Lieven 2e opvolger op Kamerlijst sp.a

Binnen enkele dagen is het weer zover: verkiezingen. Ik ben kandidaat op de federale sp.a lijst en sta als 2e opvolger op de Kamerlijst. Er is dus een kans dat ik als Ninovieter in het federaal parlement terecht kan komen om er onze stad en streek te vertegenwoordigen.

Als medewerker van de sp.a studiedienst volg ik al een tiental jaar de begroting, fiscaliteit en het pensioenbeleid op. Stuk voor stuk federale thema’s met heel wat uitdagingen de komende jaren. Het zou dan ook geweldig zijn mocht ik deze thema’s nu ook in het parlement zelf kunnen opvolgen.

Als sp.a focussen we in deze campagne rond 3 grote thema’s. We willen terug zekerheid brengen voor de mensen door een uitgewerkt pensioenplan waarbij in de eerste plaats wordt gekeken naar de loopbaanduur. Voor ons hebben mensen die 42 jaar gewerkt hebben, recht op een deftig pensioen van minstens 1500 euro per maand. Ten tweede willen we de koopkracht van mensen die werken verhogen en werkten daarom een grote fiscale hervorming uit, waarbij we de inkomsten uit vermogen die nu amper of niet worden belast, ook een eerlijk deel laten bijdragen. Met de opbrengst daarvan kunnen we de belastingen voor mensen die werken verlagen zodat werken meer loont.  Tenslotte wil sp.a opkomen voor mensen die zorg nodig hebben, zodat iedereen altijd de zorg krijgt die hij nodig heeft, en dat zonder er zich blauw te moeten voor betalen.

Ik durf je dan ook te vragen om volgende zondag mijn bolletje als 2e opvolger op de Kamerlijkst te kleuren om me zo de kans te geven mijn stad en streek te vertegenwoordigen en  op te komen voor mijn ideeën in het parlement. Uiteraard mag je zeker ook andere sp.a-kandidaten aankleuren zoals mijn Ninoofse vriendinnen Katie Coppens (5e plaats Kamer) en Eva Mazambi (14e plaats Vlaams Parlement) , onze lijsttrekkers Joris Vandenbroucke (Kamer), Conner Rousseau (Vlaams Parlement) en Kathleen Van Brempt (Europa) en alle andere sp.a kandidaten.

affiche

Samen werken aan meer zekerheid voor de Ninovieters

Vanavond legden we de eed af als kersverse leden van de gemeenteraad en het sociaal comité. Ik heb bovendien de eer om fractieleider te worden van deze superfractie waarmee Samen de komende jaren zal bouwen aan een positief Ninove waar iedereen zich thuis kan voelen. En we doen dat niet alleen, maar reiken ook de hand naar alle Ninovieters, de verenigingen én de oppositie. Samen pakken we de onzekerheden van onze burgers aan. Daar mag u op rekenen!

fractie installatiezitting

 

Ik had ook de eer om voor het eerst een speech te geven namens Samen in de gemeenteraad. Voor de liefhebbers, hier de integrale tekst.

Bron: HLN

Bron: HLN

Beste allemaal,

Aan de massale persaandacht te zien, kan ik alleen vaststellen dat Ninove vanavond het centrum van de wereld is. Of op zijn minst van Vlaanderen. Alleen is de reden waarom, zo ontzettend jammer.

Terwijl ik deze woorden uitspreek, is hier buiten een Mars aan de gang. Een Mars voor Democratie. Maar welke democratie heb je voor ogen als zo’n Mars tot gevolg heeft dat winkels vroegtijdig moeten sluiten uit vrees voor rellen? Welke democratie heb je voor ogen als mensen vanavond niet buiten durven te komen omdat ze bang zijn?

Vandaag hangt een beeld op van Ninove dat ik niet wil hebben van mijn stad. Van onze stad. En jullie allemaal hier aanwezig vanavond, ongetwijfeld ook niet.

Polarisering en tweedeling overgoten met een saus van extreme ranzigheid. Het is 3 januari 2019 en dat, collega’s, is niet alleen het beeld van onze stad. Vanavond is het helaas ook de realiteit in onze stad.

En dan vraag ik me oprecht af: en nu?

Waar willen sommigen naartoe?

