Waarom betalen de 50 grootste bedrijven nauwelijks belastingen?

Een interessante reportage in Terzake vorige week. Enkele journalisten gingen na waarom de 50 meest winstgevende bedrijven in België nauwelijks belastingen betalen en komen tot de conclusie dat België een fiscaal paradijs is door onder andere de notionele intrestaftrek.

Terzake: De notionele belastingaftrek

Het is ook interessant om het artikel: “Hoe de rijken in België geen belastingen betalen” van Belastinginspecteur Danny Bruggeman te lezen. Danny beschrijft hoe rijke mensen er via allerlei complexe constructies in slagen om zo goed als geen belastingen te betalen.

10 comments to Waarom betalen de 50 grootste bedrijven nauwelijks belastingen?

 • Tim Scheys

  De notionele interestaftrek is inderdaad een dure grap, die daarenboven haar doel volledig mist. Aan de andere kant is het een van de enige fiscale maatregelen die ons land aantrekkelijk maakt. Dat dit gedrocht ooit zal moeten verdwijnen staat buiten kijf. Ik vrees echter dat ons land snel zal aftakelen inzake investeringen. M.a.w. we moeten daar tegenover een ander lokmiddel zetten, voor de fantastische loonkost en energieprijzen hoeven multinationals alvast niet naar ons land te komen… Ook de afwezigheid van een meerwaardebelasting was aantrekkelijk, maar ook dit wordt er waarschijnlijk binnenkort uitgegooid door Di Rupo, kwestie van de kapitaalmarkt nog maar wat rigider te maken..

  • Bedrijven investeren hier om verschillende redenen. Ze houden natuurlijk rekening met energieprijzen, loonkosten ed. waar we op zijn zachtst gezegd niet erg sterk scoren. Maar onze productiviteit is top, ons onderwijssysteem zorgt voor goede werknemers, we liggen centraal, we hebben havens, de Europese hoofdstad,… In die veelheid aan factoren speelt ook het vennootschapsbelastingtarief een rol, net als de basis voor die vennootschapsbelasting (wat een bedrijf van zijn winst allemaal mag aftrekken voor het belast wordt), maar die VenB is zeker niet het enige dat telt. Inzake nominaal tarief ligt België hoog (33,99%), maar door de vele aftrekken is ons effectief betaald tarief veel lager en zitten we verre van slecht internationaal vergeleken. Je kan dus best wel werken aan een hervorming van de vennootschapsbelasting waarbij je aantrekkelijk blijft voor investeerders, maar de bedrijven toch een faire bijdrage vraagt voor de samenleving, en die bijdrage ook fair verdeelt onder grote en kleine bedrijven.

   • Heb het eens opgezocht. Het impliciete tarief van de vennootschapsbelasting is van 2001 tot 2010 gedaald van 19,9% naar 11,8%. Dat is ongeveer 4%-punt lager dan het Europees gemiddelde. Als je enkel naar de kmo’s kijkt is dat van 22,8% naar 21,4% gegaan. Voor de grote bedrijven van 15,3% naar 11,1%. Dus ondanks het hoge nominale tarief van 33,99% is het effectieve belastingstarief voor vennootschappen echt wel niet hoog. Het is ook duidelijk dat het vooral de grote bedrijven zijn die hiervoor zorgen.

    • Tim Scheys

     Inderdaad, als je even een kijkje neemt in de balanscentrale van de nationale bank blijkt al snel dat de vennootschapsbelasting op veel plaatsen lager ligt dan gewenst. Maar dat is nu juist het gevolg van de hoge (para)fiscaliteit in ons land. Het is voor bedrijven, zeker KMO’s veel interessanter om minder winst te maken, dmv veel kosten te maken (bedrijfswagens en ander fiscaal aftrekbaar goed) en dan ook veel afschrijvingen te hebben. Kortom het is niet meer interessant om “winst” te maken: zaakvoerders laten zich uitbetalen dmv arbeidscontract (met enkel bedrijfsvoorheffing). Moest het nominale tarief zakken, zouden deze ondernemingen misschien weer zin hebben om mooie cijfers neer te zetten. Want op dit moment is het huilen met de pet op, als je de balansen van vooral KMO’s bekijkt.

