Lees de Lieven

Ter gelegenheid van de vorige verkiezingen maakten we een krantje om uit te delen op zondag-ochtend bij de bakker, aan de stations, … Dankzij de inzet van vele vrijwilligers kwam dit tot stand. Waarvoor heel veel dank! Ik ben nog altijd fier op deze campagne. Ik denk dat ze zeker geslaagd te noemen was. Hopelijk hoeven we voor 2012 geen nieuwe campagne meer te voeren, en wordt de stilstand in ons land eindelijk doorbroken.

Lees de Krant!

Bedankt!

Na een spannende dag en wat aanpassingen na een vergissing op het vredegerecht, is mijn definitieve score 3569 stemmen in Oost-Vlaanderen waarvan 1483 in kanton Ninove.
Goeie score en ben heel erg tevreden.

Hier vind je alle resultaten.

Een dikke merci aan de tientallen vrijwilligers en alle kiezers!

Frank Vandenbroucke in debat met N-VA’er Danny Pieters in Phara

Frank toont in dit verkiezingsdebat de gaten in het NVA programma aan:

Op campagne met de kopstukken van Oost Vlaanderen

Op 1 juni kwamen Dirk Van Der Maelen, Karin Temmerman en Bruno Tuybens naar Ninove. Samen met Lieven en Jo Fonck deelden ze pamfletten uit aan de passanten. Het optreden werd goed gesmaakt door de meeste mensen. Bruno liet wat foto’s nemen die je via facebook of hier op de blog kan bekijken:

From campagne Lieven 2

Van deur tot deur in Pollare

Lieven Meert,vierde opvolger voor Kamer in Oost-Vlaanderen, gaat met veel goesting, en onder een stralende zon aankloppen bij de mensen. Voor een jonge kandidaat als hij is het immers belangrijk om de mensen persoonlijk te leren kennen. “Sommige mensen ontmoet je nu eenmaal niet op café of op één of andere activiteit, laat staan dat ze op facebook actief zijn.”
Vandaag stond het schilderachtige Pollare op de agenda. Deze deelgemeente van Ninove, rustig gelegen op een heuvel aan de oevers van de Dender is de natuurlijke biotoop van enkele dichters, tekenaars en schilders. En terecht.
Pollare is een prachtig dorp met weidse vergezichten. Voor huisbezoekers als Lieven en zijn metgezel brengt dat wel één nadeel met zich mee: bijna alle huizen vergen een aantal trappen om aan de voordeur te raken. “Het klinkt banaal, maar vooral voor mijn ietwat oudere compagnon de route levert dat na een 200-tal huizen stramme spieren en vermoeide knoken op.”
Maar de trappen nemen ze er graag bij. Een huisbezoekdag als deze levert immers altijd ook heel wat memorabele momenten, en hopelijk ook stemmen, op.
Als uitsmijter geeft hij jullie enkele anekdotes mee. “Zo was er een jonge kerel die nog twijfelde en eventueel op n-va wilde stemmen maar dan toch aangaf dat die partij geen oplossingen biedt, het probleem enkel groter maakt en dat het wel heel makkelijk is om stoere verklaringen af te leggen als je geen oplossing wil.”
Ook was er een zeer vriendelijke vrouw die haar eten liet aanbranden omdat ze te lang met ons wilde praten. Tot slot was er een jonge vader met zoon die voor ons zou stemmen zo sympathiek waren en we de eerste waren die het kwamen vragen.
Opnieuw een aangename dag gehad: veel mensen ontmoet, goeie gesprekken en discussies gehad en de stralende lentezon deed de rest. Campagnevoeren kan toch echt leuk zijn!

Het sp.a pensioenplan uitgelegd

De toekomst van onze pensioenen staat centraal in deze verkiezingscampagne. Aangezien we allemaal langer en gezonder leven en we minder kindjes maken, dringt een hervorming van ons pensioenstelsel zich op. sp.a heeft hier een goed uitgebouwd plan voor dat bestaat uit twee delen.

Eerst en vooral wil sp.a de laagste pensioenen verhogen tot boven de armoedegrens. Drie vierde van alle armen zijn immers gepensioneerden. Dat is een rijke samenleving als de onze onwaardig.

Bovendien wil sp.a het wettelijk pensioen versterken door er een tweede component aan toe te voegen. Wat men nu de tweede pijler noemt (het bedrijfspensioen/’de groepsverzekering’) wordt uitgebreid naar alle werknemers daar waar nu slechts ongeveer de helft van de werknemers zulk pensioenplan heeft. Dit zal op middellange termijn een extra pensioen opleveren van 5 tot 10 procent. En voor wie tot 65 werkt kan het pensioen zelfs heel spoedig tot 200 euro per maand verhoogd worden.

En wie gaat dat nu allemaal betalen?

Het optrekken van de laagste pensioenen kost ongeveer 300 miljoen euro die sp.a wil bekostigen door een heronderhandeling met Suez dat slapend rijk wordt door de afgeschreven energiecentrales. Als je weet dat de overheid 21 miljard in de banken pompte om hen te redden, kan er dan geen 300 miljoen af om de pensioenarmoede aan te pakken?

Voor de versterking van het wettelijk pensioen ligt het anders. Deze zal betaald worden door een gezamenlijke inspanning van werkgever en werknemer, zoals dat nu al het geval is in de bedrijven die zulk bedrijfspensioen aan hun personeel aanbieden. Concreet komt het er op neer dat een deel van de groei die we de komende jaren zullen hebben, gereserveerd zal worden voor het pensioen.

Daarnaast zal ook de overheid een inspanning doen voor uw pensioenzekerheid. Het geld hiervoor komt van het eenvoudige feit dat de feitelijke pensioenleeftijd die nu ongeveer 59 jaar is, geleidelijk enkele jaren zal opschuiven zodat er meer bijdragen binnenkomen en minder pensioenen betaald worden. De pensioenmaatregel van sp.a verdient zo zichzelf terug.

Samen vooruit!

125 jaar socialistische partij. Deze roos druk onze hoop uit dat het de komende jaren nog beter gaat. Laten we onze krachten bundelen, zo zetten we de samenleving in beweging!

Verkiezingen!

Als Ninovieter en jonge sp.a-er kan ik met veel plezier melden dat ik kandidaat ben op de sp.a-kamerlijst van Oost-Vlaanderen bij de komende verkiezingen. Ik zal met veel overtuiging de 4e opvolgersplaats invullen en zowel lokaal als nationaal mij inzetten voor een socialer beleid!

Ik ben blij dat er al een heleboel mensen zijn die me met woord en daad willen helpen in deze korte maar krachtige campagne. Ik bedank hen alvast en als jullie je zelf geroepen voelen om je bij deze bonte bende medewerkers te scharen ben je meer dan welkom! Alle beetjes helpen! Wil je een bord plaatsen of een affiche voorhangen, bel gerust 0475 219 444!

Tot slot rest mij u te vragen voor uw steun op 13 juni.