Samenwerking met vzw Levenslust voor kwetsbare jongeren

De Ninoofse OCMW-raad keurde een samenwerking goed met vzw Levenslust en zal één appartement voorzien waarin leerlingen van Levenslust onder begeleiding kunnen wennen aan het op eigen benen staan.

Vzw Levenslust uit Lennik is een organisatie die zich richt op kinderen en jongeren tussen 6 en 21 jaar met leerstoornissen en/of opvoedingsmoeilijkheden en start met een project waarbij de jongvolwassenen in fasen en onder begeleiding worden voorbereid om zelfstandig te gaan wonen. Voor de laatste fase zal Levenslust nu ook kunnen samenwerken met OCMW Ninove zodat jongeren uit het Ninoofse onder begeleiding kunnen leren alleen wonen, in de omgeving van hun familie en vrienden. Deze samenwerking met vzw Levenslust is een kleine stap, maar wel één die een wereld van verschil kan maken voor deze kwetsbare jongeren.

Eenvoudigere en socialere prijzen voor maaltijden in OCMW

Het Ninoofs OCMW biedt al vele jaren warme maaltijden aan huis aan voor senioren en voor personen met een handicap. Sinds vorig jaar is ook het ontmoetingscentrum voor senioren “De Fontein” gestart waar onze ouderen mee aan tafel kunnen schuiven tegen een democratische prijs. Ze krijgen er een warme maaltijd met soep en dessertje aangeboden. Er vinden ook heel wat activiteiten plaats.

OCMW-voorzitter Lieven Meert (sp.a) spreekt van een waar succes: “De Fontein is populair en de tafels zitten vaak vol. Zo hebben we al een extra maaltijdenkar moeten kopen. We krijgen heel wat positieve commentaren. In de toekomst plannen we alvast een bijkomend seniorenontmoetingscentrum in Denderwindeke, in de nieuw te bouwen seniorenflats.”

De OCMW-raad besliste om zowel de prijzen van de Fontein als de maaltijden aan huis vanaf 1 september te herzien maar ook eenvoudiger en socialer te maken.

Zo stijgt de prijs voor een maaltijd in De Fontein van 5 naar 6 euro maar zit in die prijs nu ook een thee of een koffie. Nieuw is ook dat er nu drie i.p.v. twee tarieven zijn 100%- 75% en 50%. Het midden tarief is er voor personen met verhoogde tegemoetkoming in de ziekteverzekering zoals personen met een handicap die dus maar 4,5 euro per maaltijd betalen, het laagste tarief blijft voor de kansenpashouders ( met een heel laag inkomen) behouden. Die laatste groep betaalt slechts 3 euro per maaltijd.

De maaltijden aan huis stijgen licht van 6,66 euro naar 7 euro maar worden socialer. Groen-raadslid Jordy De Dobbeleer licht toe: “De prijzen waren voorheen inkomensafhankelijk maar bijna iedereen viel in de hoogste schijf. Zo was er ook geen onderscheid voor kansenpashouders. Ook hier zijn er nog maar drie tarieven meer: standaard 7 euro , 5,25 euro of 75% – 3,5 euro of 50%.  Het middentarief is er ook hier voor personen met verhoogde tegemoetkoming, het laagste tarief is voor de kansenpashouders met een zeer klein pensioen. Voor iets meer dan de helft van de gebruikers (mensen met verhoogde tegemoetkoming en laagste inkomens) is dit een aanzienlijke prijsdaling van minstens 1,41 euro. Voor een kleine helft van de gebruikers (met de hoogste pensioenen) is er dus een kleine toename met 0,34 euro, maar alleen al de indexatie zou een stijging zijn van bijna 0,20 euro.”

De nieuwe tarieven zijn niet alleen eenvoudig voor de gebruikers van deze diensten maar ook voor de sociale assistenten die niet langer moeten vragen naar het inkomen om de prijs te berekenen.wzc_klateringen

Mobiel Sociaal Huis draait op volle toeren

Met het Mobiel Sociaal Huis gaat het Ninoofs OCMW samen met vrijwilligers op bezoek bij alle Ninoofse 75+-ers om te zien of ze hulp kunnen gebruiken of informatie nodig hebben, en dit met de steun van Europa, Vlaanderen en de provincie Oost-Vlaanderen. Zo bezochten we al bijna 1000 senioren. Als OCMW-voorzitter kan ik dan ook niet anders dan tevreden zijn over dit project en mijn dank uitspreken voor de vrijwilligers en de maatschappelijk werkers die dit project organiseren.

