Plan speeltuintje Outer

We willen in elk dorp en wijk graag een speeltuintje voorzien, omdat spelen belangrijk is voor kinderen, maar ook als ontmoetingsplaats voor de buurt. Na een inspraakmoment met de kinderen en ouders van de buurt, maken we telkens een speeltuinplan dat we nadien nog eens aftoetsen voor we het definitief beslissen. De stap nadien is dat er een bouwvergunning wordt aangevraagd, dat een lastenboek en bestek wordt opgesteld om zo een aannemer te kunnen zoeken die de werken uitvoert.

In de wijk rond de Meeuwenlaan voorzagen we eerder al een volledig vernieuwd speeltuintje, nu willen we ook in het centrum van Outer nog een nieuw terreintje voorzien in de Hector Planckaertstraat achter buurthuis de Pallieter. Het plan hiervoor is klaar, het bestek is er zodat we de procedure kunnen starten om een aannemer te zoeken die dan binnen enkele maanden de werken kan uitvoeren.

 

Hier het plan:plan speelterrein Outer

Plan speeltuintje Pollare

We willen in elk dorp en wijk graag een speeltuintje voorzien, omdat spelen belangrijk is voor kinderen, maar ook als ontmoetingsplaats voor de buurt. Na een inspraakmoment met de kinderen en ouders van de buurt, maken we telkens een speeltuinplan dat we nadien nog eens aftoetsen voor we het definitief beslissen. De stap nadien is dat er een bouwvergunning wordt aangevraagd, dat een lastenboek en bestek wordt opgesteld om zo een aannemer te kunnen zoeken die de werken uitvoert.

Ook in Pollare hebben we intussen het plan klaar voor het nieuwe speeltuintje achter het parochiaal centrum tussen Sint-Kristoffelstraat en Echel. De bouwvergunning is er intussen en het bestek is in opmaak om een aannemer te kunnen zoeken die dan binnen een aantal maanden aan de slag kan.

Hier alvast het plan (let op de boomhut!)

Plan speeltuin Pollare

Plan speeltuintje Neigem

We willen in elk dorp en wijk graag een speeltuintje voorzien, omdat spelen belangrijk is voor kinderen, maar ook als ontmoetingsplaats voor de buurt. Na een inspraakmoment met de kinderen en ouders van de buurt, maken we telkens een speeltuinplan dat we nadien nog eens aftoetsen voor we het definitief beslissen. Nadien wordt dan een bestek opgemaakt en een aannemer gezocht. In Neigem gebeurde dit allemaal al en is de aannemer intussen klaar met de grondwerken voor het nieuwe speeltuintje in de Brusselseheerweg.

Nu wachten we op de levering van de speeltoestellen. Een deel wordt verwacht in de tweede helft van juni en het andere (grootste) deel midden augustus. De speelgoedboeren hebben wat vertraging met de levering omdat er blijkbaar heel wat bestellingen zijn van speeltuintjes de laatste maanden.Plan speeltuin Neigem

Eerste steen gelegd van het Sociaal Huis

Ninove bouwt aan de toekomst!

Vrijdag 18 mei 2018 legden we de 1e steen van het nieuwe sociaal huis/huis van het kind en 10 sociale appartementen met dienstverlening.

Deze symbolische daad is het signaal van het OCMW Ninove aan de bevolking dat een project van lange adem nu eindelijk werkelijkheid wordt.

Sociaal Huis en Huis van het kind: kruispunt van uw welzijn

In 2020 zal dit nieuwe gebouw het bruisende centrum worden van de Ninoofse sociale dienstverlening. U zal er niet alleen het Sociaal Huis in vinden met als partners onder andere de sociale diensten stad en OCMW, gratis juridisch advies, Dyzo (hulp voor zelfstandigen), Leerpunt, PWA-dienstencheques, Inburgering en integratie. Ook het Huis van het Kind krijgt een centrale vleugel. Hierin zullen Kind en Gezin (‘de weeg’), de Lokale Kinderopvang, de Speelodroom, een ruilwinkel en een ontmoetingsruimte hun plaatsje vinden. Deze lijst zal ongetwijfeld nog uitbreiden, want op deze centrale plek, die sedert mensenheugenis in de stad altijd al dé plaats is geweest van sociaal dienstbetoon aan de burger, wordt met deze bouw niet alleen eer gebracht aan al wie in het verleden hier veel mensen heeft geholpen, maar willen we een kruispunt creëren van waaruit elke welzijnsorganisatie bereikbaar wordt

Sociale appartementen met dienstverlening

Bovenop het Sociaal Huis/Huis van het Kind bouwt SHM Denderstreek 10 sociale appartementen met dienstverlening. Dit maakt het plaatje van extra sociale dienstverlening compleet.

