Allochtonen in Ninove: deel 1

Je kan er niet naast kijken: Ninove werd de voorbije jaren veel gekleurder. Daar waar er vroeger bijna enkel blanke, Nederlandstalige Ninovieters waren, zijn er de laatste jaren heel wat nieuwe Ninovieters bijgekomen. Ze spreken Nederlands, Frans, Engels, Arabisch of nog iets anders en zijn soms blank, zwart of bruin. In een drieluik zal ik komende weken mijn visie geven over deze ‘allochtonenkwestie’.

In een eerste tekst vandaag bekijk ik de cijfers: hoeveel vreemdelingen zijn er eigenlijk in Ninove, hoe is dat geëvolueerd en wat zijn volgens mij de redenen van deze evolutie. In een tweede en derde bijdrage de volgende weken, probeer ik dan een aantal voorstellen te doen om enerzijds de socio-culturele als anderzijds de socio-economische integratie te bevorderen. Ik bekijk het dossier bewust enkel vanuit het standpunt van de stad: wat kan de stad doen? We kunnen meer dan genoeg toogavonden vullen met het oplossen van zaken waar we als stad toch niets kunnen aan veranderen. Maar over het stadsbeleid nodig ik iedereen uit om me zijn of haar reactie toe te sturen over deze teksten. Zowel positieve als negatieve reacties worden geapprecieerd.

De cijfers

Op 1 januari 2010 woonden er in Ninove 1.078 mensen met een buitenlandse nationaliteit. Dat is 2,9% van de bevolking (er wonen in Ninove 36.675 mensen). Dat is minder dan de helft van het Vlaams gemiddelde en ongeveer evenveel als het gemiddelde over het ganse arrondissement Aalst. Het is ook vergelijkbaar met andere steden uit de regio. Enkel Zottegem en in mindere mate Dendermonde hebben een kleiner percentage niet-Belgen als inwoners.

% inwoners met buitenlandse nationaliteit
Vlaanderen 6,4%
Oost-Vlaanderen 4,1%
Arrondissement Aalst 2,8%
Aalst 4,4%
Denderleeuw 3,8%
Dendermonde 2,2%
Geraardsbergen 3,0%
Ninove 2,9%
Zottegem 1,3%

Bron: ADSEI

Op basis van de meest recente nationaliteitscijfers (2008) blijkt dat iets meer dan de helft van de mensen met buitenlandse nationaliteit in Ninove EU-burgers zijn. Ook in Vlaanderen is dat zo.

EU27 Rest Europa (excl. Turk) Turkije Maghreb Rest Afrika Azië
Vlaanderen 64% 6% 5% 8% 5% 9%
Oost-Vlaanderen 46% 9% 15% 10% 7% 10%
Arrondissement Aalst 47% 11% 6% 8% 13% 12%
Aalst 40% 12% 9% 9% 13% 13%
Denderleeuw 47% 3% 6% 5% 30% 7%
Dendermonde 40% 8% 23% 10% 5% 12%
Geraardsbergen 47% 21% 2% 3% 8% 15%
Ninove 53% 7% 4% 13% 11% 8%
Zottegem 57% 13% 0% 4% 5% 14%

Bron: ADSEI

Verder valt het op dat er in Ninove relatief weinig (4%) Turken zijn en relatief veel Maghrebijnen (Marokko, Tunesië,..: 13%).

Conclusie 1: Van de bijna 37.000 inwoners, hebben 1.100 een buitenlandse nationaliteit, waarvan 47% niet-EU-burgers zijn, grofweg 500.

Maar wat men in de volksmond ‘vreemdelingen’ noemt, gaat natuurlijk veel ruimer dan mensen met een vreemde nationaliteit. Het is niet eenvoudig om een statistisch werkbare definitie te vinden voor mensen van buitenlandse afkomst, zodat cijfers hierover altijd voor discussie vatbaar zijn. Socioloog Jan Hertogen poogde met een methode van de UCL het aantal inwoners van buitenlandse afkomst te ramen. Zo komt hij voor Ninove op 2.450 inwoners van buitenlandse afkomst, of 6,8% van de bevolking. Van deze 6,8% is 3,6% van niet-Europese afkomst, 3,0% van Europese afkomst en zijn er 0,2% vluchtelingen.

In de periode 1990-2010 is het aandeel inwoners met een buitenlandse nationaliteit in Ninove gestegen van 1,1% naar 2,9%. Ook de evolutie in Vlaanderen (van 4,3% naar 6,4%), Oost-Vlaanderen (van 2,7% naar 4,1%) en het arrondissement Aalst (van 0,9 naar 2,8%) is stijgend.