Wat is het einddoel?

Welk Ninove hebben zij dan precies voor ogen?

Kunnen ze mij dat eens uitleggen?

***

Al weken hoor ik uit 1 en dezelfde hoek:

Het is niet democratisch.

Het was nochtans de democratie ten top de voorbije weken. Na 14 oktober nam de grootste partij van de stad het initiatief naar zich toe. En zo hoort dat in een democratie.

Alleen vond die partij geen medestanders om de stad mee te besturen. 10 weken lang kreeg ze nochtans de kans. En het is niet gelukt.

Het moet zijn dat wat we democratie noemen

een pak weerbaarder;

een pak sterker is,

een pak waardevoller is,

dan alleen mensen tegen elkaar opzetten,

mensen uitschelden,

mensen discrimineren.

Het moet zijn dat wat we democratie noemen meer is dan altijd maar wijzen, stampen en veroordelen,

dan altijd maar weer zeggen dat het de ‘de schuld van een ander’ is.

En ik prijs mij daar gelukkig om.

Want die democratie is iets om op te bouwen.

Want hoe je het draait of keert: een stad maken, Ninove maken, dat doe je samen.

En vandaag is een meerderheid van de Ninovieters daartoe bereid: om bruggen te bouwen, om naar elkaar te luisteren, om te overleggen, om elkaar onderweg te vinden, elkaar tegemoet te komen zodat iedereen die hier woont, zich ook thuis voelt. Een meerderheid ook die democratisch is, wat ze hier buiten ook mogen beweren of staan roepen.

Meneer D’Haeseleer, ik richt me even tot u persoonlijk,

want behalve u weemoedig geklaag over onze democratie, moet er mij nog iets van het hart.

Zo klaagt u over postjespakkerij.

Maar wie is Vlaams parlementslid, gemeenteraadslid, lid van het sociaal comité en bovendien ook nog eens senator? U.

Wie vond het enkele jaren geleden absoluut niet nodig om alle mandaten en lonen van Ninove openbaar te maken? U.

En zo klaagt u ook over overloperij.

Maar als er één iemand is die de voorbije weken geprobeerd heeft om overlopers te lokken met mandaten, dan bent u dat.

En als er één iemand is die met zijn ranzig discours daar niet in geslaagd is, dan bent u dat.

En nu is Joost plots alleen maar een verrader in uw ogen.

Maar een verrader van wat is hij dan precies, meneer D’Haeseleer? Een verrader omdat hij wél praat, overlegt, bruggen bouwt en samen een stad wil maken? Een verrader van Ninove, is het dat?

***

Collega’s,

Een groot deel van de Ninovieters heeft op 14 oktober duidelijk gemaakt dat ze zich zorgen maken. Zorgen om veiligheid, zorgen om nieuwkomers, zorgen om leefbaarheid, zorgen om de toekomst en de identiteit van wat hun stad is. Die zorgen zijn eigenlijk onder te brengen onder 1 grote noemer: zekerheid. Zij willen eerst en vooral zekerheid.

De zekerheid dat hun kinderen veilig naar school kunnen. De zekerheid dat hun kinderen kunnen opgroeien en zorgeloos kunnen spelen op groene plekjes. De zekerheid dat hun kinderen op school alle zorg krijgen die ze verdienen. De zekerheid dat ze ook zelf niet uit de boot vallen, ook al hebben ze minder dan een ander. De zekerheid dat hun stad of dorp een herkenbare plek blijft. De zekerheid tot slot op dezelfde kansen als hun buurman.

En daarmee moeten we aan de slag, zoals nooit tevoren. We wonen en leven op 25 kilometer van Brussel. Dat is een realiteit. Een realiteit die je – zoals sommigen graag zouden willen, niet zomaar ontkent met leugens – maar een realiteit waar je werk van maakt. De Ninovieters – oud en nieuw – zekerheid geven, dat doe je elk uur. Dat doe je elke dag. Dat, collega’s, is de verantwoordelijkheid van ons allemaal. Bestuur én oppositie en ja, ook van de Ninovieter zelf.

