Groene speel- en ontmoetingsruimte in Neigem

We willen heel hard inzetten op het creëren van extra speel- en groene ontmoetingsruimtes voor jong en oud in onze deelgemeenten en wijken. Zo willen we ook in Neigem, langs de Brusselseheerweg het grote grasveld wat extrea inrichten om het meer te laten gebruiken door kinderen om in te spelen, en ouders en grootouders om te genieten van het zicht van hun spelende kinderen, en om zelf petanque te kunnen spelen of elkaar te ontmoeten.

Na het inspraakmoment gingen we aan de slag en maakten we het eerste voorontwerp met veel groen, (extra bomen en hagen) , een petanqueterreintje en wat speeltoestellen. Dat plan gaan we nu opnieuw aftoetsen bij de buren (en hun kinderen en kleinkinderen). Het plan is dus nog niet definitief en alle suggesties tot verbetering zijn welkom!IMG_20170106_144444

Voorontwerp speeltuintje en park aan het Gemeenteplein in Meerbeke

Het voorontwerp voor de nieuwe speeltuin in het park van Meerbeke aan het Gemeenteplein is klaar. Dit toetsen we nu af (oa bij de chiro’s van Meerbeke) en dan moeten er ook nog speeltoestellen gekozen worden. We gaan op deze locatie voor een speeltuin waar ook kinderen met een beperking voluit zullen kunnen spelen door aangepaste toestellen en brede paden.

speeltuin en park Meerbeke

speeltuin en park Meerbeke

Samen problemen aanpakken. Van Ninove een stad op mensenmaat maken.

De voorbije dagen kwam Ninove negatief in het nationale nieuws naar aanleiding van een vechtpartij tussen jongeren. En vandaag worden we in De Standaard ook afgeschilderd als een hellhole, waar het ‘nog erger is dan Molenbeek’. Dat doet me pijn. Mijn stad, de stad waar ik van hou, kent problemen maar is aangenaam om in te leven.

De problemen zoals de groeiende armoede, sociale en veiligheidsproblemen die daar mee samenhangen worden erkend en aangepakt door de meerderheid, zowel repressief als preventief:

  • we installeerden meer dan 20 veilgheidscamera’s, zowel in het stadscentrum als aan de invalswegen en op voorstel van schepen van onderwijs Katie Coppens ook aan de stedelijke scholen
  • we hebben op voorstel van de burgemeester het politiekader uitgebreid en investeren fors in politie op straat
  • op voorstel van sp.a’er Stijn Vermassen gaan we stadswachten inzetten die enerzijds preventief werken maar ook kleine problemen aanpakken en de politie ondersteunen
  • we hebben het GAS-reglement aangepast om kleine delicten aan te pakken. Daar waar het parket al te vaak seponeert, betalen daders nu wel GAS-boetes
  • we zetten in op jeugdopbouwwerk om maatschappelijk kwetsbare jongeren (zogenaamde ‘rondhangjongeren’) te begeleiden
  • we pakken ook de toegenomen armoede aan, met extra aandacht voor activering en begeleiding van leefloners en we zetten zwaar in op de strijd tegen kinderarmoede (dat de kiem is van vele sociale en veiligheidsproblemen later) met oa huiswerkbegeleiding, opvoedingsondersteuning, goedkope maaltijden,…

En loopt alles al perfect, of is dit genoeg? Nee, daarom zullen we ons elke dag opnieuw blijven inzetten samen met alle inwoners, verenigingen, vrijwilligers, medewerkers van stad, ocmw, politie en brandweer om van onze stad een aangename stad op mensenmaat te maken,…. Ik hou van Ninove en zal dat blijven doen.

speeltoestellen van nieuw speeltuintje in Groeneweg geplaatst

Deze legislatuur willen we hard inzetten op het creëren van extra speeltuintjes in onze wijken en deelgemeenten. Speelgelegenheid is erg belangrijk voor het welzijn van onze kinderen en bevordert ook de ontmoetingen van de ouders en grootouders.

Ook in de wijk-Groeneweg is een extra speeltuintje voorzien. Na een inspraakmoment met de kinderen en ouders uit de buurt werd een plan opgesteld met nieuwe speeltoestellen, ruimte om te voetballen en zitbanken. Deze toestellen werden intussen geplaatst en later komt er ook nog een afscheiding tussen de toestellen en het voetpad.

IMG_20161220_095959 groeneweg

36 seniorenflats en een ontmoetingscentrum voor senioren in Denderwindeke

De Ninoofse OCMW-raad zette het licht op groen om samen met shm Ninove-welzijn 36 seniorenflats en een ontmoetingscentrum voor senioren te bouwen langs de Edingsesteenweg in Denderwindeke.