Het project Mobiel Sociaal Huis mag zijn eerste verjaardagskaarsje uitblazen want we gingen van start op 1 september. Na 1 jaar Mobiel Sociaal Huis maken we graag de balans op van dit project.

We zijn gestart in de gemeente Denderwindeke sinds september 2015. De huisbezoekvrijwilligers hebben daar in totaal 316 senioren bezocht.

Vanaf januari 2016 hebben we de  aanpalende gemeente Meerbeke bezocht, waarvan we bij de 657 senioren zijn langs geweest.

We stelden vast dat bij overgrote deel (85%) van de senioren het bezoek als zeer positief werd ervaren. De gezellige babbel en de tijd die voor de senior werd vrijgemaakt om te luisteren naar hun noden en behoeften en het vrijblijvend en informatief karakter van het bezoek werd enorm gewaardeerd. Met als kers op de taart de zorggids die hen werd overhandigd. Slechts een zeer beperkte groep (5%) had geen interesse of stond weigerachtig ten aanzien van het bezoek.

We merken toch nog veel emotionele drempels bij veel senioren om te luisteren naar mogelijke oplossingen voor hulp op korte of lange termijn. Want het project wil vooral preventief werken. Het is de bedoeling om de senior zolang mogelijk thuis te laten wonen met de maximale zorg. Het is dan ook zeer fijn om te ervaren dat een aantal senioren door ons bezoek toch de stap hebben gezet naar de nodige dienst en hulpverlening. Hierdoor hebben een aantal senioren toch maandelijks een financieel extraatje gekregen zoals de Vlaamse Zorgverzekering, incontinentieforfait, gratis vuilniszakken, verwarmingstoelage,… Dit draagt bij tot een betere levenskwaliteit voor de Ninoofse burger.

De volgende regio waar we onze bezoeken zullen uitvoeren vanaf september 2016 is de gemeente Okegem, Neigem en Lieferinge.

Wie interesse heeft in het project of graag zelf vrijwilliger zou worden, mag steeds contact opnemen met het Ninoofs OCMW via 054/515350 of peggy.nys@ocmw.ninove.be bij coördinator Peggy Nys.

Bewoners WZC en ontmoetingscentrum kunnen petanque spelen

petanque Klateringen

Met een aantal maanden vertraging werd het petanqueterrein in de tuin van WZC Klateringen in de Centrumlaan volledig afgewerkt. De bewoners van het WZC en de senioren van het ontmoetingscentrum De Fontein kunnen nu naar hartenlust petanque spelen. Er worden ook nog wat kruiden en geurige bloemen geplant in het geurentuintje.  En door de brede paden kunnen ook rolstoelgebruikers perfect petanque spelen en genieten van de geurige planten.

Hartelijk bedankt aan de mannen van de technische dienst voor het mooie werk!

 

Ninove pakt samen met CAW uithuiszettingen aan

De Ninoofse OCMW-raad besliste om een samenwerking aan te gaan met het Centrum Algemeen Welzijnswerk (CAW Zuid-Oost-Vlaanderen) om preventieve woonbegeleidingen te doen om te vermijden dat huurders uit hun huis worden gezet.

In Ninove worden er jaarlijks zo’n 100 huurders uit hun huis gezet, of 2 per week. Dat willen we nu samen met het CAW aanpakken want ook al kan men vaak terecht bij familie, vrienden of noodopvang bij het OCMW, elke uithuiszetting blijft een schrijnende situatie. In onze opdracht gaat het CAW de huurders preventief begeleiden om de uithuiszetting te vermijden door bijvoorbeeld te bemiddelen met de eigenaar om tot realistische afbetalingsplannen te komen.

Het CAW heeft al wat ervaring op dit vlak en doet gelijkaardig werk in een aantal andere steden zoals Geraardsbergen en Oudenaarde. Door hun begeleiding slagen ze er daar in om meer dan de helft van de problemen op te lossen en een uithuiszetting te vermijden. We hopen dat dit ook in Ninove lukt. Volgend jaar evalueren we de resultaten en kijken we of we het project verder zetten.