 • Luc Verhelst

  Met dank aan de Sp.a die dit mee goedkeurde , evenals de fiscale regularisatie van zwart geld ! En nu komen janken, triestig…

  • De NIA werd indertijd inderdaad mee goedgekeurd door sp.a in de regering. Kostprijs werd toen door Reynders geraamd op 800 miljoen en was ter compensatie van de door Europa verplichte afschaffing van ons fiscaal gunstig regime voor coördinatiecentra. Intussen is gebleken dat die kost veel hoger oploopt (laatste cijfer, 5,8 miljard in 2009), dat die voor meer dan 90% naar grote multinationals gaat (en KMO’s er dus niks aan hebben) en nauwelijks tewerkstelling oplevert. Kan je dan de NIA beter niet hervormen zodat hij minder kost en meer resultaat oplevert inzake tewerkstelling en evenwichtiger gespreid ook naar KMO’s?
   Als je ooit een maatregel goedkeurde en je stelt na enkele jaren vast dat die veel meer kost dan verwacht, dat de tewerkstellingseffecten veel kleiner zijn dan verwacht en dat quasi alleen de grote bedrijven ermee gaan lopen, wat is er dan mis mee om een hervorming van die maatregel te vragen?
   Wat de fiscale regularisatie van zwart geld betreft. Tja, heb eigenlijk echt geen zin om dat hier te verdedigen. De reden waarom sp.a dat toen meegoedkeurde is wellicht tweeërlei: compromis in de regering met de liberalen (een coalitieregering is altijd wel wat geven en nemen), alle geld dat je op die manier België terug binnenbrengt, brengt geld op voor de economie en de schatkist.
   Maar los van deze twee redenen, vind ik zulke maatregel persoonlijk een enorm slecht signaal naar zowel mensen die in de toekomst misschien gemakkelijker belastingen zullen willen ontduiken (omdat ze denken dat er nog wel eens zulke regularisatie zal komen) als naar mensen die wel altijd hun belastingen correct hebben betaald. Ik hoop dus dat er niet nog eens zulke fiscale amnestie komt.

 • bert

  Het gaat veel verder dan de notionele interest. Er zijn ook nog genoeg andere achterpoortjes die enkel kunnen gebruikt worden door bedrijven die groot genoeg zijn om een afdeling te hebben die gespecialiseerd is in fiscale spitstechnologie.
  Ik heb er geen probleem mee dat de kmo in de reportage fiscaal gesteund wordt in crisis. Integendeel het is een bedrijf die Belgische ( zelf Waalse ) technologie in de ruimte brengt en dus Belgische technologie exporteert en tenminste een tiental mensen werk verschaft.
  Het algemene probleem is dat grote bedrijven gewoon enerzijds te weinig bijdragen aan de maatschappij en anderzijds dan nog een toplonen uit betalen aan hun managers.
  Ik heb zelf geen probleem om belastingen te betalen, om te aanvaarden dat alles duurder wordt en ik wil zelf aanvaarden dat we meer en meer overspoeld worden door kleine regels en vergunningen, zelfs voor de kleinste details. Maar ik vind het ontoelaatbaar dat mensen in 1 jaar kunnen verdienen wat een ander nooit bijeengewerkt krijgt. Je kan 5 maal, 10 maal of 20 maal het gemiddelde verdienden. Maar 50 maal en meer (bvb Bellens in 200:7 3,57 miljoen euro /een ontslagvergoeding van 8 miljoen euro nu nog tot 2,05 miljoen per jaar) dat is er gewoon over.
  Op dit punt ben ik dan ook ontgoocheld in de politiek en ook zeker in de SPA. Niet alleen doen ze er niks aan, ze doen er zelf aan mee. De voorbeelden zijn legio: Tuybens, Van Den Bossche, … Hoe kan je je zelf nog socialist noemen als je zo een pak geld verdient? Wie gelooft dii mensen nog? Dan spreek ik nog niet over de personen die door PS of SPA gesteund worden, of tot andere partijen behoren. (ACW-er bij Inbev bvb).
  Zelfde verhaal in pensioendebat in panorama ( zeker eens bekijken). Beleidsmakers spreken vooral over pensioen van anderen maar vernoemen niet dat ze zelf na 20 jaar dienst, vanaf 55 en met 75% brutoloonbehoud op pensioen kunnen.
  Het lijkt me belangrijker daar iets aan te doen dan te discussiëren of een fietser door rood mag rijden. En dan behoor ik samen met wat vrienden gelukkig nog tot de groep die dan tegen beter weten in toch maar voor SPA blijft stemmen, terwijl vele anderen al toegegeven hebben aan hun frustratie en andere(rechtse) partijen hun stem gaven. Het is niet te begrijpen dat de socialisten niet in staat zijn om een alternatief te bieden voor het huidige falen van het liberale en kapitalistische denken. Veel verder “ we spelen met de welvaart van onze mensen” en Nieuw Vlaamse Arrogantie geraakt men niet terwijl mensen met een visie in de partij vervangen worden door anderen die de fouten opstapelen.
  Dus werk aan de winkel voor de nieuwe voorzitter, ik hoop echt dat hij er in kan slagen een partij te maken waar ik kan voor stemmen omdat ze het beste alternatief heeft, en niet omdat al de anderen er nog minder van bakken