En als een deel van de Ninovieters vandaag boos of ontgoocheld is, dan is dat ook mijn verantwoordelijkheid. Ik steek me niet weg. Ik ben 6 jaar schepen geweest, maar ik ben er blijkbaar niet in geslaagd om dat gevoel van onzekerheid voldoende weg te nemen. Reden te meer om er de volgende 6 jaar alles – maar dan ook alles – aan te doen om daar samen wel in te slagen. Weg van de tweedeling, weg van de polarisering, weg van het zwart-wit, weg van het wij tegen zij, maar eerder 50 tinten grijs. Met mededogen wanneer het kan, maar ook met strengheid wanneer het moet.

Want vergis u niet: behalve dat Ninovieters willen dat hun kinderen opgroeien in een veilige omgeving, willen ze – net als op andere plaatsen in Vlaanderen – ook geen auto’s voorbij hun deur zien vlammen. Ze willen een aantrekkelijke en nette stad met voldoende groen en parken. Ze willen een bruisende stad waar vanalles te doen is, waar ze kunnen sporten en ontspannen. En ze willen vooral een carnaval die groter, beter en mooier is dan die van Aalst. Kortom, beste collega’s, Ninovieters willen weer trots zijn op hun stad. Iets wat in deze tijden, vooral met dit trieste schouwspel hier buiten vanavond, niet evident is.

En als we hierin willen slagen, dan ligt er met de startnota van dit bestuur een goeie eerste aanzet. Vanuit Samen hebben we mee onze stempel gedrukt op de krachtlijnen in deze startnota. Ze is een basis die de komende maanden moet worden aangevuld met de ideeën van de Ninovieters zelf, de verenigingen en ja, ook van de oppositie.

Maar we gaan hierbij ook steun nodig hebben van de Vlaamse regering. Van de 25 middelgrote steden in Vlaanderen is Ninove de 5e grootste, maar we ontvangen wel de op één na  laagste bijdrage per inwoner uit het Gemeentefonds. Als we Ninove willen optillen en werk willen maken van meer zekerheid voor de Ninovieters, dan moet hier verandering in komen. Laat ons dit de komende maanden en jaren allemaal, over meerderheid en oppositie heen, op tafel leggen zodat de Vlaamse regering hier echt werk van maakt. Het is tijd dat Ninove van Vlaanderen de erkenning krijgt die ze verdient.

Collega’s en Ninovieters,

laat vanavond het startpunt zijn om te focussen op wat ons bindt om samen aan onze stad te bouwen, om samen het Ninove van de toekomst vorm te geven. Laat ons inzetten op al die Ninovieters – oud en nieuw – die zo graag wel vooruit willen, in plaats van alleen te focussen op die kleine minderheid die dat absoluut niet wil. En de reden is simpel: niet willen, is gewoon geen optie.

Foeteren, stampen en schelden zal ons geen moer vooruit helpen. Daar zit werkelijk geen enkele toekomst in.

En betekent dat dan dat we problemen moeten wegmoffelen? Integendeel. Die zijn er en wees gerust, die benoemen we en pakken we aan. Want veiligheid of integratie is geen kwestie van links of rechts, dat is niet het alleenrecht van wie tegen is of voor. Dat is een kwestie van ons allemaal, bestuurders en inwoners.

Zowel van de nieuwkomer die zijn best doet om Nederlands te leren en zich elke dag inzet om te voldoen aan wat sommigen ‘onze normen en waarden’ noemen. En van de Ninovieter die hier geboren en getogen is, maar die zich ongemakkelijk voelt omdat de buurman het Nederlands niet machtig is, een andere religie heeft of zijn stad naar zijn gevoel té snel ziet veranderen.

Die kloof dichten en voor zekerheid zorgen voor elke Ninovieter, collega’s, dat is onze opdracht de volgende 6 jaar. Dat is het Ninove waar ik  – en mijn collega’s van Samen – wil voor staan. Dat is ons engagement waar elke inwoner van deze stad ons over 6 jaar mag op afrekenen.

Ik dank u.

