Geef Ninoofse jongeren hun jeugdhuis

N-VA viel me gisteravond opnieuw aan over het nieuwe jeugdhuis aan het stadspark. Op de gemeenteraad van twee maanden geleden vroeg N-VA al om het nieuwe jeugdhuis te schrappen. Nochtans is een tweede jeugdhuis voor een stad met 39.000 inwoners helemaal niet overdreven en hebben de meeste steden van onze grootte veel meer plaatsen voor hun jongeren. En nochtans beloofde N-VA Ninove in haar eigen verkiezingsprogramma ‘een netwerk van samenwerkende jeugdhuizen’.

Deze keer viel men het jeugdhuis financieel aan. De nieuwe raming van het jeugdhuis valt inderdaad een stuk duurder uit dan eerst geraamd. Dat komt omdat er, net zoals bijna altijd het geval is bij bouwprojecten, meerkosten bij kwamen.  Die geraamde meerkost is 196.000 euro (excl btw) wat inderdaad veel is, maar logisch en perfect verdedigbaar als je weet waarvan die meerkosten komen. Daarom hier het overzichtje van de extra kosten.

Paalfunderingen 20.000 Niet 100% zeker
Verhoogd terras 12.000 Toegankelijkheid rolstoelgebruikers + advies W&Z
Kwalitatievere gevel- en dakafwerking 23.000 Om lawaaioverlast te beperken
Groendak en groengevel 37.000 Ecologische redenen
Verfraaiing interieur 15.000 Op vraag werkgroep om geen betonnen bunkergevoel te krijgen
Uitbreiding sanitair 6.000 Op vraag Gecoro
Extra bergruimte 9.000 7 m³
Omgevingsaanleg meenemen in de opdracht 23.000 om 1 geheel te vormen
Aanleg brandweg 16.000 Brandveiligheid, advies brandweer
Inpandig terras voor brandveiligheid 5.000 Advies brandweer
Aanleg trappen en helling richting inkom 12.000 Toegankelijkheid rolstoelgebruikers + advies W&Z
Inbouwroosters om kruipkelder ontoegankelijk te maken 3.600 advies W&Z
Uitbreiding fietsenstalling 8.000 Advies Gecoro
Divers 7.000 Aanpassing hoeveelheden en eenheidsprijzen materialen allerhande
Totaal 196.600

Stuk voor stuk noodzakelijke of perfect verdedigbare aanvullingen die er bij alternatieve locatiekeuzes bijna altijd ook zouden zijn geweest. Toen ik eind december de vraag aan het schepencollege stelde om deze extra zaken toe te voegen, was ik dan ook blij dat de collega’s mij hierin steunden.

De totale kostprijs is nu geraamd op 486.600 euro excl. btw en erelonen. (raming van architectenbureau vind je hier: Raming jeugdhuis) (Inclusief btw en erelonen is de raming 677.000 euro) In mijn ogen perfect te verdedigen voor een extra jeugdhuis in Ninove-centrum. Voor mensen die tegen een nieuw jeugdhuis zijn, zoals N-VA’er Rudy Corijn, zal het natuurlijk altijd te veel zijn, maar als je het mij vraagt, is zulke eigen stek voor de Ninoofse jongeren dat meer dan waard. In een jeugdhuis worden jongeren samen gebracht, leren ze elkaar kennen, kunnen ze in een beschermde omgeving initiatief leren nemen, dingen organiseren, bouwen ze een sociaal netwerk op,… Allemaal dingen die de samenleving in onze stad sterker maakt. Wie investeert in jongeren, plukt daar later de vruchten van. Het maakt me dan ook bijzonder triest dat N-VA deze meerwaarde niet ziet en zelfs dreigt naar de Raad voor Vergunningsbetwistingen te stappen om te proberen het jeugdhuis tegen te houden. De Ninoofse jeugd verdient beter.

jeugdhuis

 