 • bert

  kon het niet laten even een toevoeging te posten, die ik net las en perfect aanlsuit bij wat ik bedoel :


  Didier Bellens, gesopt en gekookt in de financiële groep rond Albert Frère, dankt zijn ceo-schap bij Belgacom aan de steun van de Parti Socialiste, en van Elio Di Rupo in het bijzonder.

  Bellens’ aanstelling in 2003 tot ceo van Belgacom kwam er, zo benadrukt La Libre Belgique, na druk overleg tussen Elio Di Rupo en toenmalig vicepremier en minister van Overheidsbedrijven Johan Vande Lanotte (SP.A). Voor zijn aanstelling bij Belgacom was Bellens ceo bij de groep RTL.

  De staat is met 53 procent hoofdaandeelhouder van Belgacom. Daarom is het verbazend dat de PS, die zich sterk verzet tegen de topzware bonussen voor bedrijfsleiders, nooit bezwaar heeft aangetekend tegen de riante vergoedingen en bonussen die Didier Bellens bij Belgacom opstreek.

  Ook niet toen de vrij spectaculaire verkoop van zijn Belgacom-aandelen Bellens een slordige 6 miljoen euro opleverde. Toenmalig staatssecretaris voor overheidsbedrijven Bruno Tuybens (SP.A) noemde die verkoop ‘een persoonlijke zaak’.

  Via de raad van bestuur, voorgezeten door oud-basketspeler Theo Dilissen, heeft de overheid de volledige controle over de vergoeding van de ceo van Belgacom. Op geen enkel moment heeft die overheid gemeend paal en perk te moeten stellen aan de spectaculaire vergoedingen voor Bellens.

  De inbeschuldigingstelling van Belgacom-baas Bellens dreigt nu bijzonder vervelend te worden voor zijn PS-patrons. Bestuurders sluiten niet uit dat Bellens onder politieke druk zijn functie zal neerleggen. ”

 • bert

  de knack van deze week:

  De sanering van de overheidsfinanciën dreigt extra zwaar te worden door een ‘voorraad’ van de bedrijven. Als ze die – meer dan 12 miljard euro notionele-interestaftrek – aanspreken om hun winst te drukken kan dat uitlopen op een belastingderving van ruim 4 miljard.

  en

  “De schandaalsfeer blijft aan de PS plakken en dreigt helemaal af te kleuren op de SP.A. Begin deze week bracht de krant La Libre Belgique het overzicht van de vorstelijke bezoldiging van gewezen SP.A-minister Luc Van den Bossche bij BIAC, de uitbater van de Brusselse luchthaven. In 2003, hij was toen nog minister in de paarse regering van Guy Verhofstadt, werd Van den Bossche aangesteld als baas van Brussels Airport. Zijn contract werd hem toegestopt door Jean-Claude Marcourt, vandaag Waals minister maar toen nog kabinetschef van vicepremier Laurette Onkelinx. Van den Bossche had recht op een kleine 400.000 euro. Vandaag is dat bedrag al opgelopen tot bijna 700.000 euro.

  Straks wil Van den Bossche overstappen naar Optima Financial Planners dat de Ethiasbank wil overnemen. De top van de Nationale Bank schrikt ervoor terug om Optima een bankstatuut te verlenen. Maar bij Ethias wordt dan weer geijverd om de overname door te drukken.

  In dit soort dossiers, met telkens veel geld aan de strijkstok, vinden toplui van SP.A en PS elkaar. Zoals ze elkaar vinden in en rond de NMBS Holding waar socialistische kopstukken de dienst uitmaken en vette lonen, bonussen en zitpenningen incasseren, ook al wettigen de resultaten van het Belgische spoor geenszins emolumenten van die omvang.”

 • Want to copy articles from other blogs rewrite them in seconds and
  post on your site, or use for contextual backlinks?
  You can save a lot of writing work, just search in gogle:
  Daradess’s Rewriter

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>