De mooiste job ter wereld

Dit is voor mij de laatste dag als ocmw-voorzitter en schepen van jeugd. Ik wil alle medewerkers dan ook hartelijk bedanken voor de 6 mooie jaren. Het was een periode waarin we samen het sociaal beleid in onze stad uitbouwden, vele speeltuintjes bouwden, startten met jeugdopbouwwerk voor kwetsbare jongeren en uitgroeiden tot het meest kwaliteitsvolle woonzorgcentrum van de ganse streek. Bedankt voor jullie dagdagelijkse inzet hiervoor, voor de bewoners van wzc of serviceflats, voor de senioren die gebruik maken van onze poets- of maaltijddiensten, ontmoetingscentrum of ergotherapie aan huis, voor de mensen in armoede en zwaksten in onze samenleving. Jullie inzet is voor hen van heel groot belang.

Sinds enkele maanden hebben we al een algemeen en een financieel directeur die aan het hoofd staan van stad en ocmw samen. Vanaf morgen zal het ocmw ook worden bestuurd door de gemeenteraad en het schepencollege. In die zin is morgen ook het sluitstuk van het jarenlang voorbereide integratieproces tussen stad en ocmw. Ik wil de medewerkers van de ondersteunende diensten dan ook danken om samen dit niet altijd eenvoudige traject af te leggen. Vanaf morgen zijn we één grote organisatie ten dienste van de Ninovieters waardoor we die Ninovieter beter zullen kunnen helpen. Er duiken ongetwijfeld nog wat kinderziektes op maar ik ben er zeker van dat jullie die samen ook zullen overwinnen.

Lokale politiek is altijd samenwerken met andere politici, ambtenaren, verenigingen en burgers. Dat is niet altijd eenvoudig, er zijn nu eenmaal soms verschillende visies op bepaalde problemen of dossiers, maar door naar elkaar te luisteren en samen op zoek te gaan naar compromissen of alternatieven, kan je vaak het verst geraken. Ik heb van deze samenwerking de voorbije jaren erg genoten en wil iedereen bedanken waarmee ik kon en mocht samenwerken.

Vanavond eindigt het voor mij als voorzitter en schepen. Het waren zeer boeiende jaren voor me in wellicht de mooiste job ter wereld. Ik heb veel bijgeleerd, veel dingen kunnen doen, soms ook moeilijke momenten meegemaakt, maar globaal kijk ik met grote tevredenheid en zelfs enige fierheid terug op deze periode. Hier een overzichtje van wat we samen de voorbije jaren allemaal deden: https://www.lievenmeert.be/?p=1652

Morgen is tegelijk ook een nieuwe start, als gemeenteraadslid waarbij ik de nieuwe meerderheid zo goed mogelijk zal helpen en advies geven vanuit wat ik de voorbije jaren leerde. Ik ben ervan overtuigd dat de nieuwe ploeg verder zal inzetten op het sociaal beleid en het jeugdbeleid in onze stad en dat ze dat heel goed zal doen!

Ik wens iedereen heel veel succes en werkplezier de komende jaren, en natuurlijk de allerbeste wensen voor een gelukkig en gezond 2019!

Bedankt en tot ziens!

De waarheid over socio-culturele participatie in Ninove

De federale overheid geeft jaarlijks een subsidie aan alle Belgische ocmw’s die de ocmw’s verplicht moeten gebruiken voor socio-culturele participatie en de strijd tegen kinderarmoede. Ook het Ninoofs ocmw ontvangt hiervoor jaarlijks circa 20.000 euro.

Wie komt hiervoor in aanmerking? Dat hangt af van het inkomen en de gezinssamenstelling. Het gaat niet enkel om mensen die leefloon ontvangen, maar ook om mensen die (deeltijds) werken met een laag inkomen, gepensioneerden, zieken, invaliden,… en hun schoolgaande kinderen. In totaal gaat het op dit moment om een 1300 tal Ninovieters die hiervoor in aanmerking komen. Wil je weten of je hiervoor in aanmerking komt, contacteer dan vzw Teledienst of het Ninoofs ocmw.

We gebruiken deze middelen zoals de federale overheid het ons verplicht:

 • Tussenkomst in schoolfacturen via de schoolkansenpas waarbij het ocmw 50% van de kost betaalt (via die subsidie), de school 25% ten laste neemt en de ouders ook 25%
 • Korting op socio-culturele activiteiten via de Uitpas
 • Tussenkomsten in de kosten voor ontspanning of ondersteuning van studies

Voor deze laatste categorie voorzien we een maximale tussenkomst van 200 euro per persoon per jaar (waarbij we toelaten dat gezinnen dit vrij verdelen binnen hun gezin) en we nemen telkens maximaal 75% ten laste. We vinden dat mensen hun eigen ontspanning mogen kiezen, dus de kinderen en ouders zijn daarin vrij.