Stad investeert volop in nieuwe speeltuintjes

IMG_20161220_095959 groeneweg

Schepen van jeugd Lieven Meert( sp.a) nam zich voor om deze legislatuur zoveel mogelijk nieuwe speeltuintjes in onze wijken en deelgemeenten te voorzien. “Bij de start van deze legislatuur in 2013 telde Ninove amper 8 speelterreinen waarvan een aanzienlijk deel er verouderd en verwaarloosd bij lag. In verhouding tot het Vlaams gemiddelde was dat minder dan de helft per inwoner. Omdat we vinden dat elk kind op een veilige manier in de buurt moet kunnen spelen, besliste deze meerderheid om deze legislatuur voluit te gaan voor extra speeltuintjes en groene ontmoetingsruimtes, zo mogelijk in elke deelgemeente minstens één. Die speeltuintjes zijn niet enkel goed voor de ontwikkeling van de kindjes maar zorgen ook voor de ruimte om mensen elkaar te laten ontmoeten, wat de sociale cohesie in onze stad en deelgemeenten enkel kan versterken.”

“De plannen voor de nieuwe en vernieuwde speeltuintjes maken we telkens op samen met de kinderen, ouders, grootouders en waar aanwezig ook plaatselijke jeugdbewegingen. We vinden het belangrijk dat de speeltuintjes er zo veel mogelijk uitzien zoals de toekomstige gebruikers dat willen, dus houden we zo veel mogelijk rekening met hun vragen en suggesties. Zo merken we bijvoorbeeld dat ouders en grootouders graag ook banken en soms petanqueterreintjes willen zodat de speeltuin echt een plaats van ontmoeting wordt tussen jong en oud, iets wat we heel graag stimuleren.”

Welke openbare speelterreintjes zijn intussen klaar:

– Meeuwenlaan in Outer + petanqueterreintje

– Plekkersstraat in Aspelare (tegen de pastorij)

– Elsbeekstraat in Meerbeke (+ petanqueterreintje+ openbare barbecue) (ook toegankelijk gemaakt voor de senioren van het aanpalende woonzorgcentrum)

 

Bijna klaar:

– Groeneweg (nog wat groenaanplanting en afsluiting tussen straat en speeltuin)

Inspraak geweest, eerste plannen gemaakt of in opmaak:

– Brusselseheerweg Neigem (eerste voorontwerp klaar en wordt afgetoetst bij buren)

– Gemeenteplein Meerbeke (+veel aandacht voor toegankelijkheid van en speelmogelijkheden voor kinderen met een beperking): eerste voorontwerp klaar en wordt afgetoetst bij buren, jeugdbewegingen

– Hector Planckaertstraat Outer: inspraak gebeurd, voorlopig voetbaldoeltje geplaatst

– nieuwe wijk Witherenstraat Ninove (tussen de 3 gebouwen van Ninove-welzijn, komt een parkje met speeltuintje): voorontwerp in opmaak

 

Procedure bezig:

– samenwerking tussen stad en vzw parochiale werken Pollare om speeltuintje te voorzien op grond achter de parking van het parochiaal centrum. Zwaardere procedure wegens beschermd dorpsgezicht en agrarisch gebied. We gaan ook proberen om hier de trage weg achteraan weer toegankelijk te maken vanaf Echel

– Keldermeersbaan, Ninove (hoek met Pamelstraat). Grond in onverdeeldheid met tientallen eigenaars in binnen- en buitenland waardoor de stad al bijna 20 jaar probeert om dit terrein vergeefs aan te kopen. We hebben nu een mogelijkheid om een klein deel van de grond aan te kopen waardoor we de rest van het terrein later ook kunnen kopen. We willen er wat ruimte voor parkeerplaatsen, groen en een speeltuintje, waaraan grote nood is in de wijk.

– Denderwindeke: de stad wil een stuk grond kopen in de Minnenhofstraat waar ruimte kan zijn voor speeltuin of skatepark.

