OCMW Ninove start buddy-project voor nieuwkomers

De federale regering heeft met haar spreidingsplan 16 extra vluchtelingen toegewezen aan Ninove. Het OCMW neemt nu al de nodige maatregelen om die mensen goed op te vangen: Uiteraard gaan we met onze sociale dienst zorgen voor professionele begeleiding. Maar daarnaast starten we ook met een buddy-project. Daarbij zullen we met een aantal Ninoofse vrijwilligers de nieuwkomers wegwijs maken in onze stad, hen een stuk begeleiden in het dagelijks leven en hen ook ondersteunen bij het oefenen van de Nederlandse taal. Ninove is een warme stad. Samen kunnen we deze mensen opvangen zoals dat hoort.

We hebben binnen ons OCMW de voorbije jaren een sterke sociale dienst uitgebouwd. We hebben er alle vertrouwen in dat deze sociaal assistenten kunnen instaan voor de nodige  professionele begeleiding van de oorlogsvluchtelingen die door Fedasil aan Ninove worden toegewezen. Zo zal de sociale dienst onder meer zorgen dat deze nieuwkomers worden ondergebracht in een bescheiden woning of appartement en zullen ze hen ook een leefgeld uitkeren om eten te kopen. Over dit leefgeld gaan de wildste geruchten. Het leefgeld bedraagt overigens maximaal 9 euro per persoon per dag of zo’n 270 euro per persoon per maand.

Maar de OCMW-raad heeft ook beslist om naast die professionele begeleiding ook een buddy-project op te starten. Daarbij zullen we met een aantal Ninoofse vrijwilligers de nieuwkomers wegwijs maken in onze stad, hen een stuk begeleiden in het dagelijks leven en hen ook ondersteunen bij het oefenen van de Nederlandse taal. Op deze manier bouwen die mensen een netwerk uit, wordt de verbondenheid bevorderd met de Ninovieters en kunnen ze zich ook sneller integreren in Ninove. Een aantal vrijwilligers heeft zich al spontaan aangemeld om als ‘buddy’ te fungeren.

Heb jij interesse om buddy te worden van een gezin oorlogsvluchtelingen, neem dan zeker contact op via info@ocmw.ninove.be of 054/515350

Kunst in de gang van het OCMW

foto kunst in gang‘Kunst in de gang’, nee het is geen late carnavalsslogan, maar wel het resultaat van een prachtig project tussen stad, ocmw en de Ninoofse jeugd.

“Het OCMW en de stad brengen sedert 2014 de levensdomeinen cultuur en sociaal regelmatig samen in een activiteit. Dat noemen wij met een groot woord: sociaal artistiek project” stelt OCMW voorzitter en schepen van jeugd Lieven Meert. “Bedoeling is mensen creatief te laten spreken en zo sociaal engagement te vinden”

Iets meer dan een jaar geleden beten de senioren van de serviceflats Denderzicht Ninove de spits af en lieten “de Droomgaard” geboren worden. Onder meer een petanquebaan, muurtekening en speelhof zagen in hun achtertuin het levenslicht.

“Dit jaar kozen we voor de andere kant van de demografische piramide en kwamen we uit bij de jeugd als doelgroep” volgens Lieven Meert. “Het werd even brainstormen over het hoe en wat” vult schepen van cultuur Veerle Cosyns aan, “maar een eenvoudig optelsommetje bracht de oplossing: immers wie jeugd met kunst optelt, komt snel uit bij graffiti” besluit Veerle Cosyns verder. “Misschien een wat verrassend idee, maar in ieder geval verfrissend en jong, precies wat we de doelgroep wilden bieden. Daarom sprong iedereen ook enthousiast mee op de kar” licht Veerle Cosyns verder toe.

Het startschot van een 2e project bleef dus niet lang uit. Onder professionele begeleiding van Graffiti VZW werd tijdens de krokusvakantie aan jongeren de kans geboden zich uit te leven met de spuitbussen. Samen met jeugdopbouwwerker Bjorn van VZW LEJO konden de deelnemende jongeren zich laten gaan en bij momenten zichzelf ontdekken. Bij een sociaal artistiek project is het product immers ondergeschikt aan het proces om tot een doel of object te komen. “De week werd een totaalconcept van observeren, denken en doen. Op maandag was er de graffiti-uitstap naar Brussel, op dinsdag kon de eerste brainstorming beginnen, op woensdag kregen de naakte borden stilaan vorm onder de schetsen om na twee dagen op vrijdag ten volle tot leven te komen. Samen met de tekening groeiden ook de jonge artiesten in hun Zijn en spoten ze met trots als sluitstuk hun naam op hun werk” aldus Bjorn.