% buitenlandse nationaliteit 1990 2010 stijging
Vlaanderen 4,3% 6,4% 2,1
Oost-Vlaanderen 2,7% 4,1% 1,4
Arrondissement Aalst 0,9% 2,8% 1,9
Ninove 1,1% 2,9% 1,8

Bron: ADSEI

Het aandeel inwoners van buitenlandse afkomst is tussen 1990 en 2008 gestegen van 1,8% naar 6,8%. Ook deze evolutie loopt grosso modo gelijk aan de Vlaamse (van 6,2% naar 13,5%), Oost-Vlaamse (van 3,7% naar 9,5%) en arrondissementele (van 1,5% naar 5,7%).

% buitenlandse nationaliteit 1990 2008 stijging
Vlaanderen 6,2% 13,5% 7,3
Oost-Vlaanderen 3,7% 9,5% 5,8
Arrondissement Aalst 1,5% 5,7% 4,2
Ninove 1,8% 6,8% 5,0

Bron: NPDATA

Als je natuurlijk het lage vertrekpunt in rekening brengt, was de stijging in Ninove relatief hoger. Zo is de periode 1990-2008 het totaal aantal inwoners met 9% gestegen, het aantal inwoners met een buitenlandse nationaliteit met 177% en het aantal inwoners van buitenlandse afkomst met 313%. Percentages die veel hoger liggen dan het Vlaams gemiddelde (ongeveer 45% voor buitenlandse nationaliteit en ongeveer 130% voor buitenlandse afkomst).

Conclusie 2: Ninove had vroeger relatief zeer weinig ‘vreemdelingen’ als inwoner en heeft er nog steeds relatief weinig, al was de toename in Ninove relatief sterker dan elders. Er heeft zich dus een soort inhaalbeweging voorgedaan.

Naast mensen van buitenlandse afkomst, zijn er ook heel wat andere nieuwe Ninovieters die hier komen wonen,  voornamelijk uit het Brusselse, en die niet Nederlandstalig zijn. Echte statistieken zijn hiervan niet beschikbaar, maar als je kijkt naar de GOK-enquête waarin gepeild werd naar de thuistaal van leerlingen, blijkt dat 9,5% van de Ninoofse kinderen thuis geen Nederlands praten. Dat is wat hoger dan in het arrondissement Aalst en in de provincie Oost-Vlaanderen, maar toch nog 3 procentpunten lager dan in gans Vlaanderen.

% geen Nederlands als thuistaal
Vlaanderen 12,7%
Oost-Vlaanderen 9,0%
Arrondissement Aalst 8,3%
Ninove 9,5%

Bron: parlementaire vragen

Van die 9,5% gaat het bijna altijd om Frans (8,8 van 9,5)

Conclusie 3: ongeveer 10% van de Ninoofse kinderen spreekt thuis geen Nederlands.

Waarom is het aantal mensen van buitenlandse afkomst in Ninove de laatste jaren zo gestegen?

 • Ten eerste valt het zeer lage vertrekpunt op. Aangezien Ninove vroeger zeer weinig gekleurd was, is elke stijging altijd relatief veel meer.
 • Ten tweede is er de nabijheid van de Europese hoofdstad Brussel (25 km) waar de bevolking zeer sterk is gestegen (en nog stijgt) en daarmee
  samenhangend de huizenprijzen. De goede auto-, bus- en treinverbindingen tussen Ninove en Brussel maken het voor mensen uit het Brusselse eenvoudig om in Ninove te komen wonen waar de woning- , gronden- en huurprijzen veel goedkoper zijn dan in het Brusselse. Dit verbindingseffect is trouwens ook de reden waarom er in Denderleeuw met zijn megastation zoveel mensen van vreemde origine wonen en in Zottegem (slechte auto- en busverbinding) zo weinig.
 • Daarnaast is Ninove natuurlijk ook gewoon een aantrekkelijke plaats om te komen wonen: rustig, groot handelscentrum, gezellig, mooie natuur en toffe inwoners.

De nabijheid van Brussel is natuurlijk een feit (en is trouwens een enorme troef voor Ninove), net als die goede verbindingen. Migratie is in Ninove dus een vaststaand feit is, met voor- en nadelen. De inwijkelingen brengen diversiteit in de stad en leren ons nieuwe dingen te ontdekken, maar wanneer een grote groep (anderstalige) inwijkelingen in een stad komt wonen, is het normaal dat dat spanningen veroorzaakt. In twee richtingen: de oude Ninovieter die plots geen enkele van zijn buren meer kent, en de nieuwe Ninovieter die zich niet welkom voelt.

