Financieringswet

Vannacht was het eindelijk zover. Na 1 jaar en 3 maanden waarin de financieringswet mijn leven domineerde, en 5 weken intense onderhandelingen is de nieuwe financieringswet een feit. Ben doodmoe, maar tevreden. 17 miljard nieuwe bevoegdheden (werk, fiscale uitgaven, gezondheidszorg, kinderbijslag, ouderenzorg) en 11 miljard fiscale autonomie. Was voor mij persoonlijk een heel intense en leerrijke periode van rekenen, onderhandelen, simuleren en discussieren. Dank aan Caroline, Jan, Ariel, Kris, Jean, John, Johan, Frank en alle andere collega’s, ook van de andere partijen, het team van de formateur en de Nationale Bank.

Als ik wat meer tijd heb, post ik hier zeker eens een overzichtje van de nieuwe financieringswet. Nu afkicken en beginnen aan wat nog belangrijker is: de socio-economische hervormingen.

Het sp.a team net na het akoord

2 comments to Financieringswet

 • Miel Haelterman

  En, slimmeke ?? Nog altijd even fier op je prestatie nu je de studie van Decoster gelezen hebt ?
  ‘k Hoop dat je rood ziet van schaamte !!

  • Beste Mr. Haelterman,

   Sorry voor de late reactie, ik was even met vakantie. De studie van Andre Decoster en Willem Sas is veel genuanceerder dan uit het artikel in de krant blijkt. Alles hangt af van de gebruikte hypothesen. Wij gebruikten die van de Nationale Bank en het Federaal Planbureau en die werden door geen enkele partij tijdens de onderhandelingen betwist.
   Hieronder vindt u de reactie van de beide auteurs in een Belga-persbericht naar aanleiding van de publicatie in de krant.
   Vele groeten,
   Lieven

   Studie financieringswet: “Geen sprake van winnaars of verliezers” (auteurs)

   BRUSSEL 19/01 (BELGA) = KU Leuven-onderzoekers André Decoster en Willem Sas betreuren de manier waarop de media hun recente studie over de nieuwe financieringswet in “het keurslijf van winnaar-verliezer” hebben willen proppen. “Daarover gaat de studie nochtans niet”, beklemtonen ze donderdag in een opiniestuk in De Standaard. Toch is voor hen duidelijk dat “het verschil in winst of verlies tussen de regio’s onderling verwaarloosbaar is”.

   “Het is écht een verschraling van het publiek debat de resultaten voor te stellen als de uitslag van een voetbalmatch”, hekelen Decoster en Sas. “Wij hebben niet voorspeld dat Vlaanderen verlies zal lijden met de nieuwe financieringswet. We hebben geprobeerd bloot te leggen welke belangrijke parameters de toekomstige inkomstenstromen zullen bepalen.”

   Niettemin is voor de onderzoekers duidelijk dat het om een goede hervorming gaat. De nieuwe financieringswet beantwoordt aan de vooraf geformuleerde verzuchtingen, terwijl de verliezen en winsten eruit voor alle partijen tot een minimum beperkt worden. De fiscale autonomie is dus “fors” toegenomen, terwijl van perverse effecten of excessieve solidariteit geen sprake meer is. De responsabilisering is weliswaar licht gedaald, maar die lag in de oude wet al hoog, argumenteren ze voorts. Al stuit vooral de overbelichting van het “winaar-verliezer”-keurslijf hen tegen de borst.

   Volgens Sas en Decoster zijn de onderhandelaars immers “met brio geslaagd” in het beperken van de verliezen voor alle betrokken partijen. “De uitspraak van (N-VA-voorzitter) Bart De Wever toen het akkoord bekend raakte dat ‘de Vlaming armer is wakker geworden’, met de suggestie dat de transfers naar Wallonië toenemen, blijft daarom flagrant fout. Alleen het Brussels gewest wint”, besluiten Decoster en Sas.

   Los daarvan merken ze nog op dat regionaal verlies nooit kan losgekoppeld worden van de winst geboekt door de federale overheid.
   KNS/(VRW)/./.
   190812 JAN 12

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>