Lieven 2e opvolger op Kamerlijst sp.a

Binnen enkele dagen is het weer zover: verkiezingen. Ik ben kandidaat op de federale sp.a lijst en sta als 2e opvolger op de Kamerlijst. Er is dus een kans dat ik als Ninovieter in het federaal parlement terecht kan komen om er onze stad en streek te vertegenwoordigen.

Als medewerker van de sp.a studiedienst volg ik al een tiental jaar de begroting, fiscaliteit en het pensioenbeleid op. Stuk voor stuk federale thema’s met heel wat uitdagingen de komende jaren. Het zou dan ook geweldig zijn mocht ik deze thema’s nu ook in het parlement zelf kunnen opvolgen.

Als sp.a focussen we in deze campagne rond 3 grote thema’s. We willen terug zekerheid brengen voor de mensen door een uitgewerkt pensioenplan waarbij in de eerste plaats wordt gekeken naar de loopbaanduur. Voor ons hebben mensen die 42 jaar gewerkt hebben, recht op een deftig pensioen van minstens 1500 euro per maand. Ten tweede willen we de koopkracht van mensen die werken verhogen en werkten daarom een grote fiscale hervorming uit, waarbij we de inkomsten uit vermogen die nu amper of niet worden belast, ook een eerlijk deel laten bijdragen. Met de opbrengst daarvan kunnen we de belastingen voor mensen die werken verlagen zodat werken meer loont.  Tenslotte wil sp.a opkomen voor mensen die zorg nodig hebben, zodat iedereen altijd de zorg krijgt die hij nodig heeft, en dat zonder er zich blauw te moeten voor betalen.

Ik durf je dan ook te vragen om volgende zondag mijn bolletje als 2e opvolger op de Kamerlijkst te kleuren om me zo de kans te geven mijn stad en streek te vertegenwoordigen en  op te komen voor mijn ideeën in het parlement. Uiteraard mag je zeker ook andere sp.a-kandidaten aankleuren zoals mijn Ninoofse vriendinnen Katie Coppens (5e plaats Kamer) en Eva Mazambi (14e plaats Vlaams Parlement) , onze lijsttrekkers Joris Vandenbroucke (Kamer), Conner Rousseau (Vlaams Parlement) en Kathleen Van Brempt (Europa) en alle andere sp.a kandidaten.

affiche

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>