Stad en vzw parochiale werken werken samen voor speeltuintje in Pollare

De gemeenteraad keurde een samenwerking goed tussen de stad en vzw parochiale werken om op het terrein achter de parochiezaal tussen Pollare-Dorp en Echel een speeltuintje aan te leggen. De vzw parochiale werken stelt de grond ter beschikking waarop de stad een speeltuintje wil inrichten. Schepen van jeugd Lieven Meert (sp.a) is heel tevreden met deze samenwerking: ‘Als stad proberen we om in onze wijken en deelgemeenten speeltuintjes aan te leggen voor onze kinderen. Door samen te werken met deze vzw kunnen we dit nu ook doen in het centrum van Pollare. Ik wil de mensen van de vzw dan ook bedanken voor de samenwerking’

Het terrein ligt in agrarisch gebied en in de nabijheid van een beschermd dorpsgezicht. Dat maakt dat er een speciale procedure moet gevolgd worden om een bouwvergunning te krijgen, waardoor het nog wel een tijdje zal duren voor alle procedures zijn doorlopen en de speeltuin er daadwerkelijk zal zijn.  Er zal ook een inspraakronde zijn met de kinderen van de buurt, de ouders en grootouders en de mensen van vzw parochiale werken. Zij kunnen dan samen met de jeugddienst bekijken welke speeltoestellen op het terrein zullen worden geplaatst. Er zal ook geprobeerd worden om het terrein opnieuw toegankelijk te maken via de trage weg van aan Echel.

terrein voor speeltuin Pollare

terrein voor speeltuin Pollare

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>