Deze werken en hun uitleg zijn vanaf vrijdag 19/02 te bewonderen in de gang van het OCMW, Burchtstraat 50, 9400 Ninove.  De werken zullen permanent blijven gangen en dagelijks kleur geven aan het gebouw De Cooman.

Rotary Ninove-Geraardsbergen schenkt winterpakketten aan Ninoofse OCMW-cliënten

Vrijdag 8 januari 2015 om 8.30 uur kwam een delegatie van Rotary Ninove-Geraardsbergen 50 winterpakketten overhandigen aan het OCMW Ninove.

Deze actie zorgt voor een warme gloed tijdens de koude wintermaanden, De pakketten hebben een voor-elk-wat-wils-samenstelling en vergeten niemand binnen het gezin. De ontvanger vindt er onder andere een resem voedings-, verzorgings- en onderhoudsproducten in terug.

Het OCMW Ninove is ontzettend blij met dit geschenk. In deze bijzonder harde tijden is elk extraatje meer dan welkom. Het is voor ons dan ook héél fijn onze cliënten af en toe wat meer te kunnen geven dan wat de wetgever ons mogelijk maakt. Vooral voor die mensen die héél véél inspanning doen om in deze maatschappij rechtop te blijven, is het een verdiende ruggensteun. We weten dat de publieke opinie nogal hard kan zijn voor mensen die van het ocmw leven en in de praktijk blijkt deze kritiek heel vaak onterecht. Om deze mensen, die niet alleen tegen de materiële tekorten opboksen, maar ook nog eens met een onterecht stigma moeten afrekenen, een stimulans te kunnen bieden, is dit aanbod van de Rotary club een godsgeschenk.

De vertegenwoordiger van de Rotary Ninove Geraardsbergen dit jaar, Dirk Vanderpoorten, tevens Voorzitter van de Gemeenteraad van Ninove, beaamt de uitspraak van Lieven: “ook in Ninove leven mensen, achter de hoek, in armoede. Als service Club met een sterke lokale verankering voelen we het als onze plicht, ieder jaar een dergelijk initiatief te nemen en tegelijkertijd het signaal te geven, dat kansarmoede, zeker waar de toekomst van kinderen op het spel staan, structureel “moet” aangepakt worden.”

OCMW Ninove, Erpe-Mere en Haaltert laureaat bij de provincie Oost-Vlaanderen

De ocmw’s van Ninove, Erpe-Mere en Haaltert halen met hun nieuw initiatief ‘Het Mobiel Sociaal Huis’ 1 van de 17 plattelandsprojecten van Oost-Vlaanderen binnen. Een absolute meevaller!

Het mobiel sociaal huis werd geprezen om het innoverende karakter. De opzet is nochtans heel basic. We hebben gewoon de rollen omgedraaid en in plaats van de mensen naar ons te laten komen, stappen wij naar hen toe.

Ook al heeft Ninove een iets ruimere stadkern, toch zijn we alle 3 gemeenten met een groot aandeel aan plattelandsbewoners. De oproep van de provincie Oost-Vlaanderen om iets met het platteland te doen, zette ons aan het denken. Niet zonder resultaat blijkt nu.

Het doel van het mobiel sociaal huis is om eenzaamheid en onwetendheid bij senioren te doorbreken. Dit pakken we heel concreet aan. We selecteren de mensen die minstens  75 jaar zijn en schrijven hen aan met de vraag of ze eens iemand op bezoek willen laten komen. We leggen ook heel goed uit wie ze mogen verwachten en sturen een foto van de persoon mee om heel duidelijk te stellen dat dit allemaal officieel is. Natuurlijk zijn de geselecteerden vrij om te kiezen of ze op onze vraag willen ingaan of niet.

Het Mobiel sociaal huis wil dus vooral het aanbod aan hulp- en dienstverlening bekendmaken bij de 75-plussers op hun grondgebied. Het werkt met vrijwilligers die vooraf een opleiding hebben gekregen om sociaal met mensen om te gaan. Ze zijn tevens voorzien van een  basiskennis over de bestaande hulp- en dienstverlening in de gemeente. Gewapend met veel enthousiasme en vooral een luisterend oor, leggen ze hun huisbezoeken af.

