueterreintje

– Plekkersstraat in Aspelare (tegen de pastorij)

– Elsbeekstraat in Meerbeke (+ petanqueterreintje+ openbare barbecue) (ook toegankelijk gemaakt voor de senioren van het aanpalende woonzorgcentrum)

 

Bijna klaar:

– Groeneweg (nog wat groenaanplanting en afsluiting tussen straat en speeltuin)

Inspraak geweest, eerste plannen gemaakt of in opmaak:

– Brusselseheerweg Neigem (eerste voorontwerp klaar en wordt afgetoetst bij buren)

– Gemeenteplein Meerbeke (+veel aandacht voor toegankelijkheid van en speelmogelijkheden voor kinderen met een beperking): eerste voorontwerp klaar en wordt afgetoetst bij buren, jeugdbewegingen

– Hector Planckaertstraat Outer: inspraak gebeurd, voorlopig voetbaldoeltje geplaatst

– nieuwe wijk Witherenstraat Ninove (tussen de 3 gebouwen van Ninove-welzijn, komt een parkje met speeltuintje): voorontwerp in opmaak

 

Procedure bezig:

– samenwerking tussen stad en vzw parochiale werken Pollare om speeltuintje te voorzien op grond achter de parking van het parochiaal centrum. Zwaardere procedure wegens beschermd dorpsgezicht en agrarisch gebied. We gaan ook proberen om hier de trage weg achteraan weer toegankelijk te maken vanaf Echel

– Keldermeersbaan, Ninove (hoek met Pamelstraat). Grond in onverdeeldheid met tientallen eigenaars in binnen- en buitenland waardoor de stad al bijna 20 jaar probeert om dit terrein vergeefs aan te kopen. We hebben nu een mogelijkheid om een klein deel van de grond aan te kopen waardoor we de rest van het terrein later ook kunnen kopen. We willen er wat ruimte voor parkeerplaatsen, groen en een speeltuintje, waaraan grote nood is in de wijk.

– Denderwindeke: de stad wil een stuk grond kopen in de Minnenhofstraat waar ruimte kan zijn voor speeltuin of skatepark.

 

Daarnaast kwamen er nog, gesubsidieerde, speeltuintjes bij:

– achter parochiezaal Denderwindeke, vzw Wenteka (speelpleinwerking)

– Fonteinstraat, Okegem, Amusanten

En wordt er nog gewerkt aan een nieuw speeltuintje voor de gemeenteschool van Appelterre die gemengd zal gebruikt worden met de lokale chiro en de speelpleinwerking.

Groene speel- en ontmoetingsruimte in Neigem

We willen heel hard inzetten op het creëren van extra speel- en groene ontmoetingsruimtes voor jong en oud in onze deelgemeenten en wijken. Zo willen we ook in Neigem, langs de Brusselseheerweg het grote grasveld wat extrea inrichten om het meer te laten gebruiken door kinderen om in te spelen, en ouders en grootouders om te genieten van het zicht van hun spelende kinderen, en om zelf petanque te kunnen spelen of elkaar te ontmoeten.

Na het inspraakmoment gingen we aan de slag en maakten we het eerste voorontwerp met veel groen, (extra bomen en hagen) , een petanqueterreintje en wat speeltoestellen. Dat plan gaan we nu opnieuw aftoetsen bij de buren (en hun kinderen en kleinkinderen). Het plan is dus nog niet definitief en alle suggesties tot verbetering zijn welkom!IMG_20170106_144444

Voorontwerp speeltuintje en park aan het Gemeenteplein in Meerbeke

Het voorontwerp voor de nieuwe speeltuin in het park van Meerbeke aan het Gemeenteplein is klaar. Dit toetsen we nu af (oa bij de chiro’s van Meerbeke) en dan moeten er ook nog speeltoestellen gekozen worden. We gaan op deze locatie voor een speeltuin waar ook kinderen met een beperking voluit zullen kunnen spelen door aangepaste toestellen en brede paden.

speeltuin en park Meerbeke

speeltuin en park Meerbeke

Stad richt op vraag van de dorpsbewoners speeltuintje op in de pastorijtuin van Aspelare

De stad startte twee jaar geleden op initiatief van schepen van cultuur Veerle Cosyns met een participatietraject in vijf plattelandsgemeenten om de bevolking te betrekken bij het inrichten van hun dorp. Het ‘Dynamiet in de dorpen’-project werd gesteund door Leader, een Europees fonds voor plattelandsontwikkeling. De bewoners van de dorpen konden zelf aangeven welke zaken ze wilden veranderd zien in hun dorp. Zo kwamen er banken in Denderwindeke, werd de inrichting van het buurthuis van Lieferinge al aangepakt en focuste Nederhasselt op haar trage wegen.

In Aspelare vroeg men om een speeltuintje in de tuin van de pastorij in de Plekkersstraat. Aangezien we als stadsbestuur volop willen inzetten op meer speeltuintjes voor onze kinderen, gingen we heel graag op die vraag van de Aspelarenaars in. Eerder dit jaar werden een aantal bomen geveld en werd het bosgedeelte wat opgekuist en toegankelijk gemaakt. Intussen zijn ook de speeltoestellen geplaatst en in de loop van de komende maanden zal vooraan ook een parkeerzone worden aangelegd en komen er hagen en afsluitingen zodat er tegen het begin van de lente een mooie, toegankelijke en veilige plaats is voor de Aspelaarse kinderen om te spelen.

SSL26328 Aspelare