Wat leeft er in Neigem?

Zoals hier al eerder vermeld, ga ik al enkele maan­den wekelijks de boer op met enkele sp.a’ers in de Ninoofse deel­ge­meen­ten, telkens met dezelfde vraag: wat zou u graag ver­be­terd zien in uw dorp?
Het is immers heel gemakke­lijk om van achter de lap­top een par­ti­jpro­gramma te schri­jven, maar om een goed idee te hebben van wat de mensen écht willen, moet je het hen eerst gaan vra­gen. Daarom hebben we met sp.a Ninove het idee opgevat om in de laat­ste twee jaar voor de gemeen­ter­aadsverkiezin­gen de mening van de mensen te gaan vra­gen. Niet dis­cus­siëren of ons gedacht opdrin­gen, maar gewoon vra­gen en vooral luis­teren. Nadien vat­ten we die resul­taten dan samen per deel­ge­meente en houden we daar reken­ing mee wan­neer we ons verkiez­ing­spro­gramma per dorp opstellen.

Omdat we natuurlijk met zulke huisbezoeken nooit iedereen kunnen bereiken, zet ik hier toch de belangrijkste punten per dorp op de site zodat iedereen met goeie ideeën nog steeds kan reageren.

Vandaag de belangrijkste resultaten voor Neigem:

  • De inwoners van Neigem houden enorm van de rust in Neigem, en brengen het landelijk karakter en de aanwezigheid van het Neigembos als belangrijkse pluspunten naar voren.
  • Vele mensen zijn negatief over de verkeersonveiligheid door te hard rijdende auto’s. Vooral langs de Brusselseheerweg en de Halsesteenweg is dit een groot probleem. Om de verkeersveiligheid te vergroten wordt er gepleit voor snelheidsremmers en veilige fiets- en voetpaden zodat de kinderen opnieuw veilig de straat op kunnen. Specifiek voor de Halsesteenweg wordt gepleit voor meer controles en een heraanleg zodat de trillingen door het zware verkeer verminderen.
  • Er is een sterke vraag naar aardgasleidingen in bepaalde straten van Neigem.
  • Het Neigembos is een oase van rust en dé parel van Neigem, maar de grachten aan de rand van het bos worden te weinig onderhouden wat het risico op wateroverlast vergroot. Ook de wandelpaden verdienen meer onderhoud en extra parkeerplekken voor de bezoekers zijn zeker welkom.
  • Onlangs sloot het laatste café in Neigem zodat er weinig ontmoetingsplaatsen overblijven. Bij velen was er de
    wens om meer sociale contacten en ontmoetingsplaatsen in hun dorp. Een frequenter gebruik van de parochiezaal is aangewezen. Voor de kinderen in Neigemm wordt voorgesteld om een klein speelpleintje te maken op het grasveld aan
    de Brusselseheerweg.
  • Net zoals in Lieferinge vroegen vele inwoners om meer betrokkenheid, overleg en participatie bij het gemeentelijk beleid omdat het kleine Neigem dat ver van Ninove-stad ligt, wat uit het oog verloren wordt door het gemeentelijk beleid dat vooral focust op het centrum.

Heb je nog andere ideeën voor een beter Neigem, stuur die dan gerust door naar lieven.meert@s-p-a.be

Bron: wikipedia

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>