Groene speel- en ontmoetingsruimte in Neigem

We willen heel hard inzetten op het creëren van extra speel- en groene ontmoetingsruimtes voor jong en oud in onze deelgemeenten en wijken. Zo willen we ook in Neigem, langs de Brusselseheerweg het grote grasveld wat extrea inrichten om het meer te laten gebruiken door kinderen om in te spelen, en ouders en grootouders om te genieten van het zicht van hun spelende kinderen, en om zelf petanque te kunnen spelen of elkaar te ontmoeten.

Na het inspraakmoment gingen we aan de slag en maakten we het eerste voorontwerp met veel groen, (extra bomen en hagen) , een petanqueterreintje en wat speeltoestellen. Dat plan gaan we nu opnieuw aftoetsen bij de buren (en hun kinderen en kleinkinderen). Het plan is dus nog niet definitief en alle suggesties tot verbetering zijn welkom!IMG_20170106_144444

Voorontwerp speeltuintje en park aan het Gemeenteplein in Meerbeke

Het voorontwerp voor de nieuwe speeltuin in het park van Meerbeke aan het Gemeenteplein is klaar. Dit toetsen we nu af (oa bij de chiro’s van Meerbeke) en dan moeten er ook nog speeltoestellen gekozen worden. We gaan op deze locatie voor een speeltuin waar ook kinderen met een beperking voluit zullen kunnen spelen door aangepaste toestellen en brede paden.

speeltuin en park Meerbeke

speeltuin en park Meerbeke

speeltoestellen van nieuw speeltuintje in Groeneweg geplaatst

Deze legislatuur willen we hard inzetten op het creëren van extra speeltuintjes in onze wijken en deelgemeenten. Speelgelegenheid is erg belangrijk voor het welzijn van onze kinderen en bevordert ook de ontmoetingen van de ouders en grootouders.

Ook in de wijk-Groeneweg is een extra speeltuintje voorzien. Na een inspraakmoment met de kinderen en ouders uit de buurt werd een plan opgesteld met nieuwe speeltoestellen, ruimte om te voetballen en zitbanken. Deze toestellen werden intussen geplaatst en later komt er ook nog een afscheiding tussen de toestellen en het voetpad.

IMG_20161220_095959 groeneweg

Samenwerking met vzw Levenslust voor kwetsbare jongeren

De Ninoofse OCMW-raad keurde een samenwerking goed met vzw Levenslust en zal één appartement voorzien waarin leerlingen van Levenslust onder begeleiding kunnen wennen aan het op eigen benen staan.

Vzw Levenslust uit Lennik is een organisatie die zich richt op kinderen en jongeren tussen 6 en 21 jaar met leerstoornissen en/of opvoedingsmoeilijkheden en start met een project waarbij de jongvolwassenen in fasen en onder begeleiding worden voorbereid om zelfstandig te gaan wonen. Voor de laatste fase zal Levenslust nu ook kunnen samenwerken met OCMW Ninove zodat jongeren uit het Ninoofse onder begeleiding kunnen leren alleen wonen, in de omgeving van hun familie en vrienden. Deze samenwerking met vzw Levenslust is een kleine stap, maar wel één die een wereld van verschil kan maken voor deze kwetsbare jongeren.

Weerbaarheid van jongeren versterken door extra jeugdopbouwwerk

De gemeenteraad keurde mijn voorstel goed om samen met de gespecialiseerde vzw Lejo een extra jeugdopbouwwerker aan te stellen die kan werken aan het versterken van de weerbaarheid van jongeren.  Zo willen we jongeren sterker maken tegen verleidingen op vlak van drugs, alcohol, krediet, gokken,… en ook al te radicale ideeën.

VZW Lejo diende eerder samen met de stad een subsidie-aanvraag in voor het project Sterk! bij de Nationale Loterij maar werd door de vele kandidaturen niet weerhouden. Omdat we het als stad heel belangrijk vinden om onze jongeren te begeleiden en sterk te laten staan in hun leven, beslisten we toch om het project met eigen middelen verder te zetten.

De extra deeltijdse jeugdopbouwwerk zal als brugfiguur en vertrouwenspersoon fungeren voor de jongeren en hen zo begeleiden. Met de methoden die Lejo toepast, worden heel wat jongeren bereikt. Sport en spelen worden als middel gebruikt om een netwerk en een vertrouwensband op te bouwen. Er zullen ook sessies worden gegeven waarbij de jongeren over verschillende thema’s van gedachten kunnen wisselen. Met het jeugdopbouwwerk dat we in 2013 met Lejo startten, hebben we heel goede ervaringen zodat het zeker nuttig is om dit verder uit te breiden.

Opening nieuwe speeltuin in de Elsbeekstraat in Meerbeke

Zaterdag 30 april opende schepen van Jeugd Lieven Meert samen met de buurtbewoners en hun kinderen de vernieuwde speeltuin in de Elsbeekstraat in Meerbeke.