Mindermobielencentrale zoekt galante chauffeurs

Even naar de markt, op familiebezoek, naar een verenigingsactiviteit … Voor veel Ninovieters zijn deze verplaatsingen moeilijk omwille van mobiliteitsproblemen. De vrijwilligers van de Minder Mobielen Centrale (MMC) zorgen ervoor dat deze mensen – die over een beperkt inkomen beschikken – op hun bestemming geraken. De MMC richt zich uitsluitend op sociaal vervoer, in tegenstelling tot de ziekenfondsen die enkel ziekenvervoer regelen.

Hier 10 goede redenen om vrijwillige chauffeur bij de Minder Mobielen Centrale te worden:

  • Je vult je vrije tijd op met iets heel erg zinvols!
  • Je leert nieuwe mensen kennen
  • Je vervoert minder mobiele inwoners van Ninove
  • Je bepaalt volledig zelf wanneer én naar waar je wil rijden
  • Je krijgt hiervoor een kilometervergoeding van 0,30 euro per gereden kilometer
  • Je kan 4x per jaar op een vergadering met je collega-chauffeurs ervaringen uitwisselen
  • Je komt professioneel over met een rittenboek en chauffeurskaart
  •  Je kan via de pc je persoonlijke rittenagenda raadplegen
  • Je bent omnium verzekerd tijdens de rit
  • Je hebt regelmatig telefonische contacten met de coördinator

Voel je de ‘drive’ om vrijwilliger te worden?

Neem contact op met Peggy Nys van de Minder Mobielen Centrale via mmc@ocmw.ninove.be of 0470 31 75 82.

OCMW Ninove gaat volop voor kinderkansen!

Hoera geroep op alle banken in Ninove, Geraardsbergen en Denderleeuw want dankzij de Provincie Oost-Vlaanderen, de Vlaamse Landmaatschappij en Europa staat het licht op groen om met KinderKansen te starten.

‘KinderKansen’ is een project waarbij 2 maatschappelijk werkers aan huis gaan bij kwetsbare gezinnen met jonge kinderen (tussen 0 en 3) om samen te bekijken of dit gezin gebruik maakt van alle rechten en kansen die lokaal en bovenlokaal worden geboden. Het doel is om tegen juni 2020, minimum 700 kinderen bereikt te hebben.

Schrijnende cijfers

De kinderarmoede is groot in de regio Ninove, Geraardsbergen en Denderleeuw. Het zijn schrijnende cijfers met 18,8% geboortes in kansarmoede voor Geraardsbergen, 12% in Ninove en 8,1% in Denderleeuw. Ondanks alle prioritaire acties hiervoor ondernomen de afgelopen jaren, blijkt er toch nog meer initiatief nodig te zijn. ‘Daar zijn we ons absoluut van bewust’ klinkt het in koor. ‘we zijn dan ook uitermate blij met het binnenhalen van dit belangrijke project’ aldus lieven Meert, Lieven Vernaillen en David Larmuseau.

Succesfactoren

‘We zijn er sterk van overtuigd dat deze proactieve werking zijn vruchten zal afwerpen en heel wat meerwaarde zal betekenen voor onze belangrijke doelgroep’, vertelt Lieven Meert OCMW-voorzitter van Ninove. ‘We hebben immers al een sterke ervaring met deze manier van dienstverlening dankzij het Mobiel Sociaal Huis, een project dat we ook via dergelijke middelen konden opstarten in 2014 en wegens groot succes nu verankerd hebben in onze reguliere werking’

‘Kinderen zijn onze toekomst, maar tegelijk zeer kwetsbaar’ vervolgt David Larmuseau, OCMW voorzitter van Geraardsbergen. ‘Hen de beste kansen aanreiken om sterk en stevig het leven te kunnen aanvatten, is een belangrijke taak voor het lokale bestuur. De kleuters van vandaag zijn onze hoeksteen van morgen.’

