Eerste steen gelegd van het Sociaal Huis

Ninove bouwt aan de toekomst!

Vrijdag 18 mei 2018 legden we de 1e steen van het nieuwe sociaal huis/huis van het kind en 10 sociale appartementen met dienstverlening.

Deze symbolische daad is het signaal van het OCMW Ninove aan de bevolking dat een project van lange adem nu eindelijk werkelijkheid wordt.

Sociaal Huis en Huis van het kind: kruispunt van uw welzijn

In 2020 zal dit nieuwe gebouw het bruisende centrum worden van de Ninoofse sociale dienstverlening. U zal er niet alleen het Sociaal Huis in vinden met als partners onder andere de sociale diensten stad en OCMW, gratis juridisch advies, Dyzo (hulp voor zelfstandigen), Leerpunt, PWA-dienstencheques, Inburgering en integratie. Ook het Huis van het Kind krijgt een centrale vleugel. Hierin zullen Kind en Gezin (‘de weeg’), de Lokale Kinderopvang, de Speelodroom, een ruilwinkel en een ontmoetingsruimte hun plaatsje vinden. Deze lijst zal ongetwijfeld nog uitbreiden, want op deze centrale plek, die sedert mensenheugenis in de stad altijd al dé plaats is geweest van sociaal dienstbetoon aan de burger, wordt met deze bouw niet alleen eer gebracht aan al wie in het verleden hier veel mensen heeft geholpen, maar willen we een kruispunt creëren van waaruit elke welzijnsorganisatie bereikbaar wordt

Sociale appartementen met dienstverlening

Bovenop het Sociaal Huis/Huis van het Kind bouwt SHM Denderstreek 10 sociale appartementen met dienstverlening. Dit maakt het plaatje van extra sociale dienstverlening compleet.

Mindermobielencentrale zoekt galante chauffeurs

Even naar de markt, op familiebezoek, naar een verenigingsactiviteit … Voor veel Ninovieters zijn deze verplaatsingen moeilijk omwille van mobiliteitsproblemen. De vrijwilligers van de Minder Mobielen Centrale (MMC) zorgen ervoor dat deze mensen – die over een beperkt inkomen beschikken – op hun bestemming geraken. De MMC richt zich uitsluitend op sociaal vervoer, in tegenstelling tot de ziekenfondsen die enkel ziekenvervoer regelen.

Hier 10 goede redenen om vrijwillige chauffeur bij de Minder Mobielen Centrale te worden:

  • Je vult je vrije tijd op met iets heel erg zinvols!
  • Je leert nieuwe mensen kennen
  • Je vervoert minder mobiele inwoners van Ninove
  • Je bepaalt volledig zelf wanneer én naar waar je wil rijden
  • Je krijgt hiervoor een kilometervergoeding van 0,30 euro per gereden kilometer
  • Je kan 4x per jaar op een vergadering met je collega-chauffeurs ervaringen uitwisselen
  • Je komt professioneel over met een rittenboek en chauffeurskaart
  •  Je kan via de pc je persoonlijke rittenagenda raadplegen
  • Je bent omnium verzekerd tijdens de rit
  • Je hebt regelmatig telefonische contacten met de coördinator

Voel je de ‘drive’ om vrijwilliger te worden?

Neem contact op met Peggy Nys van de Minder Mobielen Centrale via mmc@ocmw.ninove.be of 0470 31 75 82.

OCMW Ninove gaat volop voor kinderkansen!

Hoera geroep op alle banken in Ninove, Geraardsbergen en Denderleeuw want dankzij de Provincie Oost-Vlaanderen, de Vlaamse Landmaatschappij en Europa staat het licht op groen om met KinderKansen te starten.

‘KinderKansen’ is een project waarbij 2 maatschappelijk werkers aan huis gaan bij kwetsbare gezinnen met jonge kinderen (tussen 0 en 3) om samen te bekijken of dit gezin gebruik maakt van alle rechten en kansen die lokaal en bovenlokaal worden geboden. Het doel is om tegen juni 2020, minimum 700 kinderen bereikt te hebben.

Schrijnende cijfers

De kinderarmoede is groot in de regio Ninove, Geraardsbergen en Denderleeuw. Het zijn schrijnende cijfers met 18,8% geboortes in kansarmoede voor Geraardsbergen, 12% in Ninove en 8,1% in Denderleeuw. Ondanks alle prioritaire acties hiervoor ondernomen de afgelopen jaren, blijkt er toch nog meer initiatief nodig te zijn. ‘Daar zijn we ons absoluut van bewust’ klinkt het in koor. ‘we zijn dan ook uitermate blij met het binnenhalen van dit belangrijke project’ aldus lieven Meert, Lieven Vernaillen en David Larmuseau.