Twee jaar geleden kwam een afvaardiging van de buurt naar ons toe met de vraag om het verwaarloosde terreintje aan de Elsbeekstraat aan te pakken. We gingen hier graag op en organiseerden een inspraakmoment op een zonnige woensdagnamiddag waar de kinderen en kleinkinderen van de buurt samen met de ouders konden dromen over hun nieuw speeltuintje. De kinderen wilden een trampoline, een kabelbaan maar ook nog plaats om te voetballen. De ouders en grootouders zagen een petanqueterreintje, banken en een vaste barbecue wel zitten. En de buren van WZC Castelmolen vonden het fijn om in de groene omgeving te kunnen komen wandelen.

We hebben geprobeerd om zoveel mogelijk met al deze wensen rekening te houden en ik vind het resultaat dan ook erg geslaagd. Dit toont aan dat wanneer politiek en burgers de handen in elkaar slaan, prachtige resultaten kunnen worden gehaald. We gaan dit zeker proberen te herhalen in de andere deelgemeenten en wijken waar we nieuwe speeltuintjes gaan aanleggen.

opening speeltuin Elsbeekstraat

Nieuw jeugdhuis aan stadspark

De Ninoofse gemeenteraad besliste om een nieuw jeugdhuis te bouwen aan de rand van het stadspark waar vroeger het bootshuis stond. Het nieuwe jeugdhuis moet een plek worden waar alle Ninoofse jongeren een eigen stek vinden.

Ninove telt nu maar één Jeugdhuis, JH Het Uur in Meerbeke, wat heel weinig is voor een stad van bijna 40.000 inwoners. Er was al langer vraag naar een extra Jeugdhuis in het centrum van onze stad en we namen dit dan ook op in ons bestuursakkoord. Samen met een aantal gedreven jongeren werkten we enkele maanden rond de doelstelling van het nieuwe Jeugdhuis en in functie daarvan maakten we ook een vergelijking tussen een aantal locaties in de Ninoofse binnenstad waaruit de locatie aan ’t Oeversteksken , het stadspark en Jeugdcentrum De Kuip als meest optimale naar voor kwam.

Het is expliciet de bedoeling om in het nieuwe jeugdhuis verschillende doelgroepen te bereiken, van de georganiseerde middenklasse-jongeren tot de niet-georganiseerde maatschappelijke kwetsbare jeugd. Een jeugdhuis is immers ook een sociaal project dat jongeren samenbrengt. We willen meer zijn dan een jongerencafé, maar een plaats van ontmoeting, ontspanning, cultuur en activiteiten. Een echte jeugdhuiswerking houdt in dat er sprake is van jeugdwerk voor en door jongeren waarbij heel wat recreatieve en socio-culturele activiteiten worden georganiseerd: tafelvoetbal, dartstornooi, gezelschapsspelenavond, thema-avond, TV-uitzendingen, filmavond, sportactiviteiten, quiz, uitstap, barbecue,… Er zal hierbij bijzondere aandacht zijn voor de culturele en creatieve ontplooiing van Ninoofse jongeren met onder andere de organisatie van muziekoptreden, ruimte om te repeteren of culturele expressie. Het jeugdhuis wil ook een gezellige plaats zijn waar jongeren zich thuis voelen in een veilige sfeer omgeven door leeftijdsgenoten. Er kan ook ruimte zijn om samen met andere jongeren te studeren of te werken aan een groepswerk.

Samen met de jongeren gaan we nu aan de slag om een aantal jeugdhuizen te bezoeken om te zien hoe het ideale jeugdhuis er kan uitzien. Dat willen we dan met een architect op papier zetten en in de loop van 2017 beginnen bouwen om tegen 2018 klaar te zijn. Iedereen die interesse heeft om mee na te denken over het nieuwe jeugdhuis is welkom en mag contact opnemen met jeugd@ninove.be

JH2

 

Kunst in de gang van het OCMW

foto kunst in gang‘Kunst in de gang’, nee het is geen late carnavalsslogan, maar wel het resultaat van een prachtig project tussen stad, ocmw en de Ninoofse jeugd.

“Het OCMW en de stad brengen sedert 2014 de levensdomeinen cultuur en sociaal regelmatig samen in een activiteit. Dat noemen wij met een groot woord: sociaal artistiek project” stelt OCMW voorzitter en schepen van jeugd Lieven Meert. “Bedoeling is mensen creatief te laten spreken en zo sociaal engagement te vinden”

Iets meer dan een jaar geleden beten de senioren van de serviceflats Denderzicht Ninove de spits af en lieten “de Droomgaard” geboren worden. Onder meer een petanquebaan, muurtekening en speelhof zagen in hun achtertuin het levenslicht.