WZC Klateringen halveert verlies

De Ninoofse OCMW-raad keurde gisteren de jaarrekening 2015 goed. Hieruit blijkt dat het jaarlijks verlies van wzc Klateringen nog 1,1 miljoen euro bedraagt, wat een halvering betekent ten opzichte van het verlies in 2012.

Door een verhoging van de gewestelijke subsidies door de toename van de gemiddelde zorgtegraad en de inspanningen van onze personeelsleden waarbij we een aantal personeelsleden die op pensioen gingen niet allemaal vervingen is ons resultaat sterk verbeterd. De prijsverhoging die we drie jaar geleden noodgedwongen moesten doen draagt ook voor 30% bij tot een verbetering van het resultaat. De grootste verbetering komt door een herziening van onze lening waardoor we in 2015 350.000 euro minder rentelasten betaalden.

Door de nakende indexatie van de pensioenen en lonen, besliste de OCMW-raad verder om haar ligdagprijzen eveneens te indexeren. Het lijkt ons een daad van verstandig financieel beleid om bij elke indexatie van de pensioenen ook onze prijzen te indexeren. Op die manier vermijden we dat later in één keer een al te grote prijsverhoging moet gebeuren. Bovendien stijgen de inkomsten van onze bewoners op dat moment mee. We blijven echter – zelfs na indexatie – 140 euro per maand goedkoper dan de gemiddelde maandprijs in Vlaanderen aangezien we geen supplementen vragen zoals in bijna alle andere rusthuizen wel het geval is. Voor een modern rusthuis blijven we dus een scherpe prijs hanteren.

Weerbaarheid van jongeren versterken door extra jeugdopbouwwerk

De gemeenteraad keurde mijn voorstel goed om samen met de gespecialiseerde vzw Lejo een extra jeugdopbouwwerker aan te stellen die kan werken aan het versterken van de weerbaarheid van jongeren.  Zo willen we jongeren sterker maken tegen verleidingen op vlak van drugs, alcohol, krediet, gokken,… en ook al te radicale ideeën.

VZW Lejo diende eerder samen met de stad een subsidie-aanvraag in voor het project Sterk! bij de Nationale Loterij maar werd door de vele kandidaturen niet weerhouden. Omdat we het als stad heel belangrijk vinden om onze jongeren te begeleiden en sterk te laten staan in hun leven, beslisten we toch om het project met eigen middelen verder te zetten.

De extra deeltijdse jeugdopbouwwerk zal als brugfiguur en vertrouwenspersoon fungeren voor de jongeren en hen zo begeleiden. Met de methoden die Lejo toepast, worden heel wat jongeren bereikt. Sport en spelen worden als middel gebruikt om een netwerk en een vertrouwensband op te bouwen. Er zullen ook sessies worden gegeven waarbij de jongeren over verschillende thema’s van gedachten kunnen wisselen. Met het jeugdopbouwwerk dat we in 2013 met Lejo startten, hebben we heel goede ervaringen zodat het zeker nuttig is om dit verder uit te breiden.

Opening nieuwe speeltuin in de Elsbeekstraat in Meerbeke

Zaterdag 30 april opende schepen van Jeugd Lieven Meert samen met de buurtbewoners en hun kinderen de vernieuwde speeltuin in de Elsbeekstraat in Meerbeke.

Twee jaar geleden kwam een afvaardiging van de buurt naar ons toe met de vraag om het verwaarloosde terreintje aan de Elsbeekstraat aan te pakken. We gingen hier graag op en organiseerden een inspraakmoment op een zonnige woensdagnamiddag waar de kinderen en kleinkinderen van de buurt samen met de ouders konden dromen over hun nieuw speeltuintje. De kinderen wilden een trampoline, een kabelbaan maar ook nog plaats om te voetballen. De ouders en grootouders zagen een petanqueterreintje, banken en een vaste barbecue wel zitten. En de buren van WZC Castelmolen vonden het fijn om in de groene omgeving te kunnen komen wandelen.