Succesfactoren

‘We zijn er sterk van overtuigd dat deze proactieve werking zijn vruchten zal afwerpen en heel wat meerwaarde zal betekenen voor onze belangrijke doelgroep’, vertelt Lieven Meert OCMW-voorzitter van Ninove. ‘We hebben immers al een sterke ervaring met deze manier van dienstverlening dankzij het Mobiel Sociaal Huis, een project dat we ook via dergelijke middelen konden opstarten in 2014 en wegens groot succes nu verankerd hebben in onze reguliere werking’

‘Kinderen zijn onze toekomst, maar tegelijk zeer kwetsbaar’ vervolgt David Larmuseau, OCMW voorzitter van Geraardsbergen. ‘Hen de beste kansen aanreiken om sterk en stevig het leven te kunnen aanvatten, is een belangrijke taak voor het lokale bestuur. De kleuters van vandaag zijn onze hoeksteen van morgen.’

Het actief opzoeken van de doelgroep, de nauwe samenwerking met Kind&Gezin, de verankering van de Huizen van het Kind in de regio, het bewust zijn van de bestaande problematiek van kinderarmoede en daar acties tegen ondernemen, zijn allemaal succesfactoren waaraan de 3 gemeentes nu voldoen om de Kansen van elk Kind te verhogen.

Niet alleen centen

‘Dikwijls wordt de term ‘OCMW’ vereenzelvigd met het geven van centen’ stelt Lieven Vernaillen, OCMW voorzitter van Denderleeuw ‘en heel vaak doen we dat ook, want het is 1 van onze basistaken. Maar wij willen verder gaan en de problemen structureel aanpakken vanuit een holistische visie. Daarom zullen de maatschappelijk werkers alle rechten met de gezinnen bekijken en dit binnen verschillende domeinen kinderopvang, onderwijs, gezondheid, vrije tijd, tewerkstelling van de ouders, financiën, juridische aspecten, mobiliteit, lokale projecten’ vervolgt hij.

Deze holistische aanpak is er trouwens al veel langer bij de ocmw’s maar worden niet altijd door de burger gezien.

Plan van aanpak

Het project loopt tot juni 2020. De voorbereidende fase van administratie en regelgeving is achter de rug. Ninove, Geraardsbergen en Denderleeuw kunnen nu echt van start en actief de gezinnen gaan bezoeken. Twee maatschappelijk werkers gaan aan huis bij de door Kind en Gezin en andere partners aangegeven families en na akkoord van de gezinnen. Samen zullen ze dan een traject afleggen om alle rechten binnen alle domeinen voor deze gezinnen in orde te brengen en te verankeren.

Deze werkwijze zou onder andere moeten uitmonden in een ‘rechtenpas’, een gids waar iedereen beroep zal kunnen op doen om zelf de rechten te gaan opzoeken.

OCMW Ninove start binnenkort met mindermobielencentrale

De Ninoofse ocmw-raad keurde deze week het voorstel van ocmw-voorzitter Lieven Meert (Samen) goed om te starten met een mindermobielencentrale. Met zulke mindermobielencentrale kunnen senioren of mensen met een beperking beroep doen op vrijwilligers die hen kunnen vervoeren tegen een kleine onkostenvergoeding.

OCMW-voorzitter Lieven Meert (Samen): “ De voorbije jaren bezochten we met de vrijwilligers van het Mobiel Sociaal Huis alle 75+’ers in Ninove en deelgemeenten. Eén van de zaken die we uit deze 3000 bezoeken leerden is dat een gebrek aan mobiliteit een groot probleem is voor vele mensen waardoor ze dreigen te vereenzamen. Om dit tegen te gaan starten we binnenkort met een mindermobielencentrale zodat mensen vanuit de deelgemeenten eens een bezoekje kunnen brengen aan vrienden, een vereniging, de markt, het stadhuis, het ontmoetingscentrum voor senioren,…”

OCMW-raadslid Bart Mignon (Samen) is blij met het initiatief: “ Als Denderwindekenaar weet ik dat het voor vele oudere mensen in onze deelgemeenten niet altijd vanzelfsprekend is om in Ninove te geraken om er bvb naar de markt te gaan. Met dit initiatief kunnen we in de toekomst sociaal vervoer organiseren voor deze mensen om te vermijden dat ze vereenzamen.”

Ninoofs OCMW vernieuwt haar serviceflats in Denderwindeke

De Ninoofse OCMW-raad besliste om de 20 serviceflats gelegen aan de kerk van Denderwindeke te vernieuwen.

De 20 flats zijn intussen 20 jaar en kunnen een opfrissing gebruiken. Zo zullen de keukens vernieuwd worden en willen we de verwarming met accumulatoren vervangen door aardgas. Het OCMW voorziet in haar meerjarenplan hiervoor een budget van 550.000 euro.

OCMW-raadslid Bart Mignon (Samen), zelf inwoner van Denderwindeke: ‘Ik ben heel blij dat het OCMW niet enkel samen met Ninove-Welzijn meer dan 30 nieuwe seniorenflats en een ontmoetingscentrum voor senioren bouwt in Denderwindeke maar dat er ook wordt gedacht aan de vernieuwing van de bestaande serviceflats in ons dorp.’

IMG_6941 serviceflats Denderwindeke

Ninove start in september met Speelodroom

De Ninoofse gemeenteraad keurde vorige week de oprichting van de speelotheek goed. In zulke speelotheek kan iedereen speelgoed ontlenen en is ook ruimte voorzien om te spelen en elkaar te ontmoeten.