Het actief opzoeken van de doelgroep, de nauwe samenwerking met Kind&Gezin, de verankering van de Huizen van het Kind in de regio, het bewust zijn van de bestaande problematiek van kinderarmoede en daar acties tegen ondernemen, zijn allemaal succesfactoren waaraan de 3 gemeentes nu voldoen om de Kansen van elk Kind te verhogen.

Niet alleen centen

‘Dikwijls wordt de term ‘OCMW’ vereenzelvigd met het geven van centen’ stelt Lieven Vernaillen, OCMW voorzitter van Denderleeuw ‘en heel vaak doen we dat ook, want het is 1 van onze basistaken. Maar wij willen verder gaan en de problemen structureel aanpakken vanuit een holistische visie. Daarom zullen de maatschappelijk werkers alle rechten met de gezinnen bekijken en dit binnen verschillende domeinen kinderopvang, onderwijs, gezondheid, vrije tijd, tewerkstelling van de ouders, financiën, juridische aspecten, mobiliteit, lokale projecten’ vervolgt hij.

Deze holistische aanpak is er trouwens al veel langer bij de ocmw’s maar worden niet altijd door de burger gezien.

Plan van aanpak

Het project loopt tot juni 2020. De voorbereidende fase van administratie en regelgeving is achter de rug. Ninove, Geraardsbergen en Denderleeuw kunnen nu echt van start en actief de gezinnen gaan bezoeken. Twee maatschappelijk werkers gaan aan huis bij de door Kind en Gezin en andere partners aangegeven families en na akkoord van de gezinnen. Samen zullen ze dan een traject afleggen om alle rechten binnen alle domeinen voor deze gezinnen in orde te brengen en te verankeren.

Deze werkwijze zou onder andere moeten uitmonden in een ‘rechtenpas’, een gids waar iedereen beroep zal kunnen op doen om zelf de rechten te gaan opzoeken.

OCMW Ninove start binnenkort met mindermobielencentrale

De Ninoofse ocmw-raad keurde deze week het voorstel van ocmw-voorzitter Lieven Meert (Samen) goed om te starten met een mindermobielencentrale. Met zulke mindermobielencentrale kunnen senioren of mensen met een beperking beroep doen op vrijwilligers die hen kunnen vervoeren tegen een kleine onkostenvergoeding.

OCMW-voorzitter Lieven Meert (Samen): “ De voorbije jaren bezochten we met de vrijwilligers van het Mobiel Sociaal Huis alle 75+’ers in Ninove en deelgemeenten. Eén van de zaken die we uit deze 3000 bezoeken leerden is dat een gebrek aan mobiliteit een groot probleem is voor vele mensen waardoor ze dreigen te vereenzamen. Om dit tegen te gaan starten we binnenkort met een mindermobielencentrale zodat mensen vanuit de deelgemeenten eens een bezoekje kunnen brengen aan vrienden, een vereniging, de markt, het stadhuis, het ontmoetingscentrum voor senioren,…”

OCMW-raadslid Bart Mignon (Samen) is blij met het initiatief: “ Als Denderwindekenaar weet ik dat het voor vele oudere mensen in onze deelgemeenten niet altijd vanzelfsprekend is om in Ninove te geraken om er bvb naar de markt te gaan. Met dit initiatief kunnen we in de toekomst sociaal vervoer organiseren voor deze mensen om te vermijden dat ze vereenzamen.”

Ninoofs OCMW vernieuwt haar serviceflats in Denderwindeke

De Ninoofse OCMW-raad besliste om de 20 serviceflats gelegen aan de kerk van Denderwindeke te vernieuwen.

De 20 flats zijn intussen 20 jaar en kunnen een opfrissing gebruiken. Zo zullen de keukens vernieuwd worden en willen we de verwarming met accumulatoren vervangen door aardgas. Het OCMW voorziet in haar meerjarenplan hiervoor een budget van 550.000 euro.