“Dit jaar kozen we voor de andere kant van de demografische piramide en kwamen we uit bij de jeugd als doelgroep” volgens Lieven Meert. “Het werd even brainstormen over het hoe en wat” vult schepen van cultuur Veerle Cosyns aan, “maar een eenvoudig optelsommetje bracht de oplossing: immers wie jeugd met kunst optelt, komt snel uit bij graffiti” besluit Veerle Cosyns verder. “Misschien een wat verrassend idee, maar in ieder geval verfrissend en jong, precies wat we de doelgroep wilden bieden. Daarom sprong iedereen ook enthousiast mee op de kar” licht Veerle Cosyns verder toe.

Het startschot van een 2e project bleef dus niet lang uit. Onder professionele begeleiding van Graffiti VZW werd tijdens de krokusvakantie aan jongeren de kans geboden zich uit te leven met de spuitbussen. Samen met jeugdopbouwwerker Bjorn van VZW LEJO konden de deelnemende jongeren zich laten gaan en bij momenten zichzelf ontdekken. Bij een sociaal artistiek project is het product immers ondergeschikt aan het proces om tot een doel of object te komen. “De week werd een totaalconcept van observeren, denken en doen. Op maandag was er de graffiti-uitstap naar Brussel, op dinsdag kon de eerste brainstorming beginnen, op woensdag kregen de naakte borden stilaan vorm onder de schetsen om na twee dagen op vrijdag ten volle tot leven te komen. Samen met de tekening groeiden ook de jonge artiesten in hun Zijn en spoten ze met trots als sluitstuk hun naam op hun werk” aldus Bjorn.

Deze werken en hun uitleg zijn vanaf vrijdag 19/02 te bewonderen in de gang van het OCMW, Burchtstraat 50, 9400 Ninove.  De werken zullen permanent blijven gangen en dagelijks kleur geven aan het gebouw De Cooman.

Stad richt op vraag van de dorpsbewoners speeltuintje op in de pastorijtuin van Aspelare

De stad startte twee jaar geleden op initiatief van schepen van cultuur Veerle Cosyns met een participatietraject in vijf plattelandsgemeenten om de bevolking te betrekken bij het inrichten van hun dorp. Het ‘Dynamiet in de dorpen’-project werd gesteund door Leader, een Europees fonds voor plattelandsontwikkeling. De bewoners van de dorpen konden zelf aangeven welke zaken ze wilden veranderd zien in hun dorp. Zo kwamen er banken in Denderwindeke, werd de inrichting van het buurthuis van Lieferinge al aangepakt en focuste Nederhasselt op haar trage wegen.

In Aspelare vroeg men om een speeltuintje in de tuin van de pastorij in de Plekkersstraat. Aangezien we als stadsbestuur volop willen inzetten op meer speeltuintjes voor onze kinderen, gingen we heel graag op die vraag van de Aspelarenaars in. Eerder dit jaar werden een aantal bomen geveld en werd het bosgedeelte wat opgekuist en toegankelijk gemaakt. Intussen zijn ook de speeltoestellen geplaatst en in de loop van de komende maanden zal vooraan ook een parkeerzone worden aangelegd en komen er hagen en afsluitingen zodat er tegen het begin van de lente een mooie, toegankelijke en veilige plaats is voor de Aspelaarse kinderen om te spelen.

SSL26328 Aspelare

 

De aanpak van het gladde skatepark

Naar aanleiding van de klachten over het te gladde skatepark aan het NInoofs stadspark kreeg ik hierover een vraag op de gemeenteraad.

Het probleem van het skatepark dat te glad wordt bevonden door vele BMX’ers is ons al een tijdje bekend. Het probleem wordt wellicht veroorzaakt door een dun stoflaagje op de toplaag van het skateterrein dat bijzonder veel wordt gebruikt door de Ninoofse jeugd. We onderzochten samen met de leverancier al enkele pistes maar blijkt dat die het probleem nergens anders meemaakte en had er dus geen oplossing voor. We probeerden ook al om de technische dienst elke ochtend het terrein te laten nat spuiten, maar ook dat bleek niet te helpen. Een volgende poging was het opschuren van het terrein, opnieuw gaf dit niet het gewenste effect. Nu zijn we al een tijd verschillende anti-slip coatings aan het uitproberen en testen we binnenkort ook een speciale tape. Als ook dat geen oplossing biedt, moeten we eventueel overwegen om de volledige toplaag van het terrein te laten vervangen. Hoe dan ook, eens we een oplossing hebben, zullen we die zo snel mogelijk laten uitvoeren, want veiligheid is uiteraard een prioriteit.

We laten ook een enquête afnemen bij de gebruikers (niet enkel de BMX’ers) om te zien hoe zij de situatie ervaren en er wordt ook contact opgenomen met andere steden met vergelijkbare skateparken om te blijven zoeken naar een oplossing.