Het project loopt intussen al een tijdje in Ninove. De reacties van senioren en hun familie of naaste omgeving zijn uitermate positief.

Onze eerste bevindingen na  de huisbezoeken:

  • Aanvankelijk was er wat drempelvrees bij de geselecteerden. Intussen is er al voldoende mondelinge overlevering dat we soms zelfs spontane aanvragen krijgen.
  • We stellen tot onze tevredenheid een grote betrokkenheid en zorg van de mantelzorgers – in het bijzonder de kinderen – voor de senior/ouder vast. Sociale cohesie is nog steeds in de dorpen aanwezig
  • Het merendeel van de senioren heeft toch voldoende sociale contacten.
  • Veel mensen zijn blij kennis te maken met de mogelijkheden die ze voordien niet kenden. De vraag naar premies en tegemoetkomingen en hulp: verwarmingstoelage, zorgverzekering, vervoer, klusjesdienst, woonzorgcentrum, tegemoetkoming hulp aan bejaarden, ontmoetingscentrum, kort verblijf, dagverzorgingscentrum, personenalarm, blijkt populair te zijn.
  • De zorggids, een cadeautje van het project, is een nuttige handleiding voor de senior.
  • De coördinator fungeert als aanspreekpunt voor beginnende en komende zorgvragen en volgt op waar echt maatschappelijke dienstverlening nodig is. Dit stemt de senior gerust evenals de mantelzorgers. Het geeft een gunstige invloed op de doorstroming van de hulpvragen.In Erpe – Mere en Haaltert startte het project in september 2015, de zoektocht naar gedreven vrijwilligers loopt volop.

Hierbij een warme oproep:

Wil jij als vrijwilliger aan de slag binnen ons team of ken je  iemand die graag wil meewerken binnen het Mobiel Sociaal Huis in Ninove, Erpe-Mere Of Haaltert?

Neem dan contact op met de coördinator van het Project Mobiel Sociaal Huis 0470 31 75 82  , peggy.nys@ocmw.ninove.be

Dit project is niet alleen innoverend voor de streek, het biedt een meerwaarde voor al wie erbij betrokken is en vooral leggen we hier misschien een basis van gemeentegrensoverschrijdend efficiënt werken.

foto persco mobiel sociaal huis

3794 Ninovieters leven in armoede

Je zag ze misschien al staan langs de grote toegangswegen naar onze stad: spandoeken die slogans over armoede bevatten. Deze sensibiliseringsactie kadert in de internationale Dag van Verzet tegen Armoede op 17 oktober.

Armoede kent twee grote oorzaken: enerzijds is het voor mensen die opgroeien in armoede niet makkelijk om de vicieuze cirkel te doorbreken. Anderzijds kan je door een plotse gebeurtenis (tijdelijk) in armoede belanden; je job verliezen, langdurige ziekte, een scheiding, …

Schepen van armoedebestrijding Katie Coppens (sp.a-Groen): “Armoede is ook in onze stad een reëel probleem. Tien procent van onze inwoners én kinderen leven in armoede. Dat betekent dat 3794 Ninovieters, waarvan 719 kinderen niet de kansen krijgen die ze verdienen in onze samenleving. Om de modale burger hiervan bewust te maken, hebben we er dit jaar voor gekozen om in te zetten op sensibilisering”. Dit weekend zijn de spandoeken te bezichtigen op het Ninia plein.

Armoede en sociale uitsluiting zijn dan nooit een simpel gegeven. Ze kennen geen eenvoudige oplossing. Maar eendracht maakt macht en daarom is het absoluut nodig dat we samen de strijd aanbinden.

“Daarom bundelen OCMW Ninove en tal van partners (zoals Teledienst, CAW, de stad,…) al jaren de krachten om de strijd tegen armoede aan te gaan” vertelt OCMW-voorzitter Lieven Meert (sp.a-Groen). “Om kinderen een duwtje in de rug te geven biedt Ninove gratis huiswerkbegeleiding, in het sociaal restaurant ’t Contact kunnen mensen in armoede aan een sociaal tarief een warme maaltijd krijgen en anderen ontmoeten, via de kansenpas kunnen mensen met een bescheiden inkomen deelnemen aan sociale, culturele en sportieve activiteiten, en sinds kort begeleiden we ook kwetsbare gezinnen en zwangere meisjes om hen op weg te helpen…”.kinderarmoede