Op de plaats waar vroeger het rusthuis van Denderwindeke stond behouden we de ouderenzorg. Het OCMW zal er een ontmoetingscentrum voor senioren uitbaten met allerhande activiteiten en gezonde maaltijden voor senioren uit Denderwindeke.

Shm Ninove-welzijn voorzitter Stijn Vermassen (sp.a-groen) is ook tevreden: “met deze 36 flats gericht op senioren komt Ninove-welzijn ook tegemoet aan de vele vragen van senioren om betaalbaar en kwaliteitsvol te wonen. Er zijn enorme wachtlijsten voor sociale woningen en met dit project kunnen we toch weer 36 huurders helpen.”

Wij hopen om te kunnen starten met de bouw in 2017.

foto flats Denderwindeke 2

OCMW Ninove bespaart 2,9 miljoen door renteherziening

De Ninoofse OCMW-raad besliste 2 jaar geleden om af te stappen van de vaste rentevoet van 5,13% op haar lening voor wzc Klateringen en over te schakelen naar de veel lagere korte termijnrentevoet. Nu ook de lange termijn rentevoeten zeer laag staan besliste de OCMW-raad op voorstel van OCMW-voorzitter Lieven Meert (spa-groen) om vanaf 2020 de omgekeerde beweging te maken en de lage rente van nu vast te klikken.

We namen ons met deze meerderheid voor om aan actief schuldbeheer te gaan doen en in te spelen op de rente-opportuniteiten. Door deze operatie besparen we in totaal maar liefst 2,9 miljoen euro voor de Ninoofse belastingbetaler.

Samenwerking met vzw Levenslust voor kwetsbare jongeren

De Ninoofse OCMW-raad keurde een samenwerking goed met vzw Levenslust en zal één appartement voorzien waarin leerlingen van Levenslust onder begeleiding kunnen wennen aan het op eigen benen staan.

Vzw Levenslust uit Lennik is een organisatie die zich richt op kinderen en jongeren tussen 6 en 21 jaar met leerstoornissen en/of opvoedingsmoeilijkheden en start met een project waarbij de jongvolwassenen in fasen en onder begeleiding worden voorbereid om zelfstandig te gaan wonen. Voor de laatste fase zal Levenslust nu ook kunnen samenwerken met OCMW Ninove zodat jongeren uit het Ninoofse onder begeleiding kunnen leren alleen wonen, in de omgeving van hun familie en vrienden. Deze samenwerking met vzw Levenslust is een kleine stap, maar wel één die een wereld van verschil kan maken voor deze kwetsbare jongeren.

Eenvoudigere en socialere prijzen voor maaltijden in OCMW

Het Ninoofs OCMW biedt al vele jaren warme maaltijden aan huis aan voor senioren en voor personen met een handicap. Sinds vorig jaar is ook het ontmoetingscentrum voor senioren “De Fontein” gestart waar onze ouderen mee aan tafel kunnen schuiven tegen een democratische prijs. Ze krijgen er een warme maaltijd met soep en dessertje aangeboden. Er vinden ook heel wat activiteiten plaats.

OCMW-voorzitter Lieven Meert (sp.a) spreekt van een waar succes: “De Fontein is populair en de tafels zitten vaak vol. Zo hebben we al een extra maaltijdenkar moeten kopen. We krijgen heel wat positieve commentaren. In de toekomst plannen we alvast een bijkomend seniorenontmoetingscentrum in Denderwindeke, in de nieuw te bouwen seniorenflats.”

De OCMW-raad besliste om zowel de prijzen van de Fontein als de maaltijden aan huis vanaf 1 september te herzien maar ook eenvoudiger en socialer te maken.

Zo stijgt de prijs voor een maaltijd in De Fontein van 5 naar 6 euro maar zit in die prijs nu ook een thee of een koffie. Nieuw is ook dat er nu drie i.p.v. twee tarieven zijn 100%- 75% en 50%. Het midden tarief is er voor personen met verhoogde tegemoetkoming in de ziekteverzekering zoals personen met een handicap die dus maar 4,5 euro per maaltijd betalen, het laagste tarief blijft voor de kansenpashouders ( met een heel laag inkomen) behouden. Die laatste groep betaalt slechts 3 euro per maaltijd.

