Stad richt op vraag van de dorpsbewoners speeltuintje op in de pastorijtuin van Aspelare

De stad startte twee jaar geleden op initiatief van schepen van cultuur Veerle Cosyns met een participatietraject in vijf plattelandsgemeenten om de bevolking te betrekken bij het inrichten van hun dorp. Het ‘Dynamiet in de dorpen’-project werd gesteund door Leader, een Europees fonds voor plattelandsontwikkeling. De bewoners van de dorpen konden zelf aangeven welke zaken ze wilden veranderd zien in hun dorp. Zo kwamen er banken in Denderwindeke, werd de inrichting van het buurthuis van Lieferinge al aangepakt en focuste Nederhasselt op haar trage wegen.

In Aspelare vroeg men om een speeltuintje in de tuin van de pastorij in de Plekkersstraat. Aangezien we als stadsbestuur volop willen inzetten op meer speeltuintjes voor onze kinderen, gingen we heel graag op die vraag van de Aspelarenaars in. Eerder dit jaar werden een aantal bomen geveld en werd het bosgedeelte wat opgekuist en toegankelijk gemaakt. Intussen zijn ook de speeltoestellen geplaatst en in de loop van de komende maanden zal vooraan ook een parkeerzone worden aangelegd en komen er hagen en afsluitingen zodat er tegen het begin van de lente een mooie, toegankelijke en veilige plaats is voor de Aspelaarse kinderen om te spelen.

SSL26328 Aspelare

 

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>