De lading onder de vlag

Een aantal maanden geleden maakte oud-collega Arne Schollaert een interessante analyse van de staatshervorming in sampol. Arne probeert om op basis van de economische theorie van de risicodeling de onderliggende drijfveren en implicaties van het staatshervormingsdebat uit te leggen.

Je kan immers de welvaart verhogen door je risico te gaan delen (het verzekeringsprincipe). En die welvaartswinst is natuurlijk groter als je dat doet met 10 in plaats van met 2, of met 11 miljoen in plaats van met 6 miljoen. Langs de andere kant kan je door bevoegdheden toe te wijzen aan lagere bestuursniveaus beter inspelen op verschillende preferenties. In essentie komt het staatshervormingsdebat er dan op neer dat je moet proberen om naar een zo efficiënt mogelijke bevoegdheidsverdeling te gaan én toch de welvaartswinsten van interpersoonlijke risicodeling te behouden.

Arne concludeert na zijn analyse dat wie pleit voor meer regionale autonomie zonder daar een structurele verankering van de federale risicodeling bij te bepleiten, er impliciet voor kiest om (op termijn) die risicodeling op de helling te zetten, en zo de onmiskenbare welvaartsbaten ervan te derven. Arne vindt dan ook dat het van intellectuele eerlijkheid zou getuigen om dat dan ook zo expliciet te stellen.

De analyse van Arne Schollaert: De lading onder de vlag

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>