Evaluatie van 5 jaar OCMW-beleid

Op de voorlaatste OCMW-raad voor de gemeenteraadsverkiezingen van vorige week maakte ik een evaluatie van het Ninoofse OCMW-beleid van de voorbije legislatuur.

De evaluatie geeft een gemengd beeld. Enerzijds kunnen we spreken van een modern nieuw rusthuis Klateringen ter vervanging van het verouderde rustoord in de Burchtstraat. Anderzijds werden een aantal beloften niet of slechts gedeeltelijk gerealiseerd. Al bij al kunnen we zeggen dat de OCMW-meerderheid zijn best deed maar dat er meer uit te halen viel.

Een opsomming van de belangrijkste opmerkingen:

 • Het nieuwe woon- en zorgcentrum Klateringen in de Centrumlaan voldoet aan alle moderne normen en is relatief goedkoop voor de bewoners. Het blijft jammer dat men de subsidie van de Vlaamse Gemeenschap niet gebruikte zodat de Ninoofse belastingbetalers 10 a 11 miljoen euro extra moeten bijdragen. Onbegrijpelijk trouwens dat er Ninoofse politici zijn die er fier op zijn dat Ninove dit rusthuis volledig zelf betaalde en de subsidie niet aanvroeg. Een bijkomende bedenking is dat het nieuwe rusthuis zo succesvol is dat er een wachtlijst is van meer dan 400 mensen voor slechts 165 bedden. Jarenlang wachten dus. En met de nog toenemende vergrijzing zal dit nog verergeren. Sp.a-groen pleit daarom al verschillende jaren voor een extra rusthuis. Het oud-rustoord in Denderwindeke kan hiervoor een optie zijn. Maar ook bij de ontwikkeling van de OCMW-Kaaischoolsite (tussen Graanmarkt en Dender) kan men hier plaats voor voorzien.
 • De CD&V-VLD-meerderheid beloofde extra serviceflats in zowel Ninove (Burchtstraat) als Denderwindeke.  In de Ninoofse Burchtstraat is er nog geen begin gemaakt aan de uitvoering van deze belofte. Het stadsbestuur verplicht het OCMW immers om hiermee te wachten tot de ganse OCMW-Kaaischoolsite wordt ontwikkeld. Wat nog jaren zal duren. Nochtans is het OCMW eigenaar van een deel van deze gronden   en hoeft er niet gewacht te worden.  Voor de extra serviceflats in Denderwindeke is men sinds kort wel aan de uitvoering begonnen. Men wil het oude rusthuis afbreken en vervangen door een nieuwbouw met 30 assistentiewoningen, de moderne naam voor serviceflats, die eventueel kunnen omgebouwd worden tot 60 rusthuisbedden mocht dat ooit mogelijk zijn. Jammer van de vertraging (was voorzien in 2010), maar toch positieve evolutie al is jammer dat het dorpsgezicht van het oude rusthuis niet kon worden bewaard.
 • Een andere belofte was de bouw van een Sociaal Huis dat dienst doet als centraal aanspreekpunt voor iedereen met  een ‘sociale’ vraag. Belangrijk is dit om laagdrempelig te zijn. Nu is het sociaal huis gewoon de balie van het OCMW. Omdat er nog steeds bij vele mensen onterecht wat schaamte is om bij het OCMW langs te gaan, is dit een grote drempel. Een apart Sociaal Huis zou een veel grotere rol kunnen spelen op de sociale kaart van Ninove. Ook dit gebouw voorzag het OCMW op de OCMW-Kaaischoolsite zodat het ook daar nog jarenlang wachten blijft.
 • Het OCMW wou een sociaal beleid voeren met een focus op activering en begeleiding naar tewerkstelling van cliënten en is daar ook in geslaagd. Het aantal plaatsen in allerhande tewerkstellingsinitiatieven is serieus toegenomen en  alle leeflooncliënten worden op maat begeleid en indien mogelijk aan het werk gezet.
 • In haar sociaal beleid had het OCMW zich van mij meer mogen richten op de bestrijding van (kinder)armoede. Projecten in andere gemeenten tonen aan dat het mogelijk is om als OCMW echt iets te betekenen in de strijd tegen kinderarmoede. Armoedebestrijding is voor mij toch dé kerntaak van een OCMW. En op dat vlak is helaas wat te weinig gebeurd de voorbije jaren.
 • Het Lokaal Sociaal Beleidsplan dat stad en OCMW in het begin van de legislatuur samen opstelden was behoorlijk ambitieus, maar is jammer genoeg verre van volledig uitgevoerd. Het moet gezegd dat de verantwoordelijkheid hiervoor meestal niet bij het OCMW lag maar bij de schepen tegen sociale zaken Rudy Corijn.
 • Het nieuwe WZC Klateringen beschikt over een cafetaria die men zou kunnen uitbouwen tot een heus Lokaal Dienstencentrum voor senioren met allerhande seniorenactiviteiten gaande van kaartnamiddagen tot informatiesessies. Een gemiste kans maar met sp.a-groen pleiten we er voor om dit in een volgende legislatuur toch te realiseren.
 • De OCMW-meerderheid startte in het nieuwe rusthuis een kortverblijfcentrum en dagopvang op voor zorgbehoevende bejaarden. Een nieuw initiatief dat toe te juichen valt en op termijn misschien uit te breiden valt.
 • Op onze vraag om een zonneboiler te plaatsen op het dak van het nieuwe rusthuis werd nooit afwijzend geantwoord, maar wou de meerderheid dit eerst uitstellen, wou nadien al de nodige leidingen voorzien en beloofde vorig jaar om het dossier voor te bereiden om dit uit te voeren. Intussen is er nog steeds niets gebeurd. Jammer, voor de OCMW-kas want de energiebesparing en subsidie betalen de kost snel terug en vooral als signaal naar de Ninoofse bevolking dat het OCMW haar steentje bijdraagt aan een beter milieu.
 • Inzake communicatiebeleid bereikt het OCMW en het Sociaal Huis nog onvoldoende de doelgroepen. Sociaal zwakkeren zijn heel moeilijk te bereiken met klassieke media als Ninove-info of een website. In een volgende legislatuur moet men echt proberen om deze mensen de nodige informatie te geven én om ook naar hen te luisteren in een tweerichtingscommunicatie. Na een korte studie kan men dan met de gepaste communicatiekanalen deze mensen bereiken.
 • Inzake personeelsbeleid scoort het OCMW vrij zwak. De manier waarop men soms met personeel omgaat is niet meer van deze tijd. Meer aandacht is nodig voor motivering, empowerment, grotere vrijheid en verantwoordelijkheid voor leidinggevenden.
 • Op financieel vlak lijkt het Ninoofs OCMW niet slecht te boeren. Het verlies van het rusthuis kon danig worden beperkt door zwaarder zorgbehoevenden op te nemen (waarvoor men meer subsidies krijgt) en door efficiëntiewinsten. De stad roomde de zo opgebouwde reserves echter af en transfereerde de voorbije 4 jaar maar liefst 4,8 miljoen van de OCMW-kas naar de stadskas om daar de begroting op te smukken. (Meer info  vind je hier)  Erg jammer want dat geld was bedoeld en gereserveerd voor sociaal beleid en bovendien heeft het OCMW er op die manier geen enkel belang meer bij om zuinig te zijn: alle winst vloeit toch naar de stad

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>