OCMW-raadslid Bart Mignon (Samen), zelf inwoner van Denderwindeke: ‘Ik ben heel blij dat het OCMW niet enkel samen met Ninove-Welzijn meer dan 30 nieuwe seniorenflats en een ontmoetingscentrum voor senioren bouwt in Denderwindeke maar dat er ook wordt gedacht aan de vernieuwing van de bestaande serviceflats in ons dorp.’

IMG_6941 serviceflats Denderwindeke

Ninove start in september met Speelodroom

De Ninoofse gemeenteraad keurde vorige week de oprichting van de speelotheek goed. In zulke speelotheek kan iedereen speelgoed ontlenen en is ook ruimte voorzien om te spelen en elkaar te ontmoeten.

Schepen van kindbeleid Katie Coppens (Samen): ‘De speelotheek is een samenwerking tussen stad, OCMW en vzw Teledienst. Iedereen is er elke woensdagnamiddag welkom om educatief en plezant speelgoed te komen ontlenen, maar we focussen toch ook op kinderen in armoede. De speelotheek komt in de voormalige conciërgewoning van de FOD Financiën langs de Onderwijslaan en zal worden gerund door vrijwilligers van vzw Teledienst, de Ninoofse armoede-organisatie. De stad en het OCMW voorzien de coördinator.’

Het OCMW en de stad werken samen met vzw Teledienst al een tijdje aan de voorbereiding van deze speelotheek, we zijn dan ook blij dat ze midden september zal kunnen openen langs de Onderwijslaan. Wanneer de bouw van het nieuwe sociaal huis en huis van het kind in de Burchtstraat binnen een tweetal jaar klaar is, zal de speelotheek verhuizen naar het nieuwe huis van het kind. Na een wedstrijd bij de Ninoofse scholen, werd de naam ‘Speelodroom’ gekozen voor de Ninoofse speelotheek.

babyspeelgoed

Mayor@Ninove

Goed nieuws! Ninove is uitgekozen om samen met 3 andere steden (Diest, Maasmechelen en Bornem) mee te werken aan een interactief spel voor jongeren. In dat Mayor@YourTown-spel dat de vzw [ew32] ontwikkelt staat de vraag centraal wat jongeren zouden doen indien zij de burgemeester van hun stad zouden zijn. Gewapend met digitale tablets trekken de jongeren op missie door de stad en komen ze in contact met verschillende lokale diensten en organisaties. Elke missie die de jongeren goed uitvoeren levert hen een fictief bedrag op, dat ze op het einde van het spel kunnen investeren in lokale projecten, zoals een nieuw jeugdhuis, skatepark of speeltuintje  bvb.

Het project van [ew32] en de 4 steden is laureaat van de projectoproep ‘My Future, Our Society’ van de Stichting P&V. Het doel: jongeren en jongvolwassenen ervan bewust maken dat ze via collectieve actie persoonlijke problemen kunnen oplossen of wensen kunnen verwezenlijken.

Uit cijfers blijkt namelijk dat slechts 16% van hen rekent op de politiek en collectieve oplossingen om hen te helpen bij hun problemen of dromen. Ze rekenen vooral op zichzelf, hun familie en een portie geluk. Stichting P&V wil aantonen dat het ook anders kan. Ook wil zij met haar initiatief politieke instellingen responsiever maken voor de problemen en wensen van jongeren.

De Stichting P&V heeft vorige dinsdag, tijdens haar jaarlijkse conferentie en debat, de acht laureaten bekendgemaakt van haar projectoproep “My Future, Our Society”. Vier Franstalige en vier Nederlandstalige projecten werden geselecteerd na een uitgebreide selectieprocedure, waaronder dus ook het Mayor@YourTown spel van [ew32], Ninove en de 3 andere steden.  Wij en de andere 7 projecten krijgen hierdoor beurzen om gedurende anderhalf jaar de plannen te realiseren.

Dus binnenkort kunnen de Ninoofse jongeren hun dromen proberen realiseren als Ninoofs burgemeester.