Nu ook tweede pensioenpijler voor personeel wzc Klateringen

De OCMW-raad keurde vandaag mijn voorstel goed om ook voor het contractueel personeel van wzc Klateringen een tweede pensioenpijler te voorzien.

In 2010 besliste de gemeente- en OCMW-raad om voor alle contractueel stadspersoneel en het meeste OCMW-personeel een groepsverzekering (tweede pensioenpijler) te voorzien van 2% van hun bruto-jaarwedde. Het personeel van wzc Klateringen werd daar toen van uitgesloten omdat er werd gedacht dat de federale overheid voor de rusthuissector zelf voor een tweede pensioenpijlersysteem zou zorgen. Maar dat gebeurde niet en zal ook niet meer gebeuren.

De OCMW-raad besliste daarom om het bestaande systeem voor de rest van het personeel uit te breiden naar het contractueel personeel van wzc Klateringen zodat vanaf nu alle stads- en OCMW-personeel van hetzelfde systeem kan genieten. Iedereen gelijk dus!

Tegelijk maakt het ons ook aantrekkelijker als werkgever in een sector die soms een tekort heeft aan personeel. De jaarkost van 70.000 euro is voorzien in het OCMW-budget.

Foto: wervingindezorg.nl

Foto: wervingindezorg.nl

36 seniorenflats en een ontmoetingscentrum voor senioren in Denderwindeke

De Ninoofse OCMW-raad zette het licht op groen om samen met shm Ninove-welzijn 36 seniorenflats en een ontmoetingscentrum voor senioren te bouwen langs de Edingsesteenweg in Denderwindeke.

Op de plaats waar vroeger het rusthuis van Denderwindeke stond behouden we de ouderenzorg. Het OCMW zal er een ontmoetingscentrum voor senioren uitbaten met allerhande activiteiten en gezonde maaltijden voor senioren uit Denderwindeke.

Shm Ninove-welzijn voorzitter Stijn Vermassen (sp.a-groen) is ook tevreden: “met deze 36 flats gericht op senioren komt Ninove-welzijn ook tegemoet aan de vele vragen van senioren om betaalbaar en kwaliteitsvol te wonen. Er zijn enorme wachtlijsten voor sociale woningen en met dit project kunnen we toch weer 36 huurders helpen.”

Wij hopen om te kunnen starten met de bouw in 2017.

foto flats Denderwindeke 2

OCMW Ninove bespaart 2,9 miljoen door renteherziening

De Ninoofse OCMW-raad besliste 2 jaar geleden om af te stappen van de vaste rentevoet van 5,13% op haar lening voor wzc Klateringen en over te schakelen naar de veel lagere korte termijnrentevoet. Nu ook de lange termijn rentevoeten zeer laag staan besliste de OCMW-raad op voorstel van OCMW-voorzitter Lieven Meert (spa-groen) om vanaf 2020 de omgekeerde beweging te maken en de lage rente van nu vast te klikken.

We namen ons met deze meerderheid voor om aan actief schuldbeheer te gaan doen en in te spelen op de rente-opportuniteiten. Door deze operatie besparen we in totaal maar liefst 2,9 miljoen euro voor de Ninoofse belastingbetaler.

Samenwerking met vzw Levenslust voor kwetsbare jongeren

De Ninoofse OCMW-raad keurde een samenwerking goed met vzw Levenslust en zal één appartement voorzien waarin leerlingen van Levenslust onder begeleiding kunnen wennen aan het op eigen benen staan.

Vzw Levenslust uit Lennik is een organisatie die zich richt op kinderen en jongeren tussen 6 en 21 jaar met leerstoornissen en/of opvoedingsmoeilijkheden en start met een project waarbij de jongvolwassenen in fasen en onder begeleiding worden voorbereid om zelfstandig te gaan wonen. Voor de laatste fase zal Levenslust nu ook kunnen samenwerken met OCMW Ninove zodat jongeren uit het Ninoofse onder begeleiding kunnen leren alleen wonen, in de omgeving van hun familie en vrienden. Deze samenwerking met vzw Levenslust is een kleine stap, maar wel één die een wereld van verschil kan maken voor deze kwetsbare jongeren.

Eenvoudigere en socialere prijzen voor maaltijden in OCMW

Het Ninoofs OCMW biedt al vele jaren warme maaltijden aan huis aan voor senioren en voor personen met een handicap. Sinds vorig jaar is ook het ontmoetingscentrum voor senioren “De Fontein” gestart waar onze ouderen mee aan tafel kunnen schuiven tegen een democratische prijs. Ze krijgen er een warme maaltijd met soep en dessertje aangeboden. Er vinden ook heel wat activiteiten plaats.

