eedaflegging

Enkele uren geleden legde ik de eed af als OCMW-voorzitter in de handen van Dirk Vanderpoorten, de voorzitter van de gemeenteraad. Automatisch werd ik zo ook schepen voor jeugd. Hoera!

HoeraVoorzitter

Ik wil de collega’s van de meerderheid (Jan Arijs, André Van Den Steen en Annelies Van Den Neucker van Open VLD, Jordy De Dobbeleer van sp.a-groen, Bart Mignon en Tineke Van Der Donck van CD&V) bedanken voor het vertrouwen. 

De voorbije 5 jaar zat ik op hun plaats. Dat ik nu op de plaats van de voorzitter mag zitten, voelde wat onwennig aan. Maar dat ik als 31-jarige de kans krijg om als OCMW-voorzitter de komende 6 jaar het sociaal beleid van onze stad te mogen vorm geven, is een hele eer. Toen ik 6 jaar gele­den de poli­tiek in ging, had ik nooit dur­ven denken dat ik 6 jaar later ocmw-voorzitter en schepen zou wor­den. Dankzij de steun, hulp en stem van velen is het toch gelukt, en ik wil iedereen daarvoor bedanken. Wie ik ook wil bedanken, dat zijn onze voorgangers als raadsleden en de voorzitter Paul De Schepper, voor de goeie samenwerking en om het OCMW in zulke goeie toestand achter te laten.

Je doet aan poli­tiek omdat je aan aan­tal din­gen wil veranderen en verbeteren en als je dan die kans kri­jgt, moet je die grijpen. Ik kijk er dan ook enorm naar uit om de komende 6 jaar voor mijn stad en vooral voor haar inwon­ers te mogen werken. Vanaf nu heb ik dus 38.000 bazen waar ik voor werk. Een hele eer. Zoals ik zonet gezworen heb om de verplichtingen van mijn mandaat trouw na te komen, beloof ik dan ook dat ik me 6 jaar hard ga inzetten voor het beleid van onze stad.

En er wachten ons een aantal grote uitdagingen. Door de toenemende vergrijzing is er een steeds groter wordende nood aan ouderenzorg. Als OCMW moeten we onze verantwoordelijkheid hierin nemen en het aanbod aan thuishulp en ouderenzorg uitbreiden.

Maar ook de economische crisis die maar blijft duren, vraagt grote inspanningen van het OCMW. Steeds meer mensen hebben het moeilijk om rond te komen. Het is onze taak om nog meer in te zetten op de strijd tegen armoede en meer in het bijzonder de meest onrechtvaardige vorm van allemaal: kinderarmoede.

Voor de mensen voor wie dit mogelijk is, is en blijft werken het beste middel tegen armoede, zodat we nog meer dan vroeger gaan inzetten op activering.

De komende jaren wil ik samen met de collega’s aan deze uitdagingen werken en ik wil dat op een open manier doen, door te luisteren naar experten, personeel, raadsleden van meerderheid en ook oppositie. Ik durf er immers van uit te gaan dat we allemaal hetzelfde doel hebben: een beter sociaal beleid voor de Ninovieters. Dat we daarbij af en toe van mening zullen verschillen, is normaal, maar als we over die meningsverschillen op een respectvolle en constructieve manier kunnen discussiëren, ben ik ervan overtuigd dat we met deze OCMW-raad heel veel goeds zullen kunnen bereiken.

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>