En waarom doen we dit? Omdat kinderen alle kansen moeten krijgen op school en omdat het ook voor mensen in armoede belangrijk is te kunnen deelnemen aan maatschappelijke activiteiten zoals sport, cultuur en evenementen.

Herinner je de pano-reportage over armoede van midden september waarin het ene kind zei dat hij zo opkeek tegen de start van het schooljaar omdat iedereen dat zou vertellen over de reizen die ze hadden gemaakt, terwijl hij enkel was gaan zwemmen. En het andere kind dat ervan droomde om eens naar Euro Disney te kunnen gaan.

https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2018/09/12/pano-arm-vlaanderen-5-jaar-later/

Met de steun (en in opdracht) van de federale overheid zorgen de ocmw’s (in gans België) ervoor dat ook deze kinderen eens naar een pretpark kunnen, bij een sportclub of naar de cinema kunnen gaan. En dat is maar goed ook.

En tot slot: we maken uiteraard geen enkel onderscheid naar kleur en afkomst van onze cliënten en behandelen iedereen op dezelfde manier. Voor ons is elk kind in armoede gelijk, en er één te veel.

“Wat heb jij eigenlijk de voorbije 6 jaar gedaan?”

Sommige mensen vragen me wat ik de voorbije jaren zoal gerealiseerd heb als schepen. Teveel op het verleden gericht zijn hoeft niet – vooruit kijken naar de toekomst is immers belangrijker- maar voor diegenen die het vroegen (en ook wat ter herinnering voor mezelf), maak ik graag eens het overzicht van de opvallendste nieuwe initiatieven. De vele zaken die al jarenlang goed lopen laat ik even buiten beschouwing maar zijn daarom niet minder waardevol.

Ik heb de initiatieven ingedeeld in zaken waar ik zelf tevreden, neutraal of ontevreden over ben. Dit is dus een subjectieve gekleurde mening van mezelf.
Voor alle duidelijkheid: voor de zaken die niet helemaal  gelopen zijn  zoals ik het wou, zoek ik geen schuldigen. Als bevoegd schepen en ocmw-voorzitter ben ik (politiek) verantwoordelijk en neem ik de eventuele fouten, vertragingen,… op mij. Anderzijds zijn de zaken die wel goed liepen uiteraard niet alleen mijn verdienste, maar gebeurde dit bijna altijd in samenwerking met anderen  (collega’s, ambtenaren, vrijwilligers, verenigingen, burgers,….)

 

OCMW Jeugd
Tevreden Senioren Speeltuintjes
Mobiel Sociaal Huis waarbij vrijwilligers eerst alle 75+’ers en nu alle 65+ers bezoeken op zoek naar verborgen problemen + aanpak en opvolging van de problemen Vernieuwd speeltuintje Meeuwenlaan Outer + petanqueveld na inspraak buurt
Ontmoetingscentrum voor senioren de Fontein in Ninove waar senioren goedkoop samen kunnen eten, spelletjes spelen of activiteiten doen, oa op het nieuwe petanqueterrein. Vernieuwd speeltuintje Elsbeekstraat Meerbeke + petanqueveld en vaste barbecue na inspraak buurt
Ergotherapiedienst aan huis om senioren te helpen langer zelfstandig thuis te wonen Nieuw speeltuintje Groeneweg Ninove + petanqueveld na inspraak buurt
Mindermobielencentrale die vervoer organiseert voor senioren en mensen die niet mobiel zijn Nieuw voetbalterreintje op grasveld Abdijstraat Ninove
Samenwerking met shm Ninove-welzijn voor 36 sociale flats en ontmoetingscentrum voor senioren in Denderwindeke Nieuw speeltuintje Plekkersstraat Aspelare na inspraak buurt met leaderproject
WZC Klateringen Inrichting van de pastorijtuin in Appelterre tot groene speelzone met boomhut
Herziening van de lening voor de bouw van wzc Klateringen met totale besparing van 2,9 mio euro over de looptijd tot gevolg Inrichting speelbos aan Van Langenhaeckestraat in Appelterre
Halvering van het verlies van wzc Klateringen met nog steeds lage ligdagprijs en zonder supplementaire kosten. Extra subsidies die worden ontvangen van de Vlaamse overheid door voorrang te geven bij opnames aan mensen met meer zorgnoden Speeltoestellen voor school en speelpleinwerking Appelterre
Goeie kwaliteit van wzc Klateringen met grote tevredenheid bewoners en familie Nieuw speeltuintje in Neigem na inspraak buurt
Strijd tegen kinderarmoede