OCMW-voorzitter Lieven Meert (sp.a) spreekt van een waar succes: “De Fontein is populair en de tafels zitten vaak vol. Zo hebben we al een extra maaltijdenkar moeten kopen. We krijgen heel wat positieve commentaren. In de toekomst plannen we alvast een bijkomend seniorenontmoetingscentrum in Denderwindeke, in de nieuw te bouwen seniorenflats.”

De OCMW-raad besliste om zowel de prijzen van de Fontein als de maaltijden aan huis vanaf 1 september te herzien maar ook eenvoudiger en socialer te maken.

Zo stijgt de prijs voor een maaltijd in De Fontein van 5 naar 6 euro maar zit in die prijs nu ook een thee of een koffie. Nieuw is ook dat er nu drie i.p.v. twee tarieven zijn 100%- 75% en 50%. Het midden tarief is er voor personen met verhoogde tegemoetkoming in de ziekteverzekering zoals personen met een handicap die dus maar 4,5 euro per maaltijd betalen, het laagste tarief blijft voor de kansenpashouders ( met een heel laag inkomen) behouden. Die laatste groep betaalt slechts 3 euro per maaltijd.

De maaltijden aan huis stijgen licht van 6,66 euro naar 7 euro maar worden socialer. Groen-raadslid Jordy De Dobbeleer licht toe: “De prijzen waren voorheen inkomensafhankelijk maar bijna iedereen viel in de hoogste schijf. Zo was er ook geen onderscheid voor kansenpashouders. Ook hier zijn er nog maar drie tarieven meer: standaard 7 euro , 5,25 euro of 75% – 3,5 euro of 50%.  Het middentarief is er ook hier voor personen met verhoogde tegemoetkoming, het laagste tarief is voor de kansenpashouders met een zeer klein pensioen. Voor iets meer dan de helft van de gebruikers (mensen met verhoogde tegemoetkoming en laagste inkomens) is dit een aanzienlijke prijsdaling van minstens 1,41 euro. Voor een kleine helft van de gebruikers (met de hoogste pensioenen) is er dus een kleine toename met 0,34 euro, maar alleen al de indexatie zou een stijging zijn van bijna 0,20 euro.”

De nieuwe tarieven zijn niet alleen eenvoudig voor de gebruikers van deze diensten maar ook voor de sociale assistenten die niet langer moeten vragen naar het inkomen om de prijs te berekenen.wzc_klateringen

Mobiel Sociaal Huis draait op volle toeren

Met het Mobiel Sociaal Huis gaat het Ninoofs OCMW samen met vrijwilligers op bezoek bij alle Ninoofse 75+-ers om te zien of ze hulp kunnen gebruiken of informatie nodig hebben, en dit met de steun van Europa, Vlaanderen en de provincie Oost-Vlaanderen. Zo bezochten we al bijna 1000 senioren. Als OCMW-voorzitter kan ik dan ook niet anders dan tevreden zijn over dit project en mijn dank uitspreken voor de vrijwilligers en de maatschappelijk werkers die dit project organiseren.

Het project Mobiel Sociaal Huis mag zijn eerste verjaardagskaarsje uitblazen want we gingen van start op 1 september. Na 1 jaar Mobiel Sociaal Huis maken we graag de balans op van dit project.

We zijn gestart in de gemeente Denderwindeke sinds september 2015. De huisbezoekvrijwilligers hebben daar in totaal 316 senioren bezocht.

Vanaf januari 2016 hebben we de  aanpalende gemeente Meerbeke bezocht, waarvan we bij de 657 senioren zijn langs geweest.

We stelden vast dat bij overgrote deel (85%) van de senioren het bezoek als zeer positief werd ervaren. De gezellige babbel en de tijd die voor de senior werd vrijgemaakt om te luisteren naar hun noden en behoeften en het vrijblijvend en informatief karakter van het bezoek werd enorm gewaardeerd. Met als kers op de taart de zorggids die hen werd overhandigd. Slechts een zeer beperkte groep (5%) had geen interesse of stond weigerachtig ten aanzien van het bezoek.

We merken toch nog veel emotionele drempels bij veel senioren om te luisteren naar mogelijke oplossingen voor hulp op korte of lange termijn. Want het project wil vooral preventief werken. Het is de bedoeling om de senior zolang mogelijk thuis te laten wonen met de maximale zorg. Het is dan ook zeer fijn om te ervaren dat een aantal senioren door ons bezoek toch de stap hebben gezet naar de nodige dienst en hulpverlening. Hierdoor hebben een aantal senioren toch maandelijks een financieel extraatje gekregen zoals de Vlaamse Zorgverzekering, incontinentieforfait, gratis vuilniszakken, verwarmingstoelage,… Dit draagt bij tot een betere levenskwaliteit voor de Ninoofse burger.

De volgende regio waar we onze bezoeken zullen uitvoeren vanaf september 2016 is de gemeente Okegem, Neigem en Lieferinge.

Wie interesse heeft in het project of graag zelf vrijwilliger zou worden, mag steeds contact opnemen met het Ninoofs OCMW via 054/515350 of peggy.nys@ocmw.ninove.be bij coördinator Peggy Nys.