 

Daarnaast kwamen er nog, gesubsidieerde, speeltuintjes bij:

– achter parochiezaal Denderwindeke, vzw Wenteka (speelpleinwerking)

– Fonteinstraat, Okegem, Amusanten

En wordt er nog gewerkt aan een nieuw speeltuintje voor de gemeenteschool van Appelterre die gemengd zal gebruikt worden met de lokale chiro en de speelpleinwerking.

Ninove zet eerste stap naar speeltuin in Keldermeersbaan

De stad Ninove probeert al sinds 1999 de braakliggende grond in de Keldermeersbaan op de hoek met de Pamelstraat te kopen. Maar omdat de eigendom is verdeeld over tientallen eigenaars uit binnen- en buitenland is dit tot nog toe nooit gelukt. Maar de stad werkt aan een oplossing waarbij de stad eerst een deeltje koopt, hierdoor wordt de stad mede eigenaar en kan dit volledig worden aangekocht.

De Ninoofse gemeenteraad keurde op voorstel van burgemeester Tania De Jonge de eerste stap in die procedure goed waardoor de stad nu eigenaar wordt van een deel van dit perceel. Later kan dan de volledige eigendom verworven worden. Ik ben erg blij dat we op deze manier dit dossier dat al bijna 20 jaar aansleept, kunnen oplossen.

Schepen van jeugd Lieven Meert (sp.a) is erg tevreden: “De wijk Pamelstraat-Nederwijk snakt naar wat extra parkeerplaatsen en plaats om in een groene omgeving te kunnen spelen. We willen dan ook op het terrein ruimte voorzien voor wat extra parkeerplaatsen, een groene ontmoetingsplaats en een speeltuintje voor de vele kinderen uit de buurt.”

foto Keldermeersbaan google streetview

Stad en vzw parochiale werken werken samen voor speeltuintje in Pollare

De gemeenteraad keurde een samenwerking goed tussen de stad en vzw parochiale werken om op het terrein achter de parochiezaal tussen Pollare-Dorp en Echel een speeltuintje aan te leggen. De vzw parochiale werken stelt de grond ter beschikking waarop de stad een speeltuintje wil inrichten. Schepen van jeugd Lieven Meert (sp.a) is heel tevreden met deze samenwerking: ‘Als stad proberen we om in onze wijken en deelgemeenten speeltuintjes aan te leggen voor onze kinderen. Door samen te werken met deze vzw kunnen we dit nu ook doen in het centrum van Pollare. Ik wil de mensen van de vzw dan ook bedanken voor de samenwerking’

Het terrein ligt in agrarisch gebied en in de nabijheid van een beschermd dorpsgezicht. Dat maakt dat er een speciale procedure moet gevolgd worden om een bouwvergunning te krijgen, waardoor het nog wel een tijdje zal duren voor alle procedures zijn doorlopen en de speeltuin er daadwerkelijk zal zijn.  Er zal ook een inspraakronde zijn met de kinderen van de buurt, de ouders en grootouders en de mensen van vzw parochiale werken. Zij kunnen dan samen met de jeugddienst bekijken welke speeltoestellen op het terrein zullen worden geplaatst. Er zal ook geprobeerd worden om het terrein opnieuw toegankelijk te maken via de trage weg van aan Echel.

terrein voor speeltuin Pollare

terrein voor speeltuin Pollare

Groene speel- en ontmoetingsruimte in Neigem

We willen heel hard inzetten op het creëren van extra speel- en groene ontmoetingsruimtes voor jong en oud in onze deelgemeenten en wijken. Zo willen we ook in Neigem, langs de Brusselseheerweg het grote grasveld wat extrea inrichten om het meer te laten gebruiken door kinderen om in te spelen, en ouders en grootouders om te genieten van het zicht van hun spelende kinderen, en om zelf petanque te kunnen spelen of elkaar te ontmoeten.