Schepen van kindbeleid Katie Coppens (Samen): ‘De speelotheek is een samenwerking tussen stad, OCMW en vzw Teledienst. Iedereen is er elke woensdagnamiddag welkom om educatief en plezant speelgoed te komen ontlenen, maar we focussen toch ook op kinderen in armoede. De speelotheek komt in de voormalige conciërgewoning van de FOD Financiën langs de Onderwijslaan en zal worden gerund door vrijwilligers van vzw Teledienst, de Ninoofse armoede-organisatie. De stad en het OCMW voorzien de coördinator.’

Het OCMW en de stad werken samen met vzw Teledienst al een tijdje aan de voorbereiding van deze speelotheek, we zijn dan ook blij dat ze midden september zal kunnen openen langs de Onderwijslaan. Wanneer de bouw van het nieuwe sociaal huis en huis van het kind in de Burchtstraat binnen een tweetal jaar klaar is, zal de speelotheek verhuizen naar het nieuwe huis van het kind. Na een wedstrijd bij de Ninoofse scholen, werd de naam ‘Speelodroom’ gekozen voor de Ninoofse speelotheek.

babyspeelgoed

WZC Klateringen verwent zijn bewoners met grotere TV’s

WZC Klateringen verving deze week alle TV-toestellen door nieuwe, grotere exemplaren. Daarmee wil het OCMW-bestuur het comfort van de bewoners vergroten.

We beslisten de TV’s voor onze 169 bewoners en de TV’s in de cafetaria en dagzalen te vervangen door grotere exemplaren. Op die manier is het gemakkelijker voor onze bewoners om hun favoriete tv-programma’s te bekijken en ook de ondertiteling altijd goed te kunnen lezen. Voor de bewoners geeft dit geen extra kost: WZC Klateringen stelt de TV’s nog altijd gratis ter beschikking van de bewoners.

 

Nu ook tweede pensioenpijler voor personeel wzc Klateringen

De OCMW-raad keurde vandaag mijn voorstel goed om ook voor het contractueel personeel van wzc Klateringen een tweede pensioenpijler te voorzien.

In 2010 besliste de gemeente- en OCMW-raad om voor alle contractueel stadspersoneel en het meeste OCMW-personeel een groepsverzekering (tweede pensioenpijler) te voorzien van 2% van hun bruto-jaarwedde. Het personeel van wzc Klateringen werd daar toen van uitgesloten omdat er werd gedacht dat de federale overheid voor de rusthuissector zelf voor een tweede pensioenpijlersysteem zou zorgen. Maar dat gebeurde niet en zal ook niet meer gebeuren.

De OCMW-raad besliste daarom om het bestaande systeem voor de rest van het personeel uit te breiden naar het contractueel personeel van wzc Klateringen zodat vanaf nu alle stads- en OCMW-personeel van hetzelfde systeem kan genieten. Iedereen gelijk dus!

Tegelijk maakt het ons ook aantrekkelijker als werkgever in een sector die soms een tekort heeft aan personeel. De jaarkost van 70.000 euro is voorzien in het OCMW-budget.

Foto: wervingindezorg.nl

Foto: wervingindezorg.nl

36 seniorenflats en een ontmoetingscentrum voor senioren in Denderwindeke

De Ninoofse OCMW-raad zette het licht op groen om samen met shm Ninove-welzijn 36 seniorenflats en een ontmoetingscentrum voor senioren te bouwen langs de Edingsesteenweg in Denderwindeke.

Op de plaats waar vroeger het rusthuis van Denderwindeke stond behouden we de ouderenzorg. Het OCMW zal er een ontmoetingscentrum voor senioren uitbaten met allerhande activiteiten en gezonde maaltijden voor senioren uit Denderwindeke.

Shm Ninove-welzijn voorzitter Stijn Vermassen (sp.a-groen) is ook tevreden: “met deze 36 flats gericht op senioren komt Ninove-welzijn ook tegemoet aan de vele vragen van senioren om betaalbaar en kwaliteitsvol te wonen. Er zijn enorme wachtlijsten voor sociale woningen en met dit project kunnen we toch weer 36 huurders helpen.”

Wij hopen om te kunnen starten met de bouw in 2017.

foto flats Denderwindeke 2

OCMW Ninove bespaart 2,9 miljoen door renteherziening

De Ninoofse OCMW-raad besliste 2 jaar geleden om af te stappen van de vaste rentevoet van 5,13% op haar lening voor wzc Klateringen en over te schakelen naar de veel lagere korte termijnrentevoet. Nu ook de lange termijn rentevoeten zeer laag staan besliste de OCMW-raad op voorstel van OCMW-voorzitter Lieven Meert (spa-groen) om vanaf 2020 de omgekeerde beweging te maken en de lage rente van nu vast te klikken.

We namen ons met deze meerderheid voor om aan actief schuldbeheer te gaan doen en in te spelen op de rente-opportuniteiten. Door deze operatie besparen we in totaal maar liefst 2,9 miljoen euro voor de Ninoofse belastingbetaler.