“Wat heb jij eigenlijk de voorbije 6 jaar gedaan?”

Sommige mensen vragen me wat ik de voorbije jaren zoal gerealiseerd heb als schepen. Teveel op het verleden gericht zijn hoeft niet – vooruit kijken naar de toekomst is immers belangrijker- maar voor diegenen die het vroegen (en ook wat ter herinnering voor mezelf), maak ik graag eens het overzicht van de opvallendste nieuwe initiatieven. De vele zaken die al jarenlang goed lopen laat ik even buiten beschouwing maar zijn daarom niet minder waardevol.

Ik heb de initiatieven ingedeeld in zaken waar ik zelf tevreden, neutraal of ontevreden over ben. Dit is dus een subjectieve gekleurde mening van mezelf.
Voor alle duidelijkheid: voor de zaken die niet helemaal  gelopen zijn  zoals ik het wou, zoek ik geen schuldigen. Als bevoegd schepen en ocmw-voorzitter ben ik (politiek) verantwoordelijk en neem ik de eventuele fouten, vertragingen,… op mij. Anderzijds zijn de zaken die wel goed liepen uiteraard niet alleen mijn verdienste, maar gebeurde dit bijna altijd in samenwerking met anderen  (collega’s, ambtenaren, vrijwilligers, verenigingen, burgers,….)

 

OCMW Jeugd
Tevreden Senioren Speeltuintjes
Mobiel Sociaal Huis waarbij vrijwilligers eerst alle 75+’ers en nu alle 65+ers bezoeken op zoek naar verborgen problemen + aanpak en opvolging van de problemen Vernieuwd speeltuintje Meeuwenlaan Outer + petanqueveld na inspraak buurt
Ontmoetingscentrum voor senioren de Fontein in Ninove waar senioren goedkoop samen kunnen eten, spelletjes spelen of activiteiten doen, oa op het nieuwe petanqueterrein. Vernieuwd speeltuintje Elsbeekstraat Meerbeke + petanqueveld en vaste barbecue na inspraak buurt
Ergotherapiedienst aan huis om senioren te helpen langer zelfstandig thuis te wonen Nieuw speeltuintje Groeneweg Ninove + petanqueveld na inspraak buurt
Mindermobielencentrale die vervoer organiseert voor senioren en mensen die niet mobiel zijn Nieuw voetbalterreintje op grasveld Abdijstraat Ninove
Samenwerking met shm Ninove-welzijn voor 36 sociale flats en ontmoetingscentrum voor senioren in Denderwindeke Nieuw speeltuintje Plekkersstraat Aspelare na inspraak buurt met leaderproject
WZC Klateringen Inrichting van de pastorijtuin in Appelterre tot groene speelzone met boomhut
Herziening van de lening voor de bouw van wzc Klateringen met totale besparing van 2,9 mio euro over de looptijd tot gevolg Inrichting speelbos aan Van Langenhaeckestraat in Appelterre
Halvering van het verlies van wzc Klateringen met nog steeds lage ligdagprijs en zonder supplementaire kosten. Extra subsidies die worden ontvangen van de Vlaamse overheid door voorrang te geven bij opnames aan mensen met meer zorgnoden Speeltoestellen voor school en speelpleinwerking Appelterre
Goeie kwaliteit van wzc Klateringen met grote tevredenheid bewoners en familie Nieuw speeltuintje in Neigem na inspraak buurt
Strijd tegen kinderarmoede

 

Nieuw speeltuintje in Pollare na inspraak buurt en vzw parochiale werken (binnen enkele maanden klaar)
Aanstellen kinderarmoedecoördinator Nieuw speeltuintje in H. Plancquaertstraat in Outer na inspraak buurt (binnen enkele maanden klaar)
Project rond verhoging participatie van kinderen in armoede aan kleuteronderwijs Nieuw speeltuintje aan Gemeenteplein Meerbeke na inspraak buurt en chiro’s (binnen enkele maanden klaar)
Katrol-werking met huiswerkbegeleiding en opvoedingsondersteuning voor gezinnen met kinderen in armoede Plan voor nieuw speeltuintje in Keldermeersbaan in Ninove na inspraak buurt (we mikken op voorjaar 2019)
Sensibilisering rond kinderarmoede door oa. spandoeken met cijfers om Ninovieters bewuster te maken van de problematiek Plan voor nieuw speeltuintje aan dorp Nederhasselt na inspraak buurt
Project Bolle buik: ondersteuning van jonge kwetsbare meisjes die zwanger zijn en net moeder zijn geworden Jeugdbewegingen
Rechtenverkenner: 0 tot 2 jarigen kinderen krijgen automatisch alle rechten die ze verdienen Ondersteuning vanuit de stad bij nieuwbouw meisjesKSA Ninove
Speelotheek waar mensen speelgoed kunnen ontlenen voor hun kinderen Invoering van kampvervoerssubsidie voor jeugdbewegingen
Netwerkvorming en samenwerking rond de strijd tegen kinderarmoede en activering Inspraak en opbouwwerk