Bewoners WZC en ontmoetingscentrum kunnen petanque spelen

petanque Klateringen

Met een aantal maanden vertraging werd het petanqueterrein in de tuin van WZC Klateringen in de Centrumlaan volledig afgewerkt. De bewoners van het WZC en de senioren van het ontmoetingscentrum De Fontein kunnen nu naar hartenlust petanque spelen. Er worden ook nog wat kruiden en geurige bloemen geplant in het geurentuintje.  En door de brede paden kunnen ook rolstoelgebruikers perfect petanque spelen en genieten van de geurige planten.

Hartelijk bedankt aan de mannen van de technische dienst voor het mooie werk!

 

Ninove pakt samen met CAW uithuiszettingen aan

De Ninoofse OCMW-raad besliste om een samenwerking aan te gaan met het Centrum Algemeen Welzijnswerk (CAW Zuid-Oost-Vlaanderen) om preventieve woonbegeleidingen te doen om te vermijden dat huurders uit hun huis worden gezet.

In Ninove worden er jaarlijks zo’n 100 huurders uit hun huis gezet, of 2 per week. Dat willen we nu samen met het CAW aanpakken want ook al kan men vaak terecht bij familie, vrienden of noodopvang bij het OCMW, elke uithuiszetting blijft een schrijnende situatie. In onze opdracht gaat het CAW de huurders preventief begeleiden om de uithuiszetting te vermijden door bijvoorbeeld te bemiddelen met de eigenaar om tot realistische afbetalingsplannen te komen.

Het CAW heeft al wat ervaring op dit vlak en doet gelijkaardig werk in een aantal andere steden zoals Geraardsbergen en Oudenaarde. Door hun begeleiding slagen ze er daar in om meer dan de helft van de problemen op te lossen en een uithuiszetting te vermijden. We hopen dat dit ook in Ninove lukt. Volgend jaar evalueren we de resultaten en kijken we of we het project verder zetten.

WZC Klateringen halveert verlies

De Ninoofse OCMW-raad keurde gisteren de jaarrekening 2015 goed. Hieruit blijkt dat het jaarlijks verlies van wzc Klateringen nog 1,1 miljoen euro bedraagt, wat een halvering betekent ten opzichte van het verlies in 2012.

Door een verhoging van de gewestelijke subsidies door de toename van de gemiddelde zorgtegraad en de inspanningen van onze personeelsleden waarbij we een aantal personeelsleden die op pensioen gingen niet allemaal vervingen is ons resultaat sterk verbeterd. De prijsverhoging die we drie jaar geleden noodgedwongen moesten doen draagt ook voor 30% bij tot een verbetering van het resultaat. De grootste verbetering komt door een herziening van onze lening waardoor we in 2015 350.000 euro minder rentelasten betaalden.

Door de nakende indexatie van de pensioenen en lonen, besliste de OCMW-raad verder om haar ligdagprijzen eveneens te indexeren. Het lijkt ons een daad van verstandig financieel beleid om bij elke indexatie van de pensioenen ook onze prijzen te indexeren. Op die manier vermijden we dat later in één keer een al te grote prijsverhoging moet gebeuren. Bovendien stijgen de inkomsten van onze bewoners op dat moment mee. We blijven echter – zelfs na indexatie – 140 euro per maand goedkoper dan de gemiddelde maandprijs in Vlaanderen aangezien we geen supplementen vragen zoals in bijna alle andere rusthuizen wel het geval is. Voor een modern rusthuis blijven we dus een scherpe prijs hanteren.

OCMW Ninove start in najaar met ergotherapie aan huis

De Ninoofse OCMW-raad gaf een tijdje geleden de principiële goedkeuring aan de opstart van een ergotherapiedienst aan huis om senioren te helpen langer zelfstandig thuis te wonen. Doel is om te starten vanaf het najaar.

Door de lange wachtlijsten voor woonzorgcentra, wordt er voorrang gegeven aan de meest zorgbehoevenden voor opname in woonzorgcentra. Senioren blijven noodgedwongen langer zelfstandig thuis wonen al dan niet met thuiszorg. Om die mensen te ondersteunen willen we starten met ergotherapie aan huis waarbij ergotherapeuten de senioren concreet helpen met tips om hun leven en woning aan te passen om langer zelfstandig te wonen.

We gingen met het Ninoofs OCMW hiervoor ook te rade bij het OCMW van Gent dat al jaren met succes zulke dienst uitbouwde.

Deze ergotherapiedienst aan huis is een perfecte aanvulling op het aanbod aan poetshulp en maaltijden aan huis dat het OCMW nu al voorziet. Door deze extra dienstverlening komen we tegemoet aan een nood die er is bij meer en meer senioren.

Foto: ergo-lingen.de

Foto: ergo-lingen.de