 

Nieuw speeltuintje in Pollare na inspraak buurt en vzw parochiale werken (binnen enkele maanden klaar)
Aanstellen kinderarmoedecoördinator Nieuw speeltuintje in H. Plancquaertstraat in Outer na inspraak buurt (binnen enkele maanden klaar)
Project rond verhoging participatie van kinderen in armoede aan kleuteronderwijs Nieuw speeltuintje aan Gemeenteplein Meerbeke na inspraak buurt en chiro’s (binnen enkele maanden klaar)
Katrol-werking met huiswerkbegeleiding en opvoedingsondersteuning voor gezinnen met kinderen in armoede Plan voor nieuw speeltuintje in Keldermeersbaan in Ninove na inspraak buurt (we mikken op voorjaar 2019)
Sensibilisering rond kinderarmoede door oa. spandoeken met cijfers om Ninovieters bewuster te maken van de problematiek Plan voor nieuw speeltuintje aan dorp Nederhasselt na inspraak buurt
Project Bolle buik: ondersteuning van jonge kwetsbare meisjes die zwanger zijn en net moeder zijn geworden Jeugdbewegingen
Rechtenverkenner: 0 tot 2 jarigen kinderen krijgen automatisch alle rechten die ze verdienen Ondersteuning vanuit de stad bij nieuwbouw meisjesKSA Ninove
Speelotheek waar mensen speelgoed kunnen ontlenen voor hun kinderen Invoering van kampvervoerssubsidie voor jeugdbewegingen
Netwerkvorming en samenwerking rond de strijd tegen kinderarmoede en activering Inspraak en opbouwwerk

 

Sociale dienst en activering

 

Serious urban games voor scholen met oa mayor@yourtown spel dat inspraak geeft aan jongeren
Extra maatschappelijk werkers voor sociale dienst ocmw Opstart jeugdopbouwwerk voor maatschappelijk kwetsbare jongeren (oa in en rond stadspark)
Aanstellen projectmedewerker sociale zaken die sociaal beleid mee vorm moet geven en subsidiedossiers uitschrijven Speelpleinwerking

 

Activeringsproject met andere gemeenten waarbij het activeringsbeleid wordt gestroomlijnd samen met de vdab Mobiele speelpleinwerking in de dorpen in de zomervakantie
Uitbreiding van het aanbod aan activeringsmogelijkheden voor sociale cliënten waardoor we meer mensen aan een gepaste job konden helpen Aangepast subsidiereglement zodat speelpleinwerking in Denderwindeke beter ondersteund werd en in Appelterre kon opgestart worden
Sociaal  Varia
Buddy-werking om vluchtelingen en vreemdelingen te begeleiden en te helpen bij hun integratie  Bibzaal (nu voormalige Theresiakerk) doet in examenperiode dienst als studiezaal
Samenwerking met vzw levenslust en vzw amon om kwetsbare jongeren voor te bereiden op zelfstandig wonen in appartement en voormalige pastorij van de nieuwe kerk in Meerbeke  Tafeltennistafel aan stadspark
Starten met buurtwerk in wijk-Groeneweg
Preventieve woonbegeleiding om uithuiszettingen van gezinnen te vermijden
Sociale moestuin voor kwetsbare mensen die samen in de moestuin werken en hun eigen groenten kweken
Samenwerking met vzw Teledienst
Oplossing voor het huisvestingsprobleem van de sociale kruidenier van vzw Teledienst dat een nieuwe locatie kon vinden in het stadsgebouw naast de Hospitaalkapel in de Burchtstraat
Samenwerking vzw Teledienst met oa subsidiëring van het sociaal restaurant waardoor dit actief kon blijven
Vrijwilligersbeleid
Vrijwilligersloket om kandidaat-vrijwilligers in contact te brengen met alle soorten vrijwilligerswerk
Invoeren systeem van waardering voor vrijwilligers waardoor zij een beperkte (onkosten)vergoeding krijgen en worden uitgenodigd voor een etentje/ontbijt in de week van de vrijwilliger
Personeelsbeleid
Invoering van systeem van glijdende uren voor het personeel waarbij dat mogelijk is
Organisatie van examens waardoor personeelsleden nu vaste contracten hebben in de plaats van opeenvolgende tijdelijke contracten
Invoering tweede pensioenpijler voor alle ocmw-personeel, ook van wzc Klateringen
Infrastructuur
Bouw Sociaal Huis en Huis van het Kind in de Burchtstraat (klaar tegen aug 2019): alle sociale dienstverlening onder één dak
Zonnepanelen op wzc Klateringen en (binnenkort) op gebouw De Cooman
Communicatie
Nieuwe website met chatfunctie Sociaal Huis en OCMW om de drempel te verlagen om contact op te nemen
Neutraal

