Voor een socialer Europa!

Gisteren werd ik samen met 18 andere kandidaten door het sp.a-congres verkozen op de lijst voor het Europees parlement. Met heel veel plezier en enthousiasme zal ik campagne voeren vanaf de 10e plaats op deze lijst.

Met een lijst aangevoerd door de Europese parlementsleden Kathleen Van Brempt en Saïd El Khadraoui en de heel veel jonge kandidaten, wordt het ongetwijfeld een heel boeiende én plezante periode tot 25 mei.

Verkiezingscongres sp.a

Waarom ik dit doe?

Bij mijn werk als begrotingsadviseur van Johan Vande Lanotte heb ik de voorbije jaren gemerkt hoe de invloed van de Europese Unie op ons Belgisch budgettair en sociaaleconomisch beleid de voorbije jaren enorm is toegenomen. Helaas was die invloed niet altijd in de goeie richting: Europa dwingt België en de andere Europese landen in crisis om teveel te besparen zodat de crisis nog erger wordt. 

Of nog: Europa ‘beveelt ons aan’ om het automatisch indexeringsmechanisme dat de koopkracht van de zwaksten beschermt aan te passen, maar ze vergeten er bij te zeggen dat net dat mechanisme ervoor gezorgd heeft dat België vrij goed uit de crisis van de voorbije jaren is gekomen.

Ook zie je meer en meer de kwalijke effecten van het feit dat er geen sociale en fiscale ondergrenzen zijn bepaald door Europa. De Europese landen beconcurreren elkaar om bedrijven aan te trekken door een ‘race to the bottom’ van fiscale tarieven en sociale dumping. Zo werd Ierland bijvoorbeeld de ‘Ierse tijger’ door de daling van de vennootschapsbelasting tot 12,5% of worden er dagelijks Oost-Europese mensen uitgebuit die in Vlaanderen voor enkele euro’s per uur komen werken zogezegd vanuit een dienstverlenend bedrijf uit Oost-Europa.

Daarom moet er dringend werk gemaakt worden van fiscale harmonisatie, een ondergrens van het tarief van de vennootschapsbelasting en een Europees minimumloon.

We moeten Europa veranderen zodat het ons in België en Vlaanderen meer toelaat om een sterk sociaal beleid te voeren en om te investeren in een duurzame economie met goeie en zekere jobs. Op onszelf zijn we in Vlaanderen en België de speelbal van de globalisering en concurrentie uit bijvoorbeeld China. Maar via Europa kunnen we de sociale welvaart beschermen, verder uitbouwen en exporteren naar de rest van de wereld. 

Ik zal me dus inzetten voor een ander Europa dat bijdraagt tot een socialer Vlaanderen en België. Deze ‘moeder aller verkiezingen’ zal bepalen of we onze sociale welvaart kunnen beschermen en uitbouwen of het door rechtse krachten zal worden afgebroken. Om uw sociale welvaart te beschermen moeten we ook sterk scoren in Europa. Gelukkig geven peilingen aan dat de sociaaldemocraten de sterkste fractie zullen worden in het Europees Parlement, maar daarvoor rekenen we natuurlijk ook jou!

De komende weken zal ik met veel plezier over elk van deze onderwerpen hier een tekstje schrijven en zal ik ook stil staan bij de andere kandidaten op de lijst.

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>