De maaltijden aan huis stijgen licht van 6,66 euro naar 7 euro maar worden socialer. Groen-raadslid Jordy De Dobbeleer licht toe: “De prijzen waren voorheen inkomensafhankelijk maar bijna iedereen viel in de hoogste schijf. Zo was er ook geen onderscheid voor kansenpashouders. Ook hier zijn er nog maar drie tarieven meer: standaard 7 euro , 5,25 euro of 75% – 3,5 euro of 50%.  Het middentarief is er ook hier voor personen met verhoogde tegemoetkoming, het laagste tarief is voor de kansenpashouders met een zeer klein pensioen. Voor iets meer dan de helft van de gebruikers (mensen met verhoogde tegemoetkoming en laagste inkomens) is dit een aanzienlijke prijsdaling van minstens 1,41 euro. Voor een kleine helft van de gebruikers (met de hoogste pensioenen) is er dus een kleine toename met 0,34 euro, maar alleen al de indexatie zou een stijging zijn van bijna 0,20 euro.”

De nieuwe tarieven zijn niet alleen eenvoudig voor de gebruikers van deze diensten maar ook voor de sociale assistenten die niet langer moeten vragen naar het inkomen om de prijs te berekenen.wzc_klateringen

Mobiel Sociaal Huis draait op volle toeren

Met het Mobiel Sociaal Huis gaat het Ninoofs OCMW samen met vrijwilligers op bezoek bij alle Ninoofse 75+-ers om te zien of ze hulp kunnen gebruiken of informatie nodig hebben, en dit met de steun van Europa, Vlaanderen en de provincie Oost-Vlaanderen. Zo bezochten we al bijna 1000 senioren. Als OCMW-voorzitter kan ik dan ook niet anders dan tevreden zijn over dit project en mijn dank uitspreken voor de vrijwilligers en de maatschappelijk werkers die dit project organiseren.

Het project Mobiel Sociaal Huis mag zijn eerste verjaardagskaarsje uitblazen want we gingen van start op 1 september. Na 1 jaar Mobiel Sociaal Huis maken we graag de balans op van dit project.

We zijn gestart in de gemeente Denderwindeke sinds september 2015. De huisbezoekvrijwilligers hebben daar in totaal 316 senioren bezocht.

Vanaf januari 2016 hebben we de  aanpalende gemeente Meerbeke bezocht, waarvan we bij de 657 senioren zijn langs geweest.

We stelden vast dat bij overgrote deel (85%) van de senioren het bezoek als zeer positief werd ervaren. De gezellige babbel en de tijd die voor de senior werd vrijgemaakt om te luisteren naar hun noden en behoeften en het vrijblijvend en informatief karakter van het bezoek werd enorm gewaardeerd. Met als kers op de taart de zorggids die hen werd overhandigd. Slechts een zeer beperkte groep (5%) had geen interesse of stond weigerachtig ten aanzien van het bezoek.

We merken toch nog veel emotionele drempels bij veel senioren om te luisteren naar mogelijke oplossingen voor hulp op korte of lange termijn. Want het project wil vooral preventief werken. Het is de bedoeling om de senior zolang mogelijk thuis te laten wonen met de maximale zorg. Het is dan ook zeer fijn om te ervaren dat een aantal senioren door ons bezoek toch de stap hebben gezet naar de nodige dienst en hulpverlening. Hierdoor hebben een aantal senioren toch maandelijks een financieel extraatje gekregen zoals de Vlaamse Zorgverzekering, incontinentieforfait, gratis vuilniszakken, verwarmingstoelage,… Dit draagt bij tot een betere levenskwaliteit voor de Ninoofse burger.

De volgende regio waar we onze bezoeken zullen uitvoeren vanaf september 2016 is de gemeente Okegem, Neigem en Lieferinge.

Wie interesse heeft in het project of graag zelf vrijwilliger zou worden, mag steeds contact opnemen met het Ninoofs OCMW via 054/515350 of peggy.nys@ocmw.ninove.be bij coördinator Peggy Nys.

Bewoners WZC en ontmoetingscentrum kunnen petanque spelen

petanque Klateringen

Met een aantal maanden vertraging werd het petanqueterrein in de tuin van WZC Klateringen in de Centrumlaan volledig afgewerkt. De bewoners van het WZC en de senioren van het ontmoetingscentrum De Fontein kunnen nu naar hartenlust petanque spelen. Er worden ook nog wat kruiden en geurige bloemen geplant in het geurentuintje.  En door de brede paden kunnen ook rolstoelgebruikers perfect petanque spelen en genieten van de geurige planten.

Hartelijk bedankt aan de mannen van de technische dienst voor het mooie werk!