 

Sociale dienst en activering

 

Serious urban games voor scholen met oa mayor@yourtown spel dat inspraak geeft aan jongeren
Extra maatschappelijk werkers voor sociale dienst ocmw Opstart jeugdopbouwwerk voor maatschappelijk kwetsbare jongeren (oa in en rond stadspark)
Aanstellen projectmedewerker sociale zaken die sociaal beleid mee vorm moet geven en subsidiedossiers uitschrijven Speelpleinwerking

 

Activeringsproject met andere gemeenten waarbij het activeringsbeleid wordt gestroomlijnd samen met de vdab Mobiele speelpleinwerking in de dorpen in de zomervakantie
Uitbreiding van het aanbod aan activeringsmogelijkheden voor sociale cliënten waardoor we meer mensen aan een gepaste job konden helpen Aangepast subsidiereglement zodat speelpleinwerking in Denderwindeke beter ondersteund werd en in Appelterre kon opgestart worden
Sociaal  Varia
Buddy-werking om vluchtelingen en vreemdelingen te begeleiden en te helpen bij hun integratie  Bibzaal (nu voormalige Theresiakerk) doet in examenperiode dienst als studiezaal
Samenwerking met vzw levenslust en vzw amon om kwetsbare jongeren voor te bereiden op zelfstandig wonen in appartement en voormalige pastorij van de nieuwe kerk in Meerbeke  Tafeltennistafel aan stadspark
Starten met buurtwerk in wijk-Groeneweg
Preventieve woonbegeleiding om uithuiszettingen van gezinnen te vermijden
Sociale moestuin voor kwetsbare mensen die samen in de moestuin werken en hun eigen groenten kweken
Samenwerking met vzw Teledienst
Oplossing voor het huisvestingsprobleem van de sociale kruidenier van vzw Teledienst dat een nieuwe locatie kon vinden in het stadsgebouw naast de Hospitaalkapel in de Burchtstraat
Samenwerking vzw Teledienst met oa subsidiëring van het sociaal restaurant waardoor dit actief kon blijven
Vrijwilligersbeleid
Vrijwilligersloket om kandidaat-vrijwilligers in contact te brengen met alle soorten vrijwilligerswerk
Invoeren systeem van waardering voor vrijwilligers waardoor zij een beperkte (onkosten)vergoeding krijgen en worden uitgenodigd voor een etentje/ontbijt in de week van de vrijwilliger
Personeelsbeleid
Invoering van systeem van glijdende uren voor het personeel waarbij dat mogelijk is
Organisatie van examens waardoor personeelsleden nu vaste contracten hebben in de plaats van opeenvolgende tijdelijke contracten
Invoering tweede pensioenpijler voor alle ocmw-personeel, ook van wzc Klateringen
Infrastructuur
Bouw Sociaal Huis en Huis van het Kind in de Burchtstraat (klaar tegen aug 2019): alle sociale dienstverlening onder één dak
Zonnepanelen op wzc Klateringen en (binnenkort) op gebouw De Cooman
Communicatie
Nieuwe website met chatfunctie Sociaal Huis en OCMW om de drempel te verlagen om contact op te nemen
Neutraal

 

Er zijn beperkte stappen gezet naar een voldragen HR-beleid maar had meer mogen zijn Nieuw speeltuintje en groenzone aan Witherenstraat (binnen enkele maanden klaar maar heeft te lang geduurd)
Projecten rond preventie en nazorg in de schuldhulpverlening waren er maar door personeelsgebrek had dat meer mogen zijn Professionele beveiligingsfirma bij fuiven in de Kuip (had sneller gemogen)
Opstart renovatiedossier serviceflats Denderwindeke (we hadden verder mogen staan) Aantrekkelijker maken de Kuip (had meer mogen zijn)
Professionele ondersteuning voor jeugdwerk en jeugdhuis het Uur (had er eerder moeten zijn)
Patrimonium jeugdwerk verbeteren (had vlotter gemogen)
Ontevreden
Kinderarmoede is toch gestegen dus onze inspanning  moet nog vergroten Extra jeugdhuis in Ninove-centrum: plan en bouwvergunning was klaar na betrokkenheid jongerengroep, maar politiek draagvlak was weg

 

 

4 comments to “Wat heb jij eigenlijk de voorbije 6 jaar gedaan?”

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>