OCMW stelt centraal aanspreekpunt aan voor mensen met vragen over vluchtelingen

Het kan niemand meer koud laten, de vluchtelingencrisis. We merken dat dit ook in Ninove doorsijpelt en beginnen heel wat aanvragen te krijgen van mensen die op 1 of andere manier willen helpen. Heel fijn om dat te ervaren, maar het vraagt ook wat organisatie om dit in goede banen te leiden. Daarom besloten we om binnen het sociaal huis,  Kathy De Quick als coördinator voor deze vragen aan te duiden. Zij zal alles centraliseren en ervoor zorgen dat deze hulp bij de juiste organisaties en/of personen terechtkomt. Dus als je hierover vragen hebt, gelijk op welke manier, kan je die stellen aan Kathy De Quick.

Contactgegevens Kathy: e-mailadres: kathy.dequick@ocmw.ninove.be, telefoon: 054 51 53 50.

WZC Klateringen heeft nu ook automatische defibrillator

Sinds kort beschikt het OCMW-woonzorgcentrum Klateringen over een AED, een automatische defibrillator. Zulk toestel kan gebruikt worden om mensen die een hartaanval krijgen te reanimeren. Het toestel is heel eenvoudig in gebruik en iedereen kan het zonder gevaar gebruiken indien dat nodig zou zijn. Het toestel geeft immers zelf aan wat je moet doen. Toch hebben we alle verpleegkundigen in het WZC een korte opleiding gegeven zodat ze vertrouwd zijn met het toestel.

In de rest van de stad hangen al een aantal van zulke toestellen en nu dus nog eentje extra aan het onthaal van het WZC in de Centrumlaan. Toen een oppositieraadslid voorstelde om dat ook in Klateringen te voorzien, gingen we daar met de meerderheid graag op in. De kostprijs van het toestel bedroeg 1.446 euro , maar als we daarmee een leven kunnen redden, is het dat zeker waard.

 

OCMW-woonzorgcentrum Klateringen maakt minder verlies

Het OCMW-woonzorgcentrum Klateringen maakte in 2014 heel wat minder verlies dan de jaren voordien. In het laatste jaar van de vorige legislatuur bedroeg het verlies nog 2,15 miljoen euro, wat overeenkomt met 35 euro per dag per bewoner (ter vergelijking: wat de bewoners zelf betalen is 47 euro per dag). Dat was niet langer houdbaar zodat we aan het begin van de legislatuur maatregelen namen om het verlies te beperken. Zo kon het verlies worden beperkt tot 1,85 miljoen in 2013 en bedroeg het in 2014 nog 1,2 miljoen euro.

De daling van het verlies is te danken aan een aantal verschillende zaken:

– We herfinancierden de lening waarbij we overgingen van een vaste rentevoet van 5,13% naar een variabele rentevoet met een plafond van 5,13%. Hierdoor konden we in 2014 op een halfjaar tijd al 160.000 euro uitsparen. Op jaarbasis verwacht ik dat dat de komende jaren 200 a 250.000 euro zal zijn, afhankelijk van de rente-evolutie.

– In het begin van de legislatuur verhoogden we de prijs die de bewoners zelf moeten betalen. Dat was geen gemakkelijke maatregel, maar wel noodzakelijk en we hebben nog steeds een ligdagprijs die lager is dan gemiddeld in Vlaanderen (47 euro tov 49 euro per dag). Bovendien kan het OCMW geld bijleggen indien mensen het wzc niet zouden kunnen betalen. Niemand kan om financiële redenen in de kou blijven staan. Deze prijsverhoging leverde in 2014 240.000 euro extra op.

– Daarnaast zijn er een aantal extra subsidies van het Riziv bijgekomen omdat we de zorgtegraag verhoogd hebben. We geven nu bij de opname voorrang aan de meest zorgbehoevende mensen en het Riziv subsidieert ons daar extra voor. Dit bracht in 2014 204.000 euro extra op.

– een aantal gepensioneerde personeelsleden in de ondersteunende diensten zoals de wasserij, de keuken en de poetsdienst werden niet vervangen. En om de hogere zorgtegraad op te vangen, namen we een aantal extra verpleegkundigen in dienst. Door de schaarste op de arbeidsmarkt duurde dat iets langer dan voorzien. Alles bij elkaar waren er zo 280.000 euro minder personeelsuitgaven dan voorzien (waarvan het deel van de latere start van de extra verpleegkundigen niet structureel)

– ook het personeel van het WZC deed een inspanning want het aantal gewerkte uren per week werd net zoals aan de stad opgetrokken tot 38 uur.

