Mobiel Sociaal Huis draait op volle toeren

Met het Mobiel Sociaal Huis gaat het Ninoofs OCMW samen met vrijwilligers op bezoek bij alle Ninoofse 75+-ers om te zien of ze hulp kunnen gebruiken of informatie nodig hebben, en dit met de steun van Europa, Vlaanderen en de provincie Oost-Vlaanderen. Zo bezochten we al bijna 1000 senioren. Als OCMW-voorzitter kan ik dan ook niet anders dan tevreden zijn over dit project en mijn dank uitspreken voor de vrijwilligers en de maatschappelijk werkers die dit project organiseren.

Het project Mobiel Sociaal Huis mag zijn eerste verjaardagskaarsje uitblazen want we gingen van start op 1 september. Na 1 jaar Mobiel Sociaal Huis maken we graag de balans op van dit project.

We zijn gestart in de gemeente Denderwindeke sinds september 2015. De huisbezoekvrijwilligers hebben daar in totaal 316 senioren bezocht.

Vanaf januari 2016 hebben we de  aanpalende gemeente Meerbeke bezocht, waarvan we bij de 657 senioren zijn langs geweest.

We stelden vast dat bij overgrote deel (85%) van de senioren het bezoek als zeer positief werd ervaren. De gezellige babbel en de tijd die voor de senior werd vrijgemaakt om te luisteren naar hun noden en behoeften en het vrijblijvend en informatief karakter van het bezoek werd enorm gewaardeerd. Met als kers op de taart de zorggids die hen werd overhandigd. Slechts een zeer beperkte groep (5%) had geen interesse of stond weigerachtig ten aanzien van het bezoek.

We merken toch nog veel emotionele drempels bij veel senioren om te luisteren naar mogelijke oplossingen voor hulp op korte of lange termijn. Want het project wil vooral preventief werken. Het is de bedoeling om de senior zolang mogelijk thuis te laten wonen met de maximale zorg. Het is dan ook zeer fijn om te ervaren dat een aantal senioren door ons bezoek toch de stap hebben gezet naar de nodige dienst en hulpverlening. Hierdoor hebben een aantal senioren toch maandelijks een financieel extraatje gekregen zoals de Vlaamse Zorgverzekering, incontinentieforfait, gratis vuilniszakken, verwarmingstoelage,… Dit draagt bij tot een betere levenskwaliteit voor de Ninoofse burger.

De volgende regio waar we onze bezoeken zullen uitvoeren vanaf september 2016 is de gemeente Okegem, Neigem en Lieferinge.

Wie interesse heeft in het project of graag zelf vrijwilliger zou worden, mag steeds contact opnemen met het Ninoofs OCMW via 054/515350 of peggy.nys@ocmw.ninove.be bij coördinator Peggy Nys.

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>