Het wordt dan onze taak om door een goed beleid te proberen om de nadelen zoveel mogelijk te verzachten en de voordelen te vergroten en dat voor zowel de oude als de nieuwe Ninovieters.

5 comments to Allochtonen in Ninove: deel 1

 • Joachim De Maeseneer

  “Daar­naast is Ninove natu­urlijk ook gewoon een aantrekke­lijke plaats om te komen wonen: rustig, groot han­dels­cen­trum, gezel­lig, mooie natuur en toffe inwoners.”

  Is het daarom dat rechtse partijen een drukke ongezellige stad willen zonder natuur en met chagrijnige inwoners? :-)

  • Frederik

   Dag Joachim, mijn oude klasgenoot. Het is mij een beetje onduidelijk waar je met de laatste zin uit je reactie naartoe wil. Kan je praktische voorbeelden geven om je mening te onderbouwen?

   Bij mijn weten zitten er zogenaamde ‘rechtse'(wie past er in welk vakje?) partijen in de gemeenteraad die net als jullie vechten tegen het ‘betonneren’ van Ninove.

   En uiteindelijk: zijn het niet de tjeven en liberalen die bouwtoegzeggingen als konijnen uit hun hoed toveren? Laat ons wel wezen, er zit meer dan een geurtje aan.

   Laat ons deze corruptie, over partijgrenzen heen, met wortel en tak uitroeien alvorens zij hetzelfde doen met onze natuur !

 • Jurgen

  Het wordt eens tijd dat die wildgroei aan appartementen stopt. Buiten het park blijft er in Ninove-centrum niet veel natuur over. Wanneer is de gratis parking rechtover frituur ‘t Hoeksken aan de beurt om volgebouwd te worden?
  En het veiligheidsgevoel. Sorry, maar ‘s avonds laat ben ik niet geneigd om te voet door Ninove te lopen. Met de auto én de deuren vast, dat wel.

  • Beste Jurgen, ik ben het absoluut met je eens dat er in Ninove echt wel genoeg appartementen staan! We deden vorig jaar ook een petitie tegen deze appartementitis en de plannen van het stadsbestuur om ook op de site van het oud OCMW-rustoord en de Kaaischool appartementen te zetten. sp.a denkt voor die site in het centrum van onze stad aan een gezonde mengeling van groen, sociale en culturele functie: waarom geen gezellig parkje, met soort buurthuis, kleine rusthuis (er is enorm tekort), soort tentoonstellingsruimte of archief in de Kaaischool en wat gezellige terrasjes aan de Dender?
   Zie ook: http://www.lievenmeert.be/?tag=appartementitis

 • Edwig D'Haese

  Ik zou graag dit vraagje willen stellen, wanneer beschouwt men iemand als Ninovieter. Ikzelf ben geboren in Geraardsbergen, heb met mijn ouders gewoond in Schendelbeke, Brussel en het grootste deel in het Zottegemse. Ben getrouwd met iemand uit Ninove en bewoon nu reeds het grootste deel van mijn leven een Ninoofse deelgemeente. Toch ben ik door beroepswekzaamheden meer in Brussel dan thuis (slaaptijd breng ik niet in rekening).

  Het belang van te kunnen kiezen voor een bepaalde partij in een gemeente is belangrijk voor de plaatselijke politieker, zoals het belangrijk is dat de inwoner consummeert in eigen gemeente belangrijk is voor diegenen met een winkel.

  Het belang van het individu in zijn gemeente is voor mij dat hij zijn ding kan doen zonder zijn buren te storen en zonder zijn zaken op te dringen aan zijn buren. Waarbij centraal moet staan dat het niet de gemeenschap is die moet opdraaien noch voor minderheden noch voor grotere organisaties die menen de spreekvoerder te zijn van een belangengroep.

  Ik wil besluiten met een uitspraak van een Franstalige collega die stelde dat de wereld van iedereen is, Spaans uit eigen houtje leerde, omdat haar vakantieverblijf nu eenmaal in Spanje is, en ook met mij zowel in het Frans als in het Nederlands communiceerde.

  Wat uiteindelijk wil zeggen, dat het niet de huidskleur noch de taal is wat de kwaliteit van de mens bepaalt, doch wie waagt zich aan de statistiek van de waardebepaling van de mens; een univeriteitsdiploma wordt wel hoger ingeschat en betaald dan wat een diplomaloze kuisvrouw met haar noodzakelije werk mag verwachten

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>