Waar het voor ons over gaat op 14 oktober

De verkiezingscampagne trekt zich stilaan op gang: lijst en programma zijn al een tijdje klaar, de affiches zijn in druk, de eerste huisbezoeken werden afgelegd, de borden worden geplaatst,… Een drukke, maar prachtige periode komt eraan! Met sp.a-groen willen we op een vernieuwende manier aan politiek doen en dat gaan we ook proberen te tonen in de campagne.

Lees www.uwninove.be

Vaak wordt gezegd dat ideologie er bij lokale politiek niet toe doet. Gemeentelijke politiek zou gaan over pinten trakteren op café (voor de verkiezingen) en trottoirs heraanleggen (na de verkiezingen). Nochtans is linkse politiek op lokaal niveau wél anders.

Je kan zeggen dat Ninove een slaapstad in de schaduw van Brussel is geworden, en dan zijn er drie reacties mogelijk. Je kan klagen en mensen bang maken over de verfransing en vervreemding, zonder een realistisch alternatief voor te stellen. Je kan je bij die vaststelling neerleggen, en dan maar zorgen dat Ninove echt een rustig slaapstadje is, waar men elkaar niet teveel lastig valt en het voorts makkelijk winkelen is. Of je kan alles inzetten om van Ninove een stad te maken die ook leeft, en meer: samen-leeft. Het is de keuze tussen een extreemrechts, een centrumrechts (zoals de huidige meerderheid) en een links beleid.

Ons links project voor Ninove valt samen te vatten met de twee kernwaarden van onze partijen: sociaal en groen. Met sociaal bedoelen we drie zaken: dat het niet kan dat individuele belangen ten koste gaan van de maatschappij; dat het beste in de mens naar bovenkomt in groep en niet bij het individueel nastreven van eigenbelang; en dat een ‘rijk’ leven investeren in de maatschappij vergt en niet louter in het individu. Groen wil zeggen dat een mens niet alleen in een aangename sociale maar ook ecologische omgeving moet kunnen leven. En dat we niet enkel aan de belangen van de huidige maatschappij moeten denken, maar ook aan die van de volgende generaties.

Ons programma kan rekenen op een ploeg die je dan weer met drie termen kan kenmerken: ambitieus, strijdvaardig en optimistisch. Zoals je de komende weken zal kunnen merken, hebben wij grootse plannen voor (en mét!) Ninove. We zijn strijdvaardig en optimistisch dat we hierin kunnen slagen. We trachten, via ons programma en op straat, elke Ninovieter te overtuigen van onze visie. Eén voor één, net als het veranderen van Ninove stap voor stap zal gebeuren.

Zo willen we elke Ninovieter betrekken bij het beter maken van onze stad. Dat is misschien wel ons belangrijkste programmapunt: een Ninove op mensenmaat zal bestuurd worden door de Ninovieters, samen met een stadsbestuur dat ten dienste staat van zijn mensen, wijken en organisaties.

Ons project is er één van lange adem. En het werk zal nooit af zijn. De stad kan altijd worden verbeterd, en omdat de tijd nooit stilstaat zullen er ook nieuwe uitdagingen opduiken. Ook ons programma is daarom per definitie onaf. We nodigen jullie dan ook uit om ons nieuwe en betere ideeën aan te reiken.

Het sp.a-groen team

1 comment to Waar het voor ons over gaat op 14 oktober

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>