Armoede, een onrecht

n.a.v. Werelddag Verzet tegen Armoede

 

Zet je schrap,

plant je hielen in onze rijke aarde

en luister met gans je vlezig lichaam

naar mijn wrang en scherp verhaal

dat in al zijn woorden schaamte braakt.

En zie en ruik en voel en hoor

tot in de kluizen van je kleinste vezels

hoe wij door de dagen dansen

met een overvloed die alles tart,

hoe wij vetgemest en zonder schaamte vegeteren

op verre schrale bodems die wij bestelen

tot ze totaal uitgeput de dood ingaan.

En weet dat ook binnen handbereik

pijn en honger wordt geleden,

dat tot op de draad versleten kleren

met neergeslagen ogen worden gedragen,

dat ziektekiemen ongenadig woekeren

bij gebrek aan centen voor een dokter.

Kom tot het ontnuchterend besef

dat de slogan ‘Eigen portemonnee eerst’

ons verblindt en deuren gesloten houdt

voor mensen met een andere kleur,

dat ook in je eigen buurt honger dagelijks

op het menu van medemensen staat en

vlakbij in Wallonië één kind op vier

het met een schamel pakje chips moet doen

om de schooldag door te komen.

 

Ik, ik klop me nederig op de borst

met een mea culpa die me neerslaat

tot ik beschaamd en nederig kniel voor hen

die onze welvaart nooit zullen mogen kennen.

Vervloek en verdrijf met mij alle goden en

machtigen der aarde die dit grote onrecht dulden,

duw, stamp de Gouden Kalveren

met je scherpste hakken in de aarde en

open samen met de ware god

die Liefde heet je overvloed en hart.

En durf vooral jezelf weg te schenken,

room ongeremd je eigen rijkdom af.

 

willie verhegghe

stadsdichter van Ninove

17 oktober 2013

2 comments to Armoede, een onrecht

 • edwin

  rijkdom is niet wat je bezit maar wat je bent!
  We hadden in de “ninoofse blokken” niks teveel, geen luxe ,slechts een beetje te eten zelfs de laatste dagen voor het “pree” was voor vader.
  Maar we hadden ouders die ons graag zagen en ons een deftige opvoeding gaven. Sommigen( de meesten eigenlijk) gingen van hun 14 jaar werken maar deden dit liever dan naar school te gaan.
  We voetbalden, basketten, fietsten, of speelden spelletjes het koste ons zo goed als niks en we amuseerden ons rot.
  Ik zou voor geld ter wereld onze “armoedige” jeugd willen ruilen met de met geld en materiële spullen overladen jeugd van tegenwoordig.
  Armoe zit in je geest, en wie gezond is en echt wil geraakt er wel uit.Sommigen hebben echt wel hulp nodig (zieken, gehandicapten, e.d.) maar bekijk mensen met weinig geld niet als sukkelaars ze hebben dikwijls meer reden om fier te zijn dan mensen met geld.

 • nicole eyckmans

  Armoe is een materieel gegeven dat je lichaam en geest aantast. Jij hebt prachtige ouders gehad, Erwin, die dat konden opvangen en genoeg geld hadden om hun kinderen te voeden tot de eerste preedag. Je moet die tijd toen de kinderen van hun 14 jaar konden gaan werken niet vergelijken met nu. Kinderen hebben een computer nodig nu, dat is geen luxe maar noodzaak. Als ze dat niet hebben kunnen ze niet mee op school, blijven ze aan de kant staan. Een GSM voor kinderen betekend veiligheid en ook een communicatiemiddel. Maar ook in die tijd van vroeger was armoede een groot onrecht. Of vind je het normaal dat een kleine minderheid schatrijk wordt van het werk van mensen die moeten knokken om te overleven. De pastoor en de patroons vertellen maar al te graag “Rijk maakt niet gelukkig”. Waarom geven ze hun rijkdom dan niet weg? Rijkdom maakt MACHT. En de machtigen maken wetten om hùn positie de verstevigen. Ze kunnen gemakkelijk de helft van wat uw arbeid oplevert aan hun kapitaal toevoegen, ze moeten er zelfs geen belasting op betalen. Dat zijn wetten door de politiekers gemaakt. Maar jij bent niet alleen, zo zijn er duizenden, miljoenen die voor patroons die hun kapitaal vergaren door de noeste arbeid van de werknemers. Met dit kapitaal doen ze wat ze willen en wat willen zij ALTIJD, MEER WINST, want zo zeggen ze, ze moeten kunnen concureren. Tel al die ingredienten samen en wat krijg je. Een agressieve anarchie die in zijn verdere ontwikkeling van het kapitalisme 2 kanten op kan. Het leidt naar fascisme, het meest represieve en agressieve stadium van het Kapitalisme of het leidt naar het socialisme, een ander economisch en politiek systeem, Marxisme genoemd. Marx was diegene die samen met Engels gescandaliseerd waren door de armoede en uitbuiting in de 19de eeuw en de oorzaak hiervan onderzochten. Hun besluit in een notedop : Het proletariaat ken zich slechts bevrijden door de macht te veroveren op politiek vlak, zodat de meerwaarde van hun arbeidskracht niet naar de kapitalist gaat maar naar de commune (de gemeenschap). Hoe dat moet gebeuren die macht veroveren legt hij ook wel uit, het zijn de wetten der tegenstellingen verzoenlijke en onverzoenlijke tegenstellingen. In het kapitalistisch systeem zij er verschillende klassen, 2 klassen zijn onverzoenlijk de burgerij(kapitalisten) enerzijds en de arbeidersklasse anderzijds, de middenklasse (winkeliers, intelectuelen, leraars, enz…) zal zwalpen al naar gelang waar zij denken belang bij te hebben. Het is dus van het grootste belang goed te begrijpen waarover het gaat in de maatschappij waarin we leven, het gaat over de toekomst van one kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen. In welke wereld gaan we hen achterlaten. We zullen moeten kiezen, ofwel gaan we naar een repressief systeem waar de kapitalistenklasse nog meer macht krijgt zoals het NVA het wil, of we gaan onze handen uit de mouwen steken en strijden uit alle macht om een menselijk bestaan mogelijk te maken, niet enkele sociale maatregelen daar is iedereen voor, dit zou een pleister zijn op een houten been, maar de werkelijke verandering, een ander economisch en politiek systeem, een échte democratie en zoals Marx het zo mooi kon zeggen “voor het eerst in het menselijk bestaan is het mogelijk gedaan te maken met de uitbuiting van de mens, door de mens”. nicole

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>