We hebben geprobeerd om zoveel mogelijk met al deze wensen rekening te houden en ik vind het resultaat dan ook erg geslaagd. Dit toont aan dat wanneer politiek en burgers de handen in elkaar slaan, prachtige resultaten kunnen worden gehaald. We gaan dit zeker proberen te herhalen in de andere deelgemeenten en wijken waar we nieuwe speeltuintjes gaan aanleggen.

opening speeltuin Elsbeekstraat

OCMW Ninove start in najaar met ergotherapie aan huis

De Ninoofse OCMW-raad gaf een tijdje geleden de principiële goedkeuring aan de opstart van een ergotherapiedienst aan huis om senioren te helpen langer zelfstandig thuis te wonen. Doel is om te starten vanaf het najaar.

Door de lange wachtlijsten voor woonzorgcentra, wordt er voorrang gegeven aan de meest zorgbehoevenden voor opname in woonzorgcentra. Senioren blijven noodgedwongen langer zelfstandig thuis wonen al dan niet met thuiszorg. Om die mensen te ondersteunen willen we starten met ergotherapie aan huis waarbij ergotherapeuten de senioren concreet helpen met tips om hun leven en woning aan te passen om langer zelfstandig te wonen.

We gingen met het Ninoofs OCMW hiervoor ook te rade bij het OCMW van Gent dat al jaren met succes zulke dienst uitbouwde.

Deze ergotherapiedienst aan huis is een perfecte aanvulling op het aanbod aan poetshulp en maaltijden aan huis dat het OCMW nu al voorziet. Door deze extra dienstverlening komen we tegemoet aan een nood die er is bij meer en meer senioren.

Foto: ergo-lingen.de

Foto: ergo-lingen.de

Nieuw jeugdhuis aan stadspark

De Ninoofse gemeenteraad besliste om een nieuw jeugdhuis te bouwen aan de rand van het stadspark waar vroeger het bootshuis stond. Het nieuwe jeugdhuis moet een plek worden waar alle Ninoofse jongeren een eigen stek vinden.

Ninove telt nu maar één Jeugdhuis, JH Het Uur in Meerbeke, wat heel weinig is voor een stad van bijna 40.000 inwoners. Er was al langer vraag naar een extra Jeugdhuis in het centrum van onze stad en we namen dit dan ook op in ons bestuursakkoord. Samen met een aantal gedreven jongeren werkten we enkele maanden rond de doelstelling van het nieuwe Jeugdhuis en in functie daarvan maakten we ook een vergelijking tussen een aantal locaties in de Ninoofse binnenstad waaruit de locatie aan ’t Oeversteksken , het stadspark en Jeugdcentrum De Kuip als meest optimale naar voor kwam.

Het is expliciet de bedoeling om in het nieuwe jeugdhuis verschillende doelgroepen te bereiken, van de georganiseerde middenklasse-jongeren tot de niet-georganiseerde maatschappelijke kwetsbare jeugd. Een jeugdhuis is immers ook een sociaal project dat jongeren samenbrengt. We willen meer zijn dan een jongerencafé, maar een plaats van ontmoeting, ontspanning, cultuur en activiteiten. Een echte jeugdhuiswerking houdt in dat er sprake is van jeugdwerk voor en door jongeren waarbij heel wat recreatieve en socio-culturele activiteiten worden georganiseerd: tafelvoetbal, dartstornooi, gezelschapsspelenavond, thema-avond, TV-uitzendingen, filmavond, sportactiviteiten, quiz, uitstap, barbecue,… Er zal hierbij bijzondere aandacht zijn voor de culturele en creatieve ontplooiing van Ninoofse jongeren met onder andere de organisatie van muziekoptreden, ruimte om te repeteren of culturele expressie. Het jeugdhuis wil ook een gezellige plaats zijn waar jongeren zich thuis voelen in een veilige sfeer omgeven door leeftijdsgenoten. Er kan ook ruimte zijn om samen met andere jongeren te studeren of te werken aan een groepswerk.

Samen met de jongeren gaan we nu aan de slag om een aantal jeugdhuizen te bezoeken om te zien hoe het ideale jeugdhuis er kan uitzien. Dat willen we dan met een architect op papier zetten en in de loop van 2017 beginnen bouwen om tegen 2018 klaar te zijn. Iedereen die interesse heeft om mee na te denken over het nieuwe jeugdhuis is welkom en mag contact opnemen met jeugd@ninove.be

JH2