Op twee jaar tijd is het verlies dus beperkt met 900.000 euro, waarvan zo’n 300.000 euro komt van de prijsverhoging en de rest zijn uitgavenbesparingen of extra subsidies. De marge om verder te saneren is wel beperkt, omdat we absoluut oog willen houden voor voldoende kwaliteit.

Het huidig verlies komt voor een aanzienlijk deel (350.000 euro) van de keuze die vele jaren geleden werd gemaakt om het rusthuis te bouwen zonder subsidies. Een spijtige keuze die men toen maakte omdat anders sluiting van het rusthuis dreigde. Daarnaast hebben onze personeelsleden gemiddeld wat meer vakantie dan in de privé-sector, wat ook een deel van het verschil verklaart, en tot slot is onze dagprijs toch zeker 5 euro lager dan een privé-rusthuis zou vragen voor een nieuwbouw zoals Klateringen. Als je abstractie maakt van de intresten en de afschrijvingen, is het trouwens zo dat we in 2014 break-even draaiden en zelfs een licht overschot hadden van 80.000 euro.

 

Zonnepanelen op WZC Klateringen leveren eerste groene stroom

Begin december 2014 besliste de OCMW-raad om op het Woon-en Zorgcentrum Klateringen zonnepanelen te plaatsen. Daarmee werd een grote groene investering, geschat op 110 424,15 euro excl 6% btw, gepland in samenwerking met Eandis. Op 21 mei 2015 gebeurde reeds de oplevering van installatie maar er moesten nog enkele attesteringen gebeuren. Op 22 juni werd de groene stroomteller geplaatst. De eindfactuur bedroeg 97.495,32 euro excl 6% btw, of in totaal 13.000 euro goedkoper dan voorzien.

“Op 6 juli staat de teller al op 75 KWh. Met de zonnige weken in het verschiet zal die teller snel oplopen”, verwacht OCMW-raadslid Jordy De Dobbeleer (sp.a-Groen). Hij wijst ook op de lagere eindfactuur. “De schatting en de factuur lopen 11% uiteen, een goede financiële zaak!”

Ik ben heel tevreden met deze investering in groene energie. Met het stadsbestuur kiezen we voor slimme investeringen die niet alleen goed zijn voor de planeet maar ook voor de Ninovieter. We staan nu immers in voor onze eigen energieproductie en op enkele jaren moet de installatie al terugverdiend zijn!

We kijken alvast heel erg uit naar een zonnige zomer!

DSC_2023

Kunst met ballen: de Droomgaard

Vandaag opent het OCMW officieel het petanqueplein/ontmoetingstuintje in de tuin van de serviceflats van Ninove in de Burchtstraat. Het eerste sociaalartistiek project is daarmee een feit. Bewoners van de serviceflats Ninove en kunstenaar Koen De Decker zorgden samen voor het ontwerp dat ‘De Droomgaard’ werd gedoopt.

In 2014 kreeg Koen De Decker de opdracht om samen met de bewoners van de serviceflats in Ninove vorm te geven aan een kunstwerk op de blinde muur. Dat werk werd gerealiseerd tegen september 2014. Maar de vele gesprekken leidden tot meer dan het kunstwerk alleen. “Gaandeweg de contacten merkte ik dat er bij de bewoners ook grote interesse leefde voor de tuin rondom hun woonst. Ik nam hen even mee op sleeptouw in het groen en kon vrij vlug heel wat verzoekjes in een ontwerp gieten. Vandaag zien we het mooie resultaat van dit werk.” Aldus Koen De Decker. ‘Ik hoop dat De Droomgaard de katalysator wordt van sociale contacten tussen de buren en ik ben blij dat ik hier de artistieke linken hiervoor heb mogen leggen. Voor mij is dit een geslaagd project.”

Het petanquepleintje was een algemeen verzoek van de bewoners en vormt het centrale onderdeel van wat we graag tot een ontmoetingstuintje zouden omtoveren. Naast dit petanquepleintje zie je ook meer bloemenpartijen, een hekje dat de privacy wat meer waarborgt, een padje door het gras om natte voeten te vermijden en wat verderop de wilde bloementuin met bijenhotel gemaakt door de leerlingen van het PTI, allemaal elementen die tot De Droomgaard hebben geleid.

Samen met Koen De Decker bij de tekening van De Droomgaard

Samen met Koen De Decker bij de tekening van De Droomgaard