Het sp.a pensioenplan uitgelegd

De toekomst van onze pensioenen staat centraal in deze verkiezingscampagne. Aangezien we allemaal langer en gezonder leven en we minder kindjes maken, dringt een hervorming van ons pensioenstelsel zich op. sp.a heeft hier een goed uitgebouwd plan voor dat bestaat uit twee delen.

Eerst en vooral wil sp.a de laagste pensioenen verhogen tot boven de armoedegrens. Drie vierde van alle armen zijn immers gepensioneerden. Dat is een rijke samenleving als de onze onwaardig.

Bovendien wil sp.a het wettelijk pensioen versterken door er een tweede component aan toe te voegen. Wat men nu de tweede pijler noemt (het bedrijfspensioen/’de groepsverzekering’) wordt uitgebreid naar alle werknemers daar waar nu slechts ongeveer de helft van de werknemers zulk pensioenplan heeft. Dit zal op middellange termijn een extra pensioen opleveren van 5 tot 10 procent. En voor wie tot 65 werkt kan het pensioen zelfs heel spoedig tot 200 euro per maand verhoogd worden.

En wie gaat dat nu allemaal betalen?

Het optrekken van de laagste pensioenen kost ongeveer 300 miljoen euro die sp.a wil bekostigen door een heronderhandeling met Suez dat slapend rijk wordt door de afgeschreven energiecentrales. Als je weet dat de overheid 21 miljard in de banken pompte om hen te redden, kan er dan geen 300 miljoen af om de pensioenarmoede aan te pakken?

Voor de versterking van het wettelijk pensioen ligt het anders. Deze zal betaald worden door een gezamenlijke inspanning van werkgever en werknemer, zoals dat nu al het geval is in de bedrijven die zulk bedrijfspensioen aan hun personeel aanbieden. Concreet komt het er op neer dat een deel van de groei die we de komende jaren zullen hebben, gereserveerd zal worden voor het pensioen.

Daarnaast zal ook de overheid een inspanning doen voor uw pensioenzekerheid. Het geld hiervoor komt van het eenvoudige feit dat de feitelijke pensioenleeftijd die nu ongeveer 59 jaar is, geleidelijk enkele jaren zal opschuiven zodat er meer bijdragen binnenkomen en minder pensioenen betaald worden. De pensioenmaatregel van sp.a verdient zo zichzelf terug.

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>