Na het inspraakmoment gingen we aan de slag en maakten we het eerste voorontwerp met veel groen, (extra bomen en hagen) , een petanqueterreintje en wat speeltoestellen. Dat plan gaan we nu opnieuw aftoetsen bij de buren (en hun kinderen en kleinkinderen). Het plan is dus nog niet definitief en alle suggesties tot verbetering zijn welkom!IMG_20170106_144444

Voorontwerp speeltuintje en park aan het Gemeenteplein in Meerbeke

Het voorontwerp voor de nieuwe speeltuin in het park van Meerbeke aan het Gemeenteplein is klaar. Dit toetsen we nu af (oa bij de chiro’s van Meerbeke) en dan moeten er ook nog speeltoestellen gekozen worden. We gaan op deze locatie voor een speeltuin waar ook kinderen met een beperking voluit zullen kunnen spelen door aangepaste toestellen en brede paden.

speeltuin en park Meerbeke

speeltuin en park Meerbeke

Samen problemen aanpakken. Van Ninove een stad op mensenmaat maken.

De voorbije dagen kwam Ninove negatief in het nationale nieuws naar aanleiding van een vechtpartij tussen jongeren. En vandaag worden we in De Standaard ook afgeschilderd als een hellhole, waar het ‘nog erger is dan Molenbeek’. Dat doet me pijn. Mijn stad, de stad waar ik van hou, kent problemen maar is aangenaam om in te leven.

De problemen zoals de groeiende armoede, sociale en veiligheidsproblemen die daar mee samenhangen worden erkend en aangepakt door de meerderheid, zowel repressief als preventief:

  • we installeerden meer dan 20 veilgheidscamera’s, zowel in het stadscentrum als aan de invalswegen en op voorstel van schepen van onderwijs Katie Coppens ook aan de stedelijke scholen
  • we hebben op voorstel van de burgemeester het politiekader uitgebreid en investeren fors in politie op straat
  • op voorstel van sp.a’er Stijn Vermassen gaan we stadswachten inzetten die enerzijds preventief werken maar ook kleine problemen aanpakken en de politie ondersteunen
  • we hebben het GAS-reglement aangepast om kleine delicten aan te pakken. Daar waar het parket al te vaak seponeert, betalen daders nu wel GAS-boetes
  • we zetten in op jeugdopbouwwerk om maatschappelijk kwetsbare jongeren (zogenaamde ‘rondhangjongeren’) te begeleiden
  • we pakken ook de toegenomen armoede aan, met extra aandacht voor activering en begeleiding van leefloners en we zetten zwaar in op de strijd tegen kinderarmoede (dat de kiem is van vele sociale en veiligheidsproblemen later) met oa huiswerkbegeleiding, opvoedingsondersteuning, goedkope maaltijden,…

En loopt alles al perfect, of is dit genoeg? Nee, daarom zullen we ons elke dag opnieuw blijven inzetten samen met alle inwoners, verenigingen, vrijwilligers, medewerkers van stad, ocmw, politie en brandweer om van onze stad een aangename stad op mensenmaat te maken,…. Ik hou van Ninove en zal dat blijven doen.

speeltoestellen van nieuw speeltuintje in Groeneweg geplaatst

Deze legislatuur willen we hard inzetten op het creëren van extra speeltuintjes in onze wijken en deelgemeenten. Speelgelegenheid is erg belangrijk voor het welzijn van onze kinderen en bevordert ook de ontmoetingen van de ouders en grootouders.

Ook in de wijk-Groeneweg is een extra speeltuintje voorzien. Na een inspraakmoment met de kinderen en ouders uit de buurt werd een plan opgesteld met nieuwe speeltoestellen, ruimte om te voetballen en zitbanken. Deze toestellen werden intussen geplaatst en later komt er ook nog een afscheiding tussen de toestellen en het voetpad.