 

Er zijn beperkte stappen gezet naar een voldragen HR-beleid maar had meer mogen zijn Nieuw speeltuintje en groenzone aan Witherenstraat (binnen enkele maanden klaar maar heeft te lang geduurd)
Projecten rond preventie en nazorg in de schuldhulpverlening waren er maar door personeelsgebrek had dat meer mogen zijn Professionele beveiligingsfirma bij fuiven in de Kuip (had sneller gemogen)
Opstart renovatiedossier serviceflats Denderwindeke (we hadden verder mogen staan) Aantrekkelijker maken de Kuip (had meer mogen zijn)
Professionele ondersteuning voor jeugdwerk en jeugdhuis het Uur (had er eerder moeten zijn)
Patrimonium jeugdwerk verbeteren (had vlotter gemogen)
Ontevreden
Kinderarmoede is toch gestegen dus onze inspanning  moet nog vergroten Extra jeugdhuis in Ninove-centrum: plan en bouwvergunning was klaar na betrokkenheid jongerengroep, maar politiek draagvlak was weg

 

 

Plan speeltuintje Outer

We willen in elk dorp en wijk graag een speeltuintje voorzien, omdat spelen belangrijk is voor kinderen, maar ook als ontmoetingsplaats voor de buurt. Na een inspraakmoment met de kinderen en ouders van de buurt, maken we telkens een speeltuinplan dat we nadien nog eens aftoetsen voor we het definitief beslissen. De stap nadien is dat er een bouwvergunning wordt aangevraagd, dat een lastenboek en bestek wordt opgesteld om zo een aannemer te kunnen zoeken die de werken uitvoert.

In de wijk rond de Meeuwenlaan voorzagen we eerder al een volledig vernieuwd speeltuintje, nu willen we ook in het centrum van Outer nog een nieuw terreintje voorzien in de Hector Planckaertstraat achter buurthuis de Pallieter. Het plan hiervoor is klaar, het bestek is er zodat we de procedure kunnen starten om een aannemer te zoeken die dan binnen enkele maanden de werken kan uitvoeren.

 

Hier het plan:plan speelterrein Outer

Plan speeltuintje Pollare

We willen in elk dorp en wijk graag een speeltuintje voorzien, omdat spelen belangrijk is voor kinderen, maar ook als ontmoetingsplaats voor de buurt. Na een inspraakmoment met de kinderen en ouders van de buurt, maken we telkens een speeltuinplan dat we nadien nog eens aftoetsen voor we het definitief beslissen. De stap nadien is dat er een bouwvergunning wordt aangevraagd, dat een lastenboek en bestek wordt opgesteld om zo een aannemer te kunnen zoeken die de werken uitvoert.

Ook in Pollare hebben we intussen het plan klaar voor het nieuwe speeltuintje achter het parochiaal centrum tussen Sint-Kristoffelstraat en Echel. De bouwvergunning is er intussen en het bestek is in opmaak om een aannemer te kunnen zoeken die dan binnen een aantal maanden aan de slag kan.

Hier alvast het plan (let op de boomhut!)

Plan speeltuin Pollare

Plan speeltuintje Neigem

We willen in elk dorp en wijk graag een speeltuintje voorzien, omdat spelen belangrijk is voor kinderen, maar ook als ontmoetingsplaats voor de buurt. Na een inspraakmoment met de kinderen en ouders van de buurt, maken we telkens een speeltuinplan dat we nadien nog eens aftoetsen voor we het definitief beslissen. Nadien wordt dan een bestek opgemaakt en een aannemer gezocht. In Neigem gebeurde dit allemaal al en is de aannemer intussen klaar met de grondwerken voor het nieuwe speeltuintje in de Brusselseheerweg.

Nu wachten we op de levering van de speeltoestellen. Een deel wordt verwacht in de tweede helft van juni en het andere (grootste) deel midden augustus. De speelgoedboeren hebben wat vertraging met de levering omdat er blijkbaar heel wat bestellingen zijn van speeltuintjes de laatste maanden.Plan speeltuin Neigem

Eerste steen gelegd van het Sociaal Huis

Ninove bouwt aan de toekomst!

Vrijdag 18 mei 2018 legden we de 1e steen van het nieuwe sociaal huis/huis van het kind en 10 sociale appartementen met dienstverlening.

Deze symbolische daad is het signaal van het OCMW Ninove aan de bevolking dat een project van lange adem nu eindelijk werkelijkheid wordt.

Sociaal Huis en Huis van het kind: kruispunt van uw welzijn

In 2020 zal dit nieuwe gebouw het bruisende centrum worden van de Ninoofse sociale dienstverlening. U zal er niet alleen het Sociaal Huis in vinden met als partners onder andere de sociale diensten stad en OCMW, gratis juridisch advies, Dyzo (hulp voor zelfstandigen), Leerpunt, PWA-dienstencheques, Inburgering en integratie. Ook het Huis van het Kind krijgt een centrale vleugel. Hierin zullen Kind en Gezin (‘de weeg’), de Lokale Kinderopvang, de Speelodroom, een ruilwinkel en een ontmoetingsruimte hun plaatsje vinden. Deze lijst zal ongetwijfeld nog uitbreiden, want op deze centrale plek, die sedert mensenheugenis in de stad altijd al dé plaats is geweest van sociaal dienstbetoon aan de burger, wordt met deze bouw niet alleen eer gebracht aan al wie in het verleden hier veel mensen heeft geholpen, maar willen we een kruispunt creëren van waaruit elke welzijnsorganisatie bereikbaar wordt

Sociale appartementen met dienstverlening

Bovenop het Sociaal Huis/Huis van het Kind bouwt SHM Denderstreek 10 sociale appartementen met dienstverlening. Dit maakt het plaatje van extra sociale dienstverlening compleet.

Mindermobielencentrale zoekt galante chauffeurs

Even naar de markt, op familiebezoek, naar een verenigingsactiviteit … Voor veel Ninovieters zijn deze verplaatsingen moeilijk omwille van mobiliteitsproblemen. De vrijwilligers van de Minder Mobielen Centrale (MMC) zorgen ervoor dat deze mensen – die over een beperkt inkomen beschikken – op hun bestemming geraken. De MMC richt zich uitsluitend op sociaal vervoer, in tegenstelling tot de ziekenfondsen die enkel ziekenvervoer regelen.

Hier 10 goede redenen om vrijwillige chauffeur bij de Minder Mobielen Centrale te worden:

 • Je vult je vrije tijd op met iets heel erg zinvols!
 • Je leert nieuwe mensen kennen
 • Je vervoert minder mobiele inwoners van Ninove
 • Je bepaalt volledig zelf wanneer én naar waar je wil rijden
 • Je krijgt hiervoor een kilometervergoeding van 0,30 euro per gereden kilometer
 • Je kan 4x per jaar op een vergadering met je collega-chauffeurs ervaringen uitwisselen
 • Je komt professioneel over met een rittenboek en chauffeurskaart
 •  Je kan via de pc je persoonlijke rittenagenda raadplegen
 • Je bent omnium verzekerd tijdens de rit
 • Je hebt regelmatig telefonische contacten met de coördinator

Voel je de ‘drive’ om vrijwilliger te worden?

Neem contact op met Peggy Nys van de Minder Mobielen Centrale via mmc@ocmw.ninove.be of 0470 31 75 82.