IMG_20161220_095959 groeneweg

36 seniorenflats en een ontmoetingscentrum voor senioren in Denderwindeke

De Ninoofse OCMW-raad zette het licht op groen om samen met shm Ninove-welzijn 36 seniorenflats en een ontmoetingscentrum voor senioren te bouwen langs de Edingsesteenweg in Denderwindeke.

Op de plaats waar vroeger het rusthuis van Denderwindeke stond behouden we de ouderenzorg. Het OCMW zal er een ontmoetingscentrum voor senioren uitbaten met allerhande activiteiten en gezonde maaltijden voor senioren uit Denderwindeke.

Shm Ninove-welzijn voorzitter Stijn Vermassen (sp.a-groen) is ook tevreden: “met deze 36 flats gericht op senioren komt Ninove-welzijn ook tegemoet aan de vele vragen van senioren om betaalbaar en kwaliteitsvol te wonen. Er zijn enorme wachtlijsten voor sociale woningen en met dit project kunnen we toch weer 36 huurders helpen.”

Wij hopen om te kunnen starten met de bouw in 2017.

foto flats Denderwindeke 2

Eenvoudigere en socialere prijzen voor maaltijden in OCMW

Het Ninoofs OCMW biedt al vele jaren warme maaltijden aan huis aan voor senioren en voor personen met een handicap. Sinds vorig jaar is ook het ontmoetingscentrum voor senioren “De Fontein” gestart waar onze ouderen mee aan tafel kunnen schuiven tegen een democratische prijs. Ze krijgen er een warme maaltijd met soep en dessertje aangeboden. Er vinden ook heel wat activiteiten plaats.

OCMW-voorzitter Lieven Meert (sp.a) spreekt van een waar succes: “De Fontein is populair en de tafels zitten vaak vol. Zo hebben we al een extra maaltijdenkar moeten kopen. We krijgen heel wat positieve commentaren. In de toekomst plannen we alvast een bijkomend seniorenontmoetingscentrum in Denderwindeke, in de nieuw te bouwen seniorenflats.”

De OCMW-raad besliste om zowel de prijzen van de Fontein als de maaltijden aan huis vanaf 1 september te herzien maar ook eenvoudiger en socialer te maken.

Zo stijgt de prijs voor een maaltijd in De Fontein van 5 naar 6 euro maar zit in die prijs nu ook een thee of een koffie. Nieuw is ook dat er nu drie i.p.v. twee tarieven zijn 100%- 75% en 50%. Het midden tarief is er voor personen met verhoogde tegemoetkoming in de ziekteverzekering zoals personen met een handicap die dus maar 4,5 euro per maaltijd betalen, het laagste tarief blijft voor de kansenpashouders ( met een heel laag inkomen) behouden. Die laatste groep betaalt slechts 3 euro per maaltijd.

De maaltijden aan huis stijgen licht van 6,66 euro naar 7 euro maar worden socialer. Groen-raadslid Jordy De Dobbeleer licht toe: “De prijzen waren voorheen inkomensafhankelijk maar bijna iedereen viel in de hoogste schijf. Zo was er ook geen onderscheid voor kansenpashouders. Ook hier zijn er nog maar drie tarieven meer: standaard 7 euro , 5,25 euro of 75% – 3,5 euro of 50%.  Het middentarief is er ook hier voor personen met verhoogde tegemoetkoming, het laagste tarief is voor de kansenpashouders met een zeer klein pensioen. Voor iets meer dan de helft van de gebruikers (mensen met verhoogde tegemoetkoming en laagste inkomens) is dit een aanzienlijke prijsdaling van minstens 1,41 euro. Voor een kleine helft van de gebruikers (met de hoogste pensioenen) is er dus een kleine toename met 0,34 euro, maar alleen al de indexatie zou een stijging zijn van bijna 0,20 euro.”

De nieuwe tarieven zijn niet alleen eenvoudig voor de gebruikers van deze diensten maar ook voor de sociale assistenten die niet langer moeten vragen naar het inkomen om de prijs